Hur du beskriver andra säger mycket om vem du är

Hur du beskriver andra säger mycket om vem du är
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Hur du beskriver andra visar även vem du själv är. Det sätt på vilket du dömer och värderar andra omkring dig säger något om din egen personlighet, din identitet och även din självkänsla. Vi ser detta dagligen, men vi lider också själva av att andra dömer oss felaktigt.

Vi dömer alla personer som korsar vår väg varje dag. Det är nödvändigt att göra detta för att man ska kunna kontrollera sin miljö och på något sätt veta vad man har att förvänta sig. Detta är därför helt normalt och även en uppenbar psykologisk process – en mekanism som kontrollerar amygdalan för att garantera vår överlevnad.

Faktum är att en intressant studie som utfördes vid University of Psychology i New York, och som publicerades i Journal of Neuroscience, visade att denna lilla hjärnstruktur avgör vem som är intressant för oss och vem som bör undvikas inom millisekunder. Faktum är att vi kan säga att vår hjärna lägger stor vikt vid första intryck, även om det finns små och intressanta nyanser.

När hjärnan gör den där snabba analysen rörande huruvida man kan lita på någon eller inte så kommer personligheten göra entré. Det är vår personlighet som väljer om vi närmar oss eller undviker personen för att se om den första bedömningen var korrekt. Din personlighet avgör det sätt som du behandlar andra på.

Hur du beskriver andra säger en hel del om dig

Hur du beskriver andra visar vem du är själv

Ett kinesiskt ordspråk säger att man ibland kan krossa en person med hjälp av tungans vikt. Detta stämmer. Ingen kan ifrågasätta att de saker vi säger kan skada andra. Många av oss ser detta nästan varje dag och inom nästan alla sammanhang. På jobbet, i hemmet och bland vänner.

Vi kommunicerar med andra som en del av vår socialiseringsprocess. Under dessa interaktioner bör vi vara vänliga och korrekta. Men vi själva kan också kritisera och känna förakt mot andra. Många personer väljer även att sätta negativa etiketter på andra. Det är nästan som en övning som folk utövar dagligen.

“Du är vad du säger”. Detta är ett uttalande som Dr. Skowronski vid Wake Forest University i North Carolina gjorde. Han utforskade personlighetsstilar och hur vi bedömer dem. Resultaten var klara: det sätt som du beskriver andra på definierar dig. Vi är vad vi säger och hur du beskriver andra vittnar om vem du är själv. Vi är allt som vi projicerar på andra runt omkring oss.

Man framför spegel.

Den mörka linsen med nedsättande etiketter

Vissa personer vill inte se. De som alltid har på sig mörka glasögon för deras kortsynta ögon går igenom en värld där det är bäst att misstro andra. Dessa personer dras med av stereotyper. De ser ner på och kritiserar andra som inte tänker, känner eller ser ut som dem själva.

Om det sätt man beskriver andra på vittnar om ens egen personlighet så visar de personer som alltid är negativa och kritiska sin egen inre tomhet och brist på självkänsla.

Positivitetens rosfärgade glasögon

Forskarna upptäckte något väldigt intressant i Wake Forest University-studien. De personer som dömde mindre uppvisade också en större förmåga att vara omtänksamma. De som är mer positiva och optimistiska och har en bra självkänsla dras därmed inte med av stereotyper och föredrar att utveckla nära relationer.

Det är bara när vi undviker etiketter och kategorier som inte har någon vikt som vi kommer kunna öka våra möjligheter att skapa hälsosamma band och relationer med de personer som vi har runt omkring oss. Vi kommer kunna njuta av mer stabila vänskaper och en mer respektfull miljö med färre fördomar.

När vi beskriver andra utan fördomar kommer vi kunna knyta närmare band med dem som vi har runt omkring oss.

Solglasögon med ögon.

Undvik mörkfärgade glasögon. Vi använder dem ofta för att skydda oss själva, men det är alltid bättre att ta bort dessa filter och expandera vår syn så mycket som möjligt. Ett vaket, intresserat och ödmjukt sinne kommer nämligen alltid att fånga in mycket mer än de ögon som är vana vid att leva i sitt eget mörker. Hur du beskriver andra avgör vem du är!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hornsey, M. J., & Imani, A. (2004). Criticizing Groups from the Inside and the Outside: An Identity Perspective on the Intergroup Sensitivity Effect. Personality and Social Psychology Bulletin. https://doi.org/10.1177/0146167203261295
  • Willer, R., Kuwabara, K., & Macy, M. W. (2011). The False Enforcement of Unpopular Norms. American Journal of Sociology. https://doi.org/10.1086/599250

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.