Xenofobi: definition, riskfaktorer och förebyggande

Xenofobi: definition, riskfaktorer och förebyggande
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Xenofobi, eller främlingsfientlighet, låter som ett starkt ord. När media använder det hänvisar de vanligtvis till allvarliga fall av relativt organiserade grupper av människor som har begått brott mot en person av en annan etnicitet eller nationalitet. Men det är inte allt som xenofobi innebär.

Vi talar knappt om situationer som inträffar dagligen över hela världen. Vi talar knappt om de små tankar och idéer som passerar genom många människors sinnen. Ä r xenofobi till exempel att tro att någon är en dålig arbetare baserat på dennes ursprungsland? Låt oss reflektera över det.

“Vår sanna nationalitet är mänskligheten.”

-H. G. Wells-

Vad är xenofobi?

Xenofobi är inte bara fysisk aggression gentemot någon på grund av dennes nationalitet, även om det är en extrem form av xenofobi som uppenbarligen kan orsaka stor skada för offret och samhället i allmänhet. I verkligheten är det mycket mer än så.

I grund och botten är xenofobi den sociala uteslutningen av en individ baserat på dennes ursprung, vilket vanligtvis skiljer sig från angriparens. Uteslutning kan ta formen av direkta beteenden, inklusive vägran att hyra ut en lägenhet eller hus till någon på grund av dennes nationalitet eller hudfärg.

Men det inkluderar även attityder och beteenden som leder till stereotyper och generaliseringar om andra människor, såsom tron att vissa nationaliteter är snåla eller att folk från en annan nationalitet är problemmakare. Sanningen är den att även om du inte är våldsam, kanske du fortfarande uttrycker xenofobi genom dina tankar och attityder av rädsla och avvisande.

“Ingen föds med hat för andra människor på grund av dennes hudfärg, dennes bakgrund eller dennes religion.”

Nelson Mandela

Sittande kvinna

Vilka riskfaktorer leder till xenofobi!

Om vi är såpass avancerat samhället, varför är xenofobin så ihärdig? Nutidens tillstånd av konstant osäkerhet som vi lever under är en bidragande faktor. Till exempel har det förekommit terroristattacker nära oss, av folk från andra länder. När det finns en gemensam faktor som länkar dessa händelser, utlöser det xenofobi mot den nationaliteten.

Dessa händelser har gjort oss konstant på alerten, ängsliga och rädda, förberedda på flykt eller kamp. Att vara i ett konstant tillstånd av ångest får oss att vilja hitta någon vi kan skylla vårt illamående på. Och vem anklagar vi? Folk som är annorlunda gentemot oss.

Så vi har en tendens att distansera oss från dessa människor vare sig det innebär att isolera dem eller att isolera oss själva. Bristen på kontakt med andra kulturer gör det omöjligt för oss att utmana och därmed bryta ned de ogrundade idéerna om hur farliga vi tror att de är. Därför är distans en annan signifikativ riskfaktor för utvecklingen av xenofobi.

“Vi måste lära oss att leva tillsammans som bröder eller förgås tillsammans som dårar.”

-Martin Luther King Jr.-

Protest mot xenofobi

Hur kan vi förhindra främlingsfientlighet?

Det första steget mot att förhindra xenofobi är att tala med folk från andra länder och fördjupa oss i deras kultur. Detta kommer att hjälpa oss att sympatisera med dem och förstå varför de är så olika oss, och att (självklart) de flesta av dem inte är potentiella terrorister med målet att förstöra våra liv. Det kommer också göra oss mer förstående för deras historier och utmaningarna de möter i samhället.

Vi stannar oftast inte upp och tänker på hur det egentligen är att vara tvungen att lämna sitt land och sätta sitt liv på spel. Om det gick bra för dem i deras hemland skulle de förmodligen inte ha ha gett sig av på en sådan svår resa, offrat livet med sin familj för att ge sig ut på ett äventyr som känns mer farligt än spännande. Det spelar ingen roll vad de gör, både de och deras älskade är i fara eftersom att stanna kvar ofta innebär en säker död.

För att förhindra främlingsfientlighet måste statliga institutioner implementera verkligt effektiva assimileringsprogram. Program där den genomsnittliga medborgaren verkligen kan lära känna folk som kommer från andra kulturer. Det behövs även experter som kan medla när konflikter uppstår.

Slutligen är det viktigt att sprida sanningsenliga meddelanden om folk från andra nationaliteter, utan en dold politisk agenda som föder rädsla och hat.

Bilder med tillstånd av William Stitt, Eddy Lackmann och Vlad Tchompalov.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.