En dålig psykolog kan göra stor skada

En dålig psykolog kan göra stor skada

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ibland litar vi nästan blint på hälsospecialister. Den kognitiva psykologen Daniel Goldstein sade att “psykologi är en manual för ditt eget sinne”. Men vad skulle hända om denna manual föll i händerna på en dålig psykolog?

Logiskt sett kan en dålig psykolog orsaka stor skada på ditt psyke, precis som alla andra hälsoexperter. En dålig läkare, en dålig sjukgymnast eller en dålig psykiatriker kan inte bara hindra dig från att bli bättre, utan till och med göra problemen värre.

Den existentiella psykologen Victor Frankl använder termen “iatrogen neuros” för att referera till problem som orsakas av en dålig psykolog. Men är vi helt ensamma i dessa situationer? Om du inte är läkare eller terapeut, hur kan du då övervinna problem som orsakas av deras försummelse?

Hur upptäcker man en dålig psykolog?

För att upptäcka en dålig psykolog finns det inget bättre än att känna till yrket väl. För att göra det måste du förlita dig på Juan Armando Corbin. Denna expert inom organisationsmässig och coaching-psykologi har utvecklat en lista som avslöjar några nyckelpunkter för att upptäcka en dålig psykolog.

Känner du dig dömd?

Din terapeut är inte där för att döma dig. Dennes jobb är att förstå dig, inte tvinga på dig sin vilja. Personen behöver inte dela ditt synsätt, men måste vara empatisk. Med förståelse och rätt verktyg kan personen hjälpa dig, men om denne kritiserar dig så görs ett övertramp in i ditt personliga territorium som inte ryms inom dennes arbetsbeskrivning.

Psykologiska problem

Kan psykologen inte hjälpa dig?

Det finns många olika specialiseringar inom psykologin. Uppenbarligen kan experter stöta på en stor mängd olika fall, så om personen inte har rätt färdigheter är det bäst att avsluta mötena.

Kom ihåg att det finns psykologer som specialiserar sig på i stort sett alla problem inom psykologi. Med det sagt är det vanligare att en psykolog har ett brett perspektiv på många problem, men endast ett område som denne specialiserar sig på.

Fokuserar personen för mycket på sig själv?

Om din psykolog fokuserar för mycket på sig själv är denne förmodligen inte särskilt bra. Vissa experter använder exempel från sina egna liv för att skapa en öppen atmosfär och hitta gemensam mark med patienten, men om det slutar med att diskussionen fokuserar på dennes personliga prestationer och livssituationer, kanske det inte är den bästa personen att behandla dig.

Fostrar denne en bra känslomässig koppling?

Terapeuten bör få patienten att känna sig bekväm, men aldrig bryta emotionella barriärer. Det måste finnas tillit i relationen, men den bör vara strikt professionell. Fysisk attraktion anses till exempel vara ett hinder för framgångsrika terapeutiska behandlingar inom de flesta grenarna av psykologi.

Terapeut och patient

Lyssnar personen aktivt? Om inte har du att göra med en dålig psykolog

Hur kan en psykolog behandla sin patient om denne inte aktivt lyssnar? Dina känslor är sårbara och känsliga under terapin eftersom du öppnar upp dig själv inför en expert. Därför måste alla deras fem sinnen var öppna och mottagliga. De bör veta hur man tolkar alla dina ord och gester, eller åtminstone hänge all sin uppmärksamhet till detta syfte. Annars kommer de sakna bandet till dig och missa viktiga detaljer som kan hjälpa till att behandla dina problem.

“Förmågan att vara i nuet är en stor del av mentalt välmående.”

Abraham Maslow

Tror du att ditt problem faktiskt är viktigt för psykologen?

Vad som kan vara löjligt för en person kan vara en ocean av problem för en annan. Av denna anledning bör experten värdera alla patienters problem i rätt utsträckning. Om psykologen förminskar dem kommer denne inte förstå patientens symptom särskilt väl eller kunna erbjuda rätt behandling.

Talar personen med dig om andra patienter?

Terapeuter är bundna till komplett konfidentialitet med sina patienter. De bör aldrig tala med andra patienter om dina problem eller vice versa. Så om du tror att personen tillhandahåller dig med privat information om andra denne behandlar så rör det sig om försummelse, vilket du till och med kan anmäla psykologen för.

Förstår personen din värdegrund?

Alla har sin egen värdegrund, och det är möjligt att din inte är i linje med din psykologs, men det ger inte denne rätten att ifrågasätta din. Om din psykolog dömer dig och anser att dennes övertygelser är bättre än dina, begår personen ett misstag. Personen kanske inte gillar ditt sätt att tänka, men han eller hon måste respektera det.

Likgiltig psykolog

Skickar personen dig till andra experter? I vissa fall är det ett tecken på en dålig psykolog

Vissa problem kan inte läkas med bara psykologi. Andra experter kan också vara till stor hjälp, såsom näringsexperter. Eller så kan det vara så att terapeuten helt enkelt inte kan erbjuda dig några fler råd. Vid den punkten bör denne skicka dig vidare till en annan expert, och om detta inte sker rör det sig om försummelse.

“Psykologi hjälper till att mäta chansen för ett mål som är uppnåeligt.”

-Edward Thorndike-

om du tror att du har hamnat hos en dålig psykolog, ska du lämna denne direkt. Du kan vara säker på att personen ifråga inte kommer gagna dig på något sätt. Se till att din psykolog inte har några av karaktärsdragen ovan, för dessvärre har inte alla som kallar sig psykologer rätt kunskap och attityd för att hjälpa dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.