Herodotos: den första historikern och antropologen

Experter anser numera Herodotos vara den förste historikern eftersom han använde de orala och nedskrivna källorna vid sin tid. Vissa anser honom även vara den första antropologen tack vare hans intresse för "barbarernas" sätt.
Herodotos: den första historikern och antropologen
Guillermo Bisbal

Skriven och verifierad av antropologen Guillermo Bisbal.

Senaste uppdateringen: 03 oktober, 2022

Herodotos av Halikarnassos var en historiker och geograf i det antika Grekland. Han levde mellan 484 och 425 f.Kr. Många experter ansåg honom vara den förste historikern och antropologen.

Han var den första att lämna logiska och strukturerade förteckningar av mänskliga handlingar och händelser. För att uppnå detta använde han åtskilliga muntliga och skriftliga historiska källor. Herodotos var före sin tid. Låt oss studera hans liv lite närmare.

Herodotos och historia

De nio böckerna av Historia, hans största verk, hade två syften:

 1. Att dokumentera händelser som både grekerna och barbarerna upplevde.
 2. Att förklara orsakerna till dessa händelser och dess effekter både på det grekiska och det persiska samhället.
Herodotos var från Grekland

Händelserna som Herodotos dokumenterade centrerade sig till de grekisk persiska krigen (492-478 f. Kr) där det grekiska och det persiska imperiet kämpade. Det är dock inte allt han täckte, eftersom Historia ibland avlägsnade sig från ämnet.

Dessa händelser skrevs ned i prosa snarare än i poetiska verser. Trots faktumet att Homeros, berättaren av Iliaden och Odysséen, klart influerade Herodotos, försökte han inte applicera dennes stil på sina verk.

Oavsett detta hade båda berättarna något gemensamt. De berättade i tredje person och använde ett upphöjt språk. En annan stor skillnad mellan episka poem och Herodotos historieberättande är källorna han använde. Medan musorna var Homeros främsta inspiration, fokuserade Herodotos på att samla information.

Herodotos: den resande historikern

Herodotos reste en hel delDärför är det inte överraskande att han skrev ned allt han såg och hörde under sina resor. Detta reflekterade tydligt hans metod med att samla in källor. Den bestod av följande punkter:

 • Söka efter och samla information om saker som folk bevittnat. Han använde beskrivningar av geografiska karaktärsdrag hos platser. Han beskrev också vanorna hos folken han besökt likväl som deras mest uppenbara egenheter.
 • När han inte kunde samla in informationen direkt litade han på muntliga redovisningar från lokalbefolkningen i länderna han besökte.
 • Han använde också skriftliga källor producerade av episka poeter och logografer.

Heradotos förklarande i sitt verk hur och varför han samlade in information som han använde för att beskriva en händelse, Faktum är att han underströk vikten och svårigheten av att använda flera källor till att beskriva en historisk händelse för att göra den så trovärdig som möjligt. Användningen av direkta källor, både muntliga och skriftliga är vad som gjorde Herodotos arbete legendariskt. Det förändrade sättet som folk skrev historia.

De 9 böckerna av Historia

Hans långa verk, Historia, är uppdelat i 9 böcker:

 • I den första boken beskrev han de möjliga orsakerna till det grekisk persiska kriget. Han fokuserade på regerandet av Lydia under tiden av Kung Krösus. Enligt den här historikern var det han som framkallade konflikten mellan greker och perser.
 • Den andra boken handlar om Egypten och dess underverk. Författaren beskriver relevant geografiska karaktärsdrag och de viktigaste egyptiska sederna. Han summerade även landets långa historia.
 • I den tredje boken diskuterade han anledningarna till vad som ledde till Cambyses den andres attack på Egypten med målet att erövra det. Han beskrev också Cambyses personlighet och militära fälttåg. Boken slutar med hans död och Darius den förstes uppstigande till tronen.
 • Bok fyra har två delar. Den första handlar om Skytien (ett centralt euroasiatiskt område) och den andra handlar om Libyen.
 • Från den femte till den nionde boken fokuserar Herodotos på de militära konflikterna mellan grekerna och perserna i de grekisk persiska krigen.  Den femte boken täckte de persiska framtågen mot grekerna, speciellt i Makedonien och Trakien. Den talade också om historia, geografi och Spartas och Atens kultur.
 • Den sjätte boken behandlar Darius expedition som slutade med grekisk vinst vid Marathon.
 • Bok 7 beskriver en serie dramatiska strider såsom striden om Thermopyle.
 • Slutligen handlar bok 8 och 9 om striderna om Salamis respektive Plataea.
Historikern Herodotos

Den förste historikern och antropologen

Som ett resultat av sina metoder att samla in information, anses Herodotos av många nutida historiker vara fadern till det akademiska fältet historia. Tack vare hans beskrivningar av vissa händelser har vi förteckning över konflikter som påverkade det antika Europa och Asien.

Experter anser inte bara Herodotos vara den förste historikern. De säger även att han var den förste antropologen. Detta eftersom han använde sig av deltagares observation som är ett fundamentalt karaktärsdrag i vad som idag är känt som etnografi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.