Att lyssna utan empati: emotionell bortkoppling

Föreställ dig att du berättar en historia för någon utan att få ett genuint svar. Eller ännu värre, att du får ett genuint svar trots att personen är emotionellt bortkopplad från vad du säger. Detta är att lyssna utan empati.
Att lyssna utan empati: emotionell bortkoppling
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att lyssna utan empati är som att titta utan att se. Det är att nicka med huvudet trots att ditt sinne är bortkopplat från vad som försiggår runt dig. Det är att vara där, men egentligen inte. Kommunikation och empatiskt lyssnande är viktigt för att bygga starka och betydelsefulla relationer. De låter dig sammankoppla med andra personers känslor.

För ett tag sedan fällde Paul Bloom – psykolog och kognitiv forskare vid Yale University – några kontroversiella kommentarer om empati. Enligt honom finns det inget positivt med den. Enligt Paul Bloom är falskhet ofta vad som döljer sig bakom empati. En person kan till exempel känna empati för vad en annan person berättar, trots att han egentligen inte bryr sig om det.

I grund och botten refererar han till det faktum att alla, på något sätt, kan sätta sig i andra personers skor. Det innebär dock inte att de faktiskt bryr sig om vad de andra genomgår. Detta är i grund och botten vad “lyssna utan empati” är.

Därför anser han att det inte finns någon poäng med att ha empati om man inte har en proaktiv attityd. För att verkligen vara empatiska måste vi vara autentiskt medvetna om personen framför oss och dennes berättelse.

Vidare påpekar Paul Bloom att det finns personer som ibland verkar empatiska, men som inte gör något för att hjälpa andraDe visar bara empati för att själva må bra. Därför räcker det inte att bara finnas där och att känna samt visa att vi förstår den andra personens verklighet. Vi måste aktivt manifestera denna känsla – den koppling som vi skapar med denne.

Att lyssna utan empati

Människor tenderar att ritualisera sina dagliga interaktioner så pass att det blir omöjligt för dem att uppfatta bristen på emotionell sammankoppling som existerar inom deras relationer med andra.

Ett väldigt karaktäristiskt exempel på detta är de mammor och pappor som nästan automatiskt svarar sina barn när de förklarar något för dem. Det kommer en punkt när fraser som “Ja, din teckning är fin” och “Verkligen? Det var intressant” blir meningslösa eftersom de upprepas så ofta.

Vissa föräldrar tror att deras barn inte inser att de bara försöker klämma ur sig ett snabbt svar så att de kan fortsätta med sina aktiviteter, men de märker det i allra högsta grad.

Det innebär inte att vi inte älskar våra barn av hela vårt hjärta. Det innebär att våra upptagna liv stör våra relationer. Föräldrar som har hektiska scheman tänker alltid på sina möjligheter och tenderar att lyssna utan empati.

Ledset barn

Icke-empatiska svar hindrar den emotionella kopplingen

Vi har nog alla pratat med någon som inte var riktigt närvarande. Det finns stunder när vi vill ha en genuin konversation med en person, men denne bara nickar eftersom han eller hon egentligen inte lyssnar. Det är som om det inte finns någon emotionell koppling, utan bara en tom konversation.

Andra gånger får vi svar som inte är hjälpsamma alls. Här kommer några exempel på dessa typer av svar:

 • Rådgivande svar: vad du bör göra är att…
 • Empatiska personliga svar: du överdriver för mycket, det finns inget fel i det där!
 • Tillrättavisande svar: du har fel.
 • Förhörande svar: men varför tror du att han sade så?
 • Undvikande svar: jag förstår att du är oroad, men jag kan inte hjälpa dig nu eftersom…

Som du kan se är dessa typer av svar tydliga exempel på personer som lyssnar utan empati, vilket kan få oss att må dåligt.

Främja autentisk empati och en aktiv attityd

Alla kan vi bli empatiska. Dr. Anthony David från Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience i London utförde faktiskt en studie som visade att det är möjligt att mäta empati.

Detta har låtit världen inse att alla är kapabla till empati. Människor saknar dock även viljestyrkan för att förbättra sina sociala förmågor. Det innebär att vi visserligen är empatiska, men att vi inte använder empati lika effektivt som vi borde.

Som en konsekvens har lyssnade utan empati blivit ganska normalt. Vi tänker på oss själva som omfattande, tålmodiga och omhändertagande när vi i verkligheten inte är empatiska mot andra.

För att bättra sig är det viktigt att ha följande nycklar i åtanke:

Kvinna som inte lyssnar

Sluta lyssna utan empati – Lär dig hur man använder empati effektivt

 • För att utveckla empati måste vi lära oss hur man verkligen är närvarande, utan brådska eller ursäkter.
 • Ögonkontakt är nyckeln. Vi måste se den andra personen i ögonen utan att döma denne. Vi måste lära oss att förmedla tillgivenhet och förståelse med vår blick.
 • Vidare måste vi veta hur man svarar. Kritik, dömande eller fraser som “Jag skulle ha gjort så här” eller “Du borde inte ha gjort så” är inte alls hjälpsamma.
 • Framförallt måste empati vara proaktiv. De som säger att de förstår men inte gör något för att hjälpa, ger bara andra falskt hopp. Att säga till någon att denne är värdefull och sedan försumma denna kan verkligen såra personen.

Avslutningsvis bör vi inte anta att vi är experter inom detta fält. Vi har alltid saker att lära oss och bli bättre på. Sakta men säkert kan vi förbättra vår empati, och det kan leda till bättre, mer genuina relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Shari M. Geller and Stephen W. Porges, “Therapeutic Presence: Neurophysiological Mechanisms Mediating Feeling Safe in Therapeutic Relationships” Journal of Psychotherapy Integration, 2014, Vol. 24, No. 3, 178–192.
 • Lawrence, EJ, Shaw, P., Baker, D., Baron-Cohen, S., y David, AS (2004). Medición de la empatía: fiabilidad y validez del cociente de empatía. Medicina psicológica , 34 (5), 911–919. https://doi.org/10.1017/S0033291703001624

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.