Alternativ undervisning: Waldorf och Montessori

Alternativ undervisning: Waldorf och Montessori

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Om något karaktäriserar metoder för alternativ undervisning som Waldorf och Montessori så är det att de avfärdar den traditionella undervisning vi känner till. Båda dessa metoder tillhandahåller alternativ till de stela undervisningsstandarderna.

För att förstå dessa metoder måste vi tänka på deras historia och utveckling. Idag ska vi därför lägga fram de huvudsakliga principerna hos varje, såväl som kort tala om deras utveckling.

Oavsett deras skillnader har varje stil det tydliga målet att förbättra utbildningen, och därmed social och mänsklig utveckling. På denna basis ska vi ta en närmare titt på dessa två utbildningsmetoder.

Uppmuntra fantasi

Denna skola grundades 1919 av filosofen Rudolf Steiner – chef på cigarettfabriken Waldorf Astoria – som även var intresserad av sina anställdas utbildning. Han vidhöll att utbildning av ungdomar kan delas upp i tre stadier om sju år vardera, och skapade därmed en av våra undervisningsmetoder i enlighet med det:

  • Från 0-7 år: under det första skedet anser man att inlärning baseras på imitation och ska vara starkt baserat på väldigt sinnesmässiga tillvägagångssätt. Att knåda bröd, mala bönor, måla med vattenfärg, utföra hantverk etc.
  • Från 7-14 år: i detta andra skede förstärks fantasin genom olika aktiviteter: täljning, didaktiska spel, textilier, musik, simning, sport etc.
  • Från 14-21 år: denna fas karaktäriseras av sökandet efter verklighet och sanning. Oberoende tänkande och sökandet efter det vitala uppmuntras genom aktiviteter såsom maskinsömnad, metallhantverk, stickning, korgmakeri, återställning, filmkonst, elektricitet etc.

Waldorf är en av de undervisningsmetoder som betonar de spirituella aspekterna av utbildningsutveckling, och uppmuntrar varje elev att utveckla sitt artistiska uttryck på ett komplext och holistiskt sätt. Det är meningen att detta ska inkludera individens tillväxt i samarbete med dennes styrkor.

Det finns Waldorfskolor över hela världen, och intressant nog har kändisar såsom Jennifer Aniston och Sandra Bullock studerat vid dem.

En kritik mot Waldorffilosofin är att den inte är grundad i empirisk bevisning eller forskning.

Utforskande barn som deltar i alternativ undervisning

Montessoripedagogiken – utbilda barnen med glädje

Montessoripedagogiken är för tillfället en av de mest utbredda av världens undervisningsmetoder. Mellan 1800-talet och tidigt 1900-tal utvecklade den italienska utbildaren Maria Montessori en pedagogisk metod baserad på idén att ett barn måste utveckla sina färdigheter fritt.

Med andra ord kommer den vuxna inte vara den som bestämmer barnets aktiviteter; istället ska barnet anpassa sin omgivning till sin nivå av utveckling och inlärningsintressen. Därför föreslår metoden en öppen utveckling i en holistiskt strukturerad miljö.

Specialiserade undervisningsmaterial hjälper eleverna att upptäcka koncept och lära sig om världen. Det finns vissa känsliga perioder, stunder av stor potential för den neuroemotionella utvecklingen, där utbildning är viktigt. Mer specifikt är det därmed vitalt att man under perioden 0-11 år låter barnen utforska världen så självständigt som möjligt.

Visa tillgivenhet mot barn

Montessoriskolor sticker ut genom mikrovärldarna inom dem. Detta är skapelsen av en helt barnvänlig miljö: möbler i barnstorlek, leksaker som främjar utforskning och kognitiv flexibilitet etc.

Föräldrarnas uppmärksamhet är vital för Montessoriutbildning. De måste alltså delta aktivt i inlärningsprocessen för sina barn och demonstrera tillgivenhet och respekt för barnens individuella rytmer.

Men snarare än en pedagogisk metod talar vi om en utbildningsmodell som inkluderar all inlärning och som är baserad på konkreta förslag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.