Effekter av psykologi inom marknadsföring

Effekter av psykologi inom marknadsföring
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2022

Har du någonsin sett en reklamfilm på TV som gjorde dig berörd på något sätt? Börjar du gråta då du tänker på en viss reklam? Ditt svar är antagligen ja. Den effekt som reklamen hade på dig har att göra med psykologi inom marknadsföring.

Varför lyckas vissa kampanjer med att fastna i våra minnen medan vi glömmer bort andra? Det är inget sammanträffande eller någon slump. Det är resultatet av ett stort arbetet som tar hänsyn till olika variabler och faktorer. Vi kommer nu förklarar vad psykologi har att göra med marknadsföring och hur detta påverkar oss människor.

Hur fungerar psykologi inom marknadsföring?

Psykologi inom marknadsföring är kombinationen av olika intressen och variabler som försöker förutsäga trender inom konsumtionssamhället.

Marknadsföring är inte begränsat till tidningar, radio, tv eller ens internet. Faktum är att det finns överallt runt omkring oss. Det sätt som produkter visas i affärer, färgerna och storleken på chipsen, klädernas pris, subtila ord på radion. Med andra ord allt som gör en produkt attraktiv eller som fångar vår uppmärksamhet används inom marknadsföringen.

Då vi köper något så försöker vi skilja oss från andra personer. Önskan att stå ut, att vara annorlunda och unik, är något som man drar nytta av inom marknadsföringen. Då dessa individuella skillnader sedan är etablerade så kommer andra koncept som motivation, preferenser och personliga omdömen att spela en roll.

Olika delar av hjärnan.

Strategier vid psykologi inom marknadsföring

Genom att lära känna folks egenskaper och hur folk köper så kan man ha en större påverkan på dem via media. Hur?

Om du någonsin har gått till affären för att köpa “några saker” och sedan kommit hem med ett helt lass – grattis! Du har precis fallit offer för de tekniker som används inom marknadsföringen! För att vara mer specifik så använder marknadsförare psykologi inom marknadsföring för att övertyga konsumenterna genom att använda strategier som de härunder:

 • Mekanistiska: Man använder psykoanalys för att upprepa en slogan eller en bild. Upprepningen har som mål att övertyga konsumenten till att köpa.
 • Övertyga: Har som mål att höja en produkt över konkurrenternas. För att göra detta så ger reklamen information om egenskaper och attribut och jämför dem med andra liknande föremål. Den drar också nytta av kreativitet och personlig intuition.
 • Projektiv: Här fokuseras det på modeller, kulturer och livsstilar. Modellen framhäver att produkterna matchar individens intressen eller åsikter. Här spelar också sociologi och antropologi en roll.
 • Suggestiv: Denna teknik drar nytta av psykoanalytiska tekniker för att läsa våra tankar. Den fokuserar på konsumentens ångest, rädsla eller stress och försöker övertyga personen om att det finns en “magisk produkt” som är designad precis för honom eller henne.

Framgångsrik reklam som använder psykologi

All framgångsrik reklam grundar sig på viktiga beslut. I varje sådant fall bidrar experter inom psykologi och marknadsföring för att reklamen ska ha så stor påverkan som möjligt. De tar i beaktande följande faktorer:

 • Reklamens egenskaper: färger, typografi och bilder.
 • Repetition: antalet gånger som de bör publicera eller sända reklamen. Detta är en av de äldsta strategier som finns, men är ändå en av de mest effektiva. Den bakomliggande tanken är att ju mer konsumenterna ser eller hör ett meddelande, desto mer kommer det fastna i minnet.
 • Pris: Ett lägre pris innebär inte nödvändigtvis att man får sålt mer. Det är en viktig faktor, men det finns också andra variabler som påverka.
 • Kanal: Var reklamen förekommer (radio, tv, internet etc.)

En psykolog som arbetar inom marknadsföring måste också tänka på konsumtionstrender inom olika åldersgrupper. Den riktning som målgruppen utvecklas mot är också av vikt. Om man exempelvis vill nå tonåringar så måste man genomföra kampanjer på internet eller via mobiltelefoner. Givet deras ålder så är det en bra idé att man ger stöd åt deras identitet, något som är väldigt viktigt under detta skede av livet.

“Ett effektivt övertygande budskap är ett som har förmågan att ändra hur individen fungerar psykologiskt”
-Vance Packard-

Grupp som har möte.

Färgernas psykologi

Experter inom psykologi och marknadsföring måste också ta i beaktande de färger som används i en kampanj. Varje färg har en symbolik.

 • Vitt ger en känsla av tomhet och renhet.
 • Blå ger en känsla av fräschhet, transparens och lättnad. Det har också en lugnande effekt.
 • Gul ger en känsla av empati, utåtvändhet, glädje och ungdom.
 • Rött sänder ut styrka, kraft och drar till sig uppmärksamhet.
 • Grönt symboliserar hopp, natur och är också en väldigt lugn färg.

Varje detalj inom reklamen är viktig. Psykologi inom marknadsföring ger oss strategier för att influera och övertyga folk. Och du är målet! Frågan är nu: nappar du på detta?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.