Familjer med funktionshindrade barn

Familjer med funktionshindrade barn
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När man tänker på sätt att hjälpa familjer med funktionshindrade barn så tänker man vanligtvis på samma saker. Att ge materiella saker eller pengar. Vi tror att de behöver sådant, men deras behov går långt bortom det.

Sanningen är att de främst behöver känslomässigt, socialt och informationsmässigt stöd. Det kanske verkar mindre viktigt, men de är absolut fundamentala.

Om vi vill att samhället ska fortsätta röra sig framåt och bli en plats alla kan leva ett bra liv i, måste vi vara medvetna om våra medmänniskors sanna behov.

Om detta är något du vill hjälpa till med, fortsätt läsa!

“Det är inte handikappet som definierar dig, utan hur du hanterar utmaningarna som handikappet presenterar för dig.”

-Jim Abbott-

1. Vikten av information till familjer med funktionshindrade barn

När en person får redan på att dennes barn lider av ett funktionshinder så uppstår vanligtvis en ändlös serie frågor, ibland utan svar. Läkare verkar ibland inte vara medvetna om det enorma behovet av svar hos familjerna.

Först måste man förstå funktionshindret, för det är en fundamental del av att acceptera och internalisera denna nya verklighet. Men det är inte bara det – familjen måste även förstå vilka steg som måste tas därifrån.

Det innebär både hur man är en förälder under dessa omständigheter samt vilka resurser som finns tillgängliga.

Rullstolsburen med vän

Sanningen är att detta behov av information aldrig försvinner. När barnet växer och utvecklas kommer det alltid leda till förändringar som ger upphov till nya frågor. I varje fas av livet finns nya situationer som kräver ny information.

Vidare är det även viktigt att höja medvetenheten och utbilda allmänheten om funktionshinderKanske än mer viktigt är att skolor och människor som står familjen nära blir informerade.

“Om världen inte tycker att du är tillräckligt bra, ska du veta att det är en lögn. Sök en andra åsikt.”

-Nick Vujicic-

2. Känslomässiga behov

Men all ovisshet som familjer med funktionshindrade barn genomgår kommer inte ensam; vi måste komma ihåg att det även kan komma med negativa känslorDärför är känslomässigt stöd så viktigt. Deras psykiska hälsa hänger på det.

Det är normalt att föräldrar oroar sig över sina barn, så tänk dig vad som försiggår i huvudet hos familjer när de får diagnosen. Det kan vara väldigt läskigt. Det är även normalt att de känner sig maktlösa eftersom de inte kan reversera situationen.

De kan till och med känna sig skyldiga och tro att det som drabbat barnet är deras eget fel.

“Du kan inte basera ditt liv på andra personers förväntningar.”

-Stevie Wonder-

Familjer med funktionshindrade barn behöver även stöd när den ångest, ilska och sorg som är vanligt hos vårdnadshavare uppstår. Det första steget är att förstå att dessa känslor är normala.

De kan sedan jobba med dem för att minska styrkan och varaktigheten hos dessa känslor.

3. Sociala behov

Avslutningsvis får vi inte glömma en annan grund för vårt välmående: socialt stöd. Familjer med funktionshindrade barn behöver stöd från sina vänner och släktingar.

Att ha närstående att tala öppet med och dela med sig av tankar och känslor med utan att bli dömd, är otroligt viktigt. Det kommer ge dem kraften att övervinna svårigheterna.

Men det går bortom det, för det kan även hjälpa dem att bli bättre vårdnadsgivare.

Sportar i rullstol

Vi har möjligheten att med förståelse ge stöd åt familjer med funktionshindrade barn. Ett stort steg är att komma ihåg att även om materiella saker alltid är viktiga, är inte pengar lösningen på allt.

Information och stöd är minst lika viktiga.

Bilder från Nathan Anderson, Josh Appel och Audi Nissen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.