Emotionell medvetenhet och varför det är så viktigt

Emotionell medvetenhet och varför det är så viktigt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Emotionell medvetenhet är som ett uppvaknande av vår emotionella intelligens. Det är första steget, där vi identifierar och definierar våra dimhöljda sinnesstämningar så att vi kan få kontroll över våra egna liv. Så helt klart är detta en färdighet som vi alla bör utveckla och det är ett effektivt verktyg som hjälper oss att bättre hantera våra känslor.

Emellertid är det ett verktyg som inte är lätt att använda. Varför? Därför att känslomässiga erfarenheter är varierande, oförutsägbara och ibland kaotiska. Vi har alla varit i den här sitsen. Fångade i situationer där vi bara har negativa känslor att tillgå. Där vår hälsa tar stryk till följd av en salig röra av känslor som blir till osynliga törnen och får vår själ att förtorka och gör oss till skuggor av oss själva.

“Vi har i verklig bemärkelse två psyken, ett som tänker och ett som känner.”

-Daniel Goleman-

Identifiera orsaken

Faktum är att när vi går till en terapeut säger vi ofta saker som: “Ingen förstår mig” eller “Det känns som om jag bär världen på mina axlar, jag är helt slutkörd.” Men vi har nästan aldrig någon sann emotionell medvetenhet. Vi är oförmögna att identifiera vad som ligger bakom vår nedstämdhet eller vår utmattning.

Daniel Goleman förklarar i böcker som “Känslans intelligens” (originaltitel: “Emotional Intelligence”) att när vi är medvetna om våra känslor så hjälper det oss att anpassa oss till livets utmaningar. Om vi hela tiden reflekterar över vad vi känner och vad som ligger bakom våra sinnesstämningar, inverkar detta direkt på vårt välmående. Dessutom ger det oss strategier för hur vi ska handskas med eventuella depressioner eller andra psykologiska störningar.

Man som utforskar kvinnas ansikte

Vad är emotionell medvetenhet och varför behöver vi ha det?

Visste du att det finns runt 250 ord som katalogiserats för att beskriva olika sorters känslor och förnimmelser? Men hur många av dessa ord känner vi egentligen till? Lärde man oss som barn hur de skulle användas? Om vi kan identifiera och namnge våra känslor får vi utan tvekan ett bättre liv.

Därför måste vi alla utveckla sann emotionell medvetenhet. Och ytterligare några skäl är:

 • För att kunna känna igen dina sinnesstämningar och reflektera över dem så att du kan fatta bättre beslut.
 • För att förstå vad andra människor känner och kunna relatera bättre till dem.
 • Emotionell medvetenhet hjälper dig att sätta gränser så att du kan skydda dig.
 • Det hjälper dig att lära känna dig själv.

Och här är slutligen ett intressant faktum: Människor som har bra emotionell intelligens löper mindre risk att drabbas av ångest, depression och liknande störningar.

Illustration av emotionell medvetenhet

Olika nivåer av emotionell medvetenhet

En av de viktigaste färdigheter vi kan lära våra barn är hur de kan uppnå sann emotionell medvetenhet. För om vi tidigt lär dem att reflektera över sina känslor, att namnge dem och att hantera dem på lämpligt sätt, ger vi dem bättre möjligheter till social – och kanske även akademisk – framgång.

Men vi måste även tänka på att vi alla, oavsett ålder, kan och bör lägga ner tid och ansträngning på att praktisera emotionell intelligens. Det är ett verktyg vi behöver för att vara friska, glada och emotionellt medvetna.

Och för att förstå detta bättre, låt oss ta en närmare titt på huvuddelarna i “Levels of Emotional Awareness Scale” (eLEAS), vilket är en skala för att mäta olika nivåer av emotionell medvetenhet, skapad av psykologerna Lane och Schwartz.

eLEAS

 • Identifiera känslan.Varje känsla har en fysisk inverkan som vi bör vara medvetna om. Kanske märker du att hjärtat slår annorlunda, att det känns som en knut i magen…
 • Vilken reaktion ger den upphov till? Känslor har en adaptiv funktion. En del driver oss att handla med all energi de ger oss. Identifiera energin bakom känslan.
 • Identifiera den primära känslan. Varje förnimmelse, varje mentala tillstånd utgår från en primär känsla som vi kan identifiera när den uppkommer. Känner jag mig arg? Är jag ledsen?
 • Vilka känslor ligger bakom eller är kopplade till den primära känslan? Detta steg kräver mer begrundan, finkänslighet och – framför allt – mod. Varför? Därför att det är svårt att acceptera negativa känslor. Bakom en primär känsla kan det finnas ett virrvarr av mörka vrår som du kan behöva lysa upp. Och bakom sorg gömmer sig ibland frustration, ilska och besvikelse. Vidare kan min ilska ibland dölja en demon som representerar förluster eller ouppfyllda förväntningar.
Skiss av kvinna i tre faser

Så sammanfattningsvis kan vi säga att om du använder dig av de här strategierna till att bli en emotionellt kompetent person, så kommer detta att få en direkt, positiv inverkan på din psykiska hälsa. För emotionell medvetenhet är som en dirigentpinne som vi använder för att orkestrera ett lyckligare liv. Den är kompassen som leder oss i en mer tillfredsställande riktning, där vi känner oss själva bättre och har mer kontroll över våra liv.

Låt oss börja idag!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barrett, L. F., Mesquita, B., Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2007). The experience of emotion. Annual review of psychology58, 373.
 • Bisquerra, J. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82.
 • Rieffe, C., Villanueva L., Adrián, J. E. y Gómz, A. B. (2009). Quejas somáticas, estados de ánimo y conciencia emocional en adolescentes. Psicothema, 3, 459-464
 • Stegge, H. y Meerum Terwogt, M. (2007). Awareness and regulation of emotion in typical and non typical development. En J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 269-286). New York: Guilford Press.
 • Lambie, J. A. y Marcel, A. J. (2002). Consciousness and the varieties of emotional experience: A theoretical framework. Psychological Review, 109, 219-259.
 • Tull, M. (2021, 21 de marzo). The importance of emotional awareness in PTSD. Verywellmind. https://www.verywellmind.com/increasing-emotional-awareness-2797603

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.