4 tips för att hantera dina känslor intelligent

4 tips för att hantera dina känslor intelligent
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2023

Att hantera dina känslor intelligent innebär att du kanaliserar dem och håller en viss balans. Om du kan göra det kommer det vara positivt både för dig och för dem i din närhet. Du kommer undvika att dina känslor styr ditt liv.

När dina känslor är i balans är du mer produktiv, mer kreativ och lyckligare. Du hindrar att det du känner tar över den du är. Med andra ord är det ett sätt att göra dina känslor konstruktiva och jobba för dig, inte mot dig.

“Emotionell intelligens utgör 80% av framgångarna i livet.”

-Daniel Goleman-

Då kommer du kunna sätta mål och uppnå dem. Du kommer vara bättre utrustad att ha hälsosamma relationer och erbjuda det bästa av dig själv. Allt som krävs är beslutsamhet och ihärdighet. Här kommer fyra tips för att hantera dina känslor intelligent.

1. Förstå att dåliga känslor inte existerar

Känslor existerar av en anledning. Därför är det fel att klassificera dem som bra eller dåliga. Istället handlar det om viss stimuli som leder till vissa känslor. Det är oundvikligt.

Bollar med känslor

Rädsla är till exempel ett svar på hot. Om vi inte upplevde det så skulle vi lättare falla in i vårdslösa, livshotande beteenden. Ilska är också en form av försvar, i syfte att förbereda oss på en attack.

Därför finns det inga dåliga känslor. För att lära sig att hantera känslor är det viktiga att veta hur man tolkar vad de alla säger. De försöker berätta om något du måste ta tag i.

2. Låt dig själv känna för att hantera dina känslor intelligent

Traditionell utbildning och uppfostran lär nästan aldrig ut hur man hanterar sina känslor. Istället övertygar de dig om att det finns känslor du inte bör uppleva. De säger till exempel att gråt och rädsla inte löser något och därför bör undertryckas.

Men känslor föds inte spontant, och de försvinner heller inte spontant. Att undertrycka vad du känner är därför inte att hantera dina känslor intelligent. Att försöka kväva vad du känner kommer bara senarelägga dess uttryck, och kanske på ett negativt sätt.

Vi måste alltså förstå att alla känslor är giltiga och har rätt att både existera och uttryckas. Om du accepterar vad du känner kommer det vara mycket enklare att hantera dina känslor intelligent. Att inte acceptera dem kommer skapa förvirring och kaos inom dig.

3. Observera, observera, observera

Det bästa sättet att hantera dina känslor är att acceptera dem, men även att förstå dem. För att göra det måste du lära dig hur man observerar dem väl. Att bara vara uppmärksam på dem är ett stort steg mot att hantera dem korrekt.

En kvinnas blick

Daniel Goleman – den välrenommerade teoretikern om emotionell intelligens – säger att “uppmärksamhet reglerar känsla”. Det innebär att när du fokuserar på något du känner, kommer denna subjektiva upplevelse automatiskt moduleras eller nyanseras.

För att observera dina känslor ska du bara fråga dig: Vad känner jag? Hur känner jag? Försök sedan att sätta ett exakt namn på denna känsla. Är det ilska eller är det frustration? Är det sorg eller trötthet? Ju mer exakt identifieringen är, desto enklare kommer känslan bli att förstå.

4. Var kritisk mot dina tankar för att hantera dina känslor intelligent

I motsats till vad många tror så uppstår många av dina tankar mekaniskt. De är tolkningar av verkligheten som ibland har en faktisk grund, men ibland inte. Ibland är de resultatet av logiskt tänkande, men ofta är så inte fallet.

Tanke är inte verklighet, utan ett filter av verkligheten. Det får oss att känna på ett visst sätt när vissa saker sker, och det kan leda till att vi begår misstag. Att tänka kan till exempel övertyga oss om att något är jobbigt. Men det kan även säga till oss att det är en utmaning, en möjlighet. Men detta sker endast om du vågar ifrågasätta dina egna idéer och inte låta dig själv svepas iväg av dem.

Avslappnad kvinna som lär dig att hantera dina känslor intelligent

Att lära dig att hantera dina känslor intelligent innebär att du måste vara vaken. Det innebär att du måste vara observant på vad som försiggår inom dig. Det kan vara svårt i början, men fördelarna är så stora att det är väl värt ansträngningen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.