4 sätt att främja självkännedom hos barn

4 sätt att främja självkännedom hos barn

Senaste uppdateringen: 25 april, 2023

Att hjälpa barn lära känna sig själva, förstå sina känslor och utvärdera sina attityder lägger grunden för den emotionella hälsan under hela deras liv. Genom att främja självkännedom hos barn ger vi dem nyckeln till känslomässig uppfyllelse. När vi får denna förmåga har vi faktiskt alltid en känslomässig hanteringsstrategi till hands.

“Av all möjlig kunskap är den visaste och mest användbara självkännedom.”

William Shakespeare

Därför är det viktigt att vi vårdar dessa aspekter hos våra barn så de kan växa upp som friska och lyckliga. Här följer fyra sätt som kan hjälpa dina barn att utveckla självkännedom.

1. Främja självkännedom hos barn genom att lära dem att vi inte definieras av vad andra tror om oss

Att tro att vi bara är vad andra tycker att vi är är ett väldigt vanligt misstag bland barn (och självklart även vuxna). Otvivelaktigt tenderar barn vid en viss ålder sätta etiketter på allt; till och med människor.

Inledningsvis kan dessa klassificeringar representera ett viktigt försök att relatera till världen. De verkar dock emot erkännande av vår egen identitet. Det slutar med att vi tror att vi bara är en samling etiketter: lång, fet, snygg, intelligent…

Liten tjej

Detta definierar uppenbarligen inte en person, men det kan sluta med att det definierar ett barns beteende och tankar om de under flera år utsätts för etiketter och externa förväntningar.

Ett barn måste, precis som alla andra med en allsidig inre värld, förstå att andra också har det.

Det är viktigt för ett barn att förstå att dess klasskamrat inte bara är “den som spelar fotboll bäst”, utan att denne även tänker, känner, skrattar och gråter.

2. Vi får inte låta våra känslor kontrollera oss

“Att känna andra väl är intelligens. Att känna dig själv väl är vishet.”

Einstein

Barn måste förstå att innan en känsla (som vrede till exempel) starkt visar sig ger den oss många varningar och visar sig själv på subtila sätt på många nivåer.

Mamma, barn och pappersbåt

Vi kan använda receptmetaforen: uppmuntra ditt barn att reflektera över smaken på sina känslor och långsamt inse alla sina egna ingredienser. Vi kan börja spelet från starten eller slutet, ej tillrett eller färdigt på tallriken. På så sätt kommer de nysta upp varje ingrediens som utgör varje känslas smak.

3. Syften definierar oss inte, utan våra attityder

Det är vanligt för oss att ställa barn den fantastiska frågan: “Vad vill du bli när du blir stor?” De svarar läkare, sjuksköterska, frisör, snickare etc. varpå vi frågar varför de vill bli detta och konversationen tar slut.

Visst är “vad vill du bli” en utmärkt konversationsstartare, men definierar den ett barn? Självklart inte. Detta är bara ett exempel, men våra barn måste lära sig att vi inte är vad vi har åstadkommit eller inte åstadkommit.

Barn måste förstå att deras egna ansträngningar och attityder är vad som definierar framtiden, och inte deras förväntningar eller hopp. Vi måste uppmuntra dem att mentalt utforska sina möjligheter och potentiella vägar, och utveckla en proaktiv och självständig attityd till framtiden.

Skrattande flicka som lyckats främja självkännedom

4. Främja självkännedom hos barn genom att uppmana dem att söka det varje dag

“Att se är mer än att titta. Att se är att lägga märke till detaljerna. För att korrekt se en blomma måste du titta väldigt noga, på insidan.”

–Alain (fransk filosof och essäförfattare)–

Att erkänna våra barns emotionella stadier och tankar kommer hjälpa dem att utveckla sina socioemotionella färdigheter ordentligt.

Att hjälpa våra barn att nå detta stadium av emotionell utveckling kräver dock mycket tid och ansträngning. Det är viktigt att vara tålmodig.

Vi måste uppmuntra våra barn att skaffa den dagliga vanan att reflektera över vad de har gjort, hur de har känt, vad de gillar och hur de kan få det.

Det handlar helt enkelt om att bjuda in dem att tänka på sin dag, vad de vill ha och vad de inte gillar. Ett perfekt sätt att göra detta på är att tala om sinnet som en “tankemaskin” som måste tas om hand och kollas upp. Detta hjälper dem att förstå vikten av att vara i kontakt med sig själva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.