Vad är skillnaden mellan en coach och en psykolog?

Vad är skillnaden mellan en coach och en psykolog?

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vad är en coach? Ordet coach betyder “tränare”. En coach är någon som är utbildad till att motivera och dela sina tekniker med andra, för att hjälpa dem nå sina mål och drömmar. Fotbollscoacher hjälper till exempel spelare att öka och förbättra sina färdigheter.

Det är viktigt att analysera följande: “En coach kan få en fotbollsspelare att glänsa och hjälpa honom att utveckla färdigheterna han redan har, men kan han göra något för en fotbollsspelare som inte spelar bra?” Samma sak kan sägas om andra situationer beroende på problemet till handa. Om en person har verktygen som behövs för att nå sina mål kan en coach hjälpa denne att utmärka sig och använda sin potential effektivt.

Men om personen inte har de nödvändiga verktygen eller inte tror på sig själv då? Här är coachen inte lika mycket till hjälp som en psykolog, som har djupare förståelse för sinnet och dess sammansättning.

Med detta försöker jag inte nedvärdera coachens arbete. Det finns många professionella coacher som har gåvan att hjälpa och träna personer. Varje person måste ta reda på vad som fungerar bäst beroende på situationen denne står inför.

Varför meningen av ordet “coach” är viktigt

En coach är ett utmärkt alternativ när du är fast utan att kunna finna vägen för att nå dina drömmar. Det kommer vara en relation mellan jämlikar. Du är väl medveten om vad som sker med dig, liksom om målet du vill uppnå samt vägledningen, motivationen och kamratskapet du får längs vägen. Förvänta dig dock inte att coacher ska svara på dina existentiella tvivel eller lösa dina känslomässiga konflikter. De fokuserar primärt på nuet och hur man använder sina talanger och förmågor på det effektivaste sättet.

Vad är skillnaden mellan en coach och en psykolog, och varför är det viktigt att förstå?

En psykolog är vad du behöver om du inte mår bra, om dina känslor överväldigar dig eller om du märker att din hälsa börjar försämras på något sätt. En psykolog kommer utföra undersökningar som hjälper dig att bli bättre och lära känna dig själv mer. Det är komplicerat att förklara vad en psykolog gör eftersom det finns så många olika typer. Allt beror på vilket problem det rör sig om.

Det finns psykologer som fokuserar på det förflutna, som fokuserar på nuet och som fokuserar på båda. Det finns också personer som utöver att ha pluggat till psykologer även har tränats som coacher. En relation med en psykolog kommer i de flesta fall vara en mellan läkare och patient. En psykolog kan hjälpa dig att må bättre, lära känna dig själv bättre och assistera i att lösa dina problem.

Här är några saker att ha i åtanke:

Under de senaste åren har antalet personer som livnär sig på att vara coacher ökat avsevärt. Om du skaffar en coach ska du se till att det är någon som har tillräcklig utbildning för titeln. Det finns många personer som utger sig för att vara professionella coacher trots att deras utbildning är knapphändig. De ser en väg till extrainkomster och erbjuder sina “tjänster” till allmänheten, oavsett hur låg kvaliteten är.

Att vara tydlig med definitionen av en coach kommer hjälpa dig att identifiera och sålla ut de verkliga proffsen. Och om du väljer att träffa en psykolog ska du se till att denne har referenser. Personen ska ha gott om erfarenhet, ha genomgått relevant utbildning och fått relevanta certifikat. Eftersom psykologi är ett sådant globalt område är det nödvändigt att personen fortsätter utbilda sig och till slut specialiserar sig i något mer konkret.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.