Sörjande barn: hur vi kan förstå och hjälpa dem

Sörjande barn: hur vi kan förstå och hjälpa dem
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

När någon dör inom familjen eller inom vår närmaste vänskapskrets så är det svårt för oss alla. Men vi får inte glömma att även barnen lider. Vi förstår dock inte alltid hur de sörjer. Sörjande barn är svåra att förstå. Vi ser att de agerar annorlunda än vad vi väntar oss, och vi vet inte vad vi kan göra för att hjälpa dem. Påverkar det inte dem på samma sätt som det påverkar vuxna? Eller visar de det på ett annat sätt?

Även de små förstår vad det är som har hänt, men de bearbetar sorgen på ett annat sätt. Allt beror på vilket skede av livet som de är i. Om vuxna förstår hur barn upplever sorg eller förlust så blir det lättare för oss att kunna hjälpa dem i dessa svåra stunder. Läs vidare!

“Tid är en läkare som läker all sorg.”

– Dyphile –

Sörjande barn under tre års ålder

Under dessa första år i livet är barn väldigt beroende fysiskt och emotionellt av personerna som tar hand om dem. Många gånger så är det mamman som har denna roll. När denna person som har gett så mycket kärlek och skydd dör så lider barnen väldigt mycket.

Även om de inte förstår vad döden är för något och vad den har för konsekvenser så märker de att personen som har varit grundstenen i deras liv är borta. Därför kan man se på beteendet att det lilla barnet på sex till åtta månader lider. Den viktiga personen är inte där längre och barnet har en känsla av att det aldrig kommer att se personen igen.

Barnen känner sig övergivna och att de nu inte längre har det beskydd som de behöver. De letar efter personen med blicken eller så gråter de otröstligt medan de väntar på att personen ska återvända. De kan även avfärda nya beskyddande personer, sova dåligt, inte vilja äta och få raseriutbrott. Barn som redan kan prata kan fråga efter personen som har dött och några minuter senare så verkar de ha glömt att de pratade om personen.

I den här åldern så är det väldigt viktigt att barnen känner sig älskade och beskyddade av en annan person så snart som möjligt. Detta kommer inte få dem att sluta vänta på att personen som dog ska komma tillbaka. Men det kommer lindra sorgen så att den försvinner lite i taget och vardagen kan komma tillbaka.

Sörjande pojke

Sörjande barn mellan tre och sju års ålder

När barn är mellan tre och sju år gamla så utvecklar de mer färdigheter och förstår mer än när de var yngre. De förstår dock inte att döden är något oåterkalleligt. Det är därför väldigt vanligt att de insisterar på att de kommer att träffa personen som har dött igen, även om vi förklarar för dem att det inte går.

Även om de tror att deras anhöriga eller nära vän kommer att komma tillbaka så orsakar personens frånvaro en rad negativa känslor. Rädsla, sorg, ilska eller skuld är några av dessa känslor. Barnen känner sig övergivna och separationsångest är mycket vanligt. Detta inträffar inte bara på ett psykologiskt plan utan syns även i deras beteende.

Sorg hos barn resulterar ofta i oönskade beteenden, olydnad eller vredesutbrott. De kanske inte vill involvera sig i nya aktiviteter, de kanske kissar på sig eller har mardrömmar. Detta är normalt och går oftast över med tiden. Om det inte gör det så kan detta indikera att barnet inte hanterar sorgen på ett bra sätt och kan behöva hjälp av en psykolog.

“Om du undertrycker sorgen för mycket så kan den mycket väl tredubblas.”

– Molière –

Sörjande barn från sju till tolv års ålder

Från sex eller sju års ålder så börjar de små förstå vad döden är för något och vad någons död faktiskt innebär. I och med detta så ändras sättet som de bearbetar sorg. I denna ålder så börjar de ofta med att avfärda och förneka vad som hänt. Detta kan omöjligt ha hänt! Var det inte så du reagerade när de berättade för dig att någon nära och kär hade dött?

Pojke spelar gitarr

Förutom att förneka det hela så är det också vanligt för barnen att antingen känna skuld eller klandra den döde. Detta beror på att de är i ett skede i livet när de personifierar allting. Andra känslor som ilska och rädsla dyker också upp. Det senare visar sig ofta på det sättet att de är i konstant behov av att vara med människor som de älskar då de är rädda att de kanske också dör.

“Ingen har någonsin berättat för mig att sorg känns som rädsla.”

– C.S. Lewis –

Våldsamt beteende, bortstötning av andra familjemedlemmar, aggressioner, mardrömmar eller koncentrationssvårigheter kan också uppstå. Man bör inte förbise att det händer att barnet kan uttrycka en önskan att vara med den döde personen. Man bör av den anledningen vara medveten om att självmordstankar kan uppstå.

Vuxnas roll i sorgeprocessen

Det är väldigt viktigt att personerna i barnets liv hjälper honom eller henne att acceptera den älskade personens bortgång. Lärare, vänner och släktingar har en grundläggande roll i dessa svåra tider och kan hjälpa sörjande barn i sorgeprocessen så att den följer sitt vanliga mönster.

Bilder från Tim Graf, Michal Parzuchowski och Laith Abuabdu.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.