Barn med speciella behov behöver inte ömkan

Barn med speciella behov behöver inte ömkan

Senaste uppdateringen: 16 oktober, 2022

Barn med speciella behov behöver inte ömkan. De behöver andra attityder som alla säkerligen kan ge dem: naturlighet, kärlek och förståelse. Ingen vill att andra ska se på dem med ömkan i blicken.

En medmänsklig blick kan ges i bästa möjliga syfte, men i verkligheten kan den stigmatisera och undervärdera personen du ser på. När någon ser på dig med ömkan i blicken på grund av en fysisk defekt, en tuff ekonomisk situation eller ett misstag du begått, får det dig att må ännu värre. Det får dig att tänka på alla de saker du gjorde fel som orsakade denna ömkan.

Det speciella barnet och dess familj genomgår ändlösa stressiga situationer som kan göras bättre om de känner ett bra socialt stöd omkring dem. Vi ska beskriva några av situationerna som dessa familjer och barn genomgår för att hjälpa dig att utveckla en empatisk och tillräcklig attityd mot dem.

“Ett handikapp definierar dig inte. Vad som definierar dig är hur du konfronterar utmaningarna detta handikapp utgör.”

-Jim Abbott-

En svår diagnos

Varje graviditet är sin egen värld, men alla mödrar och fäder önskar att den ska gå så smidigt som möjligt. De vill att deras framtida barn ska ha bästa möjliga hälsa för att kunna möta kraven från en alltmer krävande värld.

Vissa studier kan upptäcka vissa genetiska problem under graviditeten på grund av teratogener, medan andra studier kan upptäcka obotlig fetal patologi. Föräldrar kommer reagera på denna svåra situation och besluta huruvida de ska fortsätta med graviditeten eller inte; baserat på deras egna reflektioner och värderingar, som vi inte ska diskutera här.

Mamma och bebis

Med andra ord är diagnosen redan känd för många föräldrar under graviditeten. Men för andra kommer diagnosen vid födseln, och i andra fall kommer barnets svårigheter inte visa sig förrän senare i livet. Vad fallet än är så är det en svår och komplicerad diagnos som orsakar stor emotionell påverkan.

Det är vid denna diagnos som kvinnan, ensam eller med sin partner, måste acceptera att hennes moderskap kommer vara annorlunda. Inte bättre eller sämre… Detta är ett fundamentalt ögonblick för framtida hantering. Informationen bör vara exakt, koncis och förmedlad med försiktighet och förståelse.

Att hantera diagnosen med styrka, inte ömkan

Detta är tidpunkten att välja rätt information. Att som föräldrar ta fram en plan för att tillsammans hantera barnets vård. Att utrusta sig själva psykologiskt och vara medvetna om att uppfostran av detta barn kommer vara ett maraton. Dessutom med den ytterligare svårigheten att behöva konfrontera det okända.

Kramande familj

Lite i taget kommer föräldrarna acceptera diagnosen och dyka ned i det hårda arbete som uppfostran av detta barn utgör. Med all styrka och allt hopp som behövs för att ge barnet vad det behöver. Rehabiliteringsmöten, att möjliggöra bra omgivningar för barnet och ett projekt baserat på kärlek, vilket är vad barnet behöver, precis som alla andra barn.

Att uppfostra ett barn med speciella behov utan ömkan

Barn med speciella behov har mycket att lära oss. De är kämpar för att långsamt övervinna alla svårigheter de har, och de gör detta med få klagomål och ett leende på läpparna.

Ibland är deras känslor så intensiva att de väcker själva kärnan i oss, men personerna omkring dem måste ge dem en bild av positivitet. De måste låta dem veta att de finns där för att hjälpa dem med dagens små utmaningar.

“En del av problemet med ordet “handikapp” är att det antyder en oförmåga att se, höra, gå eller göra saker som många av oss tar för givna. Men tänk på de som inte kan känna, tala om sina känslor, kontrollera sina känslor eller etablera nära relationer. Personer som har förlorat hoppet, som lever i misär och bitterhet? För mig är dessa de verkliga handikappen.”

-Fred Rogers-

Personer med speciella behov öppnar ditt hjärta och behåller inget för sig själva. De är ren känsla i en kropp som kanske inte svarar på dem. Vidare är de tacksamma och extremt kärleksfulla. De dömer med ögon fulla av kärlek, och deras tystnad är aldrig obekväm. Det är en tystnad av fridfullhet och reflektion, som även är vår.

Barn med speciella behov behöver inte ömkan

Ofta besöker de fler sjukhus och rehabiliteringscenter på ett par månader än vad de flesta av oss gör under hela våra liv. De förtjänar inte blickar av ömkan, för det finns inget att ömka dem för. De ger oss nämligen konstant lärdomar om kamper och livet. Rent, vackert och omätbart läkande.

Att integrera barn med speciella behov med kamrater och samhället

Beroende på deras problem kan barnen ha det mer eller mindre svårt att anpassa sig till sin miljö. Dessvärre kommer personer som inte föddes med ett intellektuellt handikapp bete sig något försiktigt mot dem. Med medmänskliga blickar, sorgset mumlande om hur förfärligt “det där” måste vara.

De fäller till och med kommentarer som sårar: “Stackars dig”, “Du har fått denna börda och det är inte rättvist”, “Gud verkar på outgrundliga sätt”. Vissas okunnighet är vad som verkligen påverkar dem.

Dessa typer av personer bör hållas borta från barnet och dess föräldrar. De bör alltså ignoreras eftersom det är vad de gjort sig förtjänta av. De flesta personer är goda, utbildade och respektfulla mot dessa problem, så du bör inte lägga stor vikt vid dem.

Barn med speciella behov bland fiskar i skogen

Barnets närstående bör hantera situationen med naturlighet, som ett medicinskt utvecklingsproblem som bör tacklas med de bästa proffsen och personerna som över allt annat älskar att se barnet le.

Vi bör därmed kämpa för barnets integration på lekplatser och i skolan, och för att eliminera arkitektoniska barriärer. För lite rättvisa, bra läkare och en omgivning full av kärlek för barnet kan nämligen få ett mirakel att ske: att barnet blir lyckligt.

Barnets familj, vänner, kollegor, proffs… de kan inte be om något annat. För om barnet är lyckligt trots situationen… vad är viktigare än det?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.