7 vanliga misstag som kan förstöra förhållanden

7 vanliga misstag som kan förstöra förhållanden
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Förhållanden är vackra men kan ibland vara komplicerade. Att lära sig att bygga hälsosamma band, sådana som gör oss glada och framförallt etablerar en grund av tillit och förtroende, är inte alltid lätt. Det finns en uppsättning vanliga misstag som kan förstöra förhållanden.

Att hantera svårigheterna och komplikationerna i det dagliga livet kräver tålamod och förståelse, såväl som villighet att jobba med dem tillsammans. Det är därför det är viktigt att lära sig att identifiera vilka av dessa misstag du begår och försöka finna en lösning.

Det är normalt för förhållanden att genomgå tuffa perioder, men att gå igenom dem (under förutsättningen att du vill det och att det är möjligt) bidrar till din personliga tillväxt.

Nedan ska vi beskriva vanliga misstag som människor begår i förhållanden, så att du kan lära dig att känna igen dem.

“Att möta svårigheterna, att alltid möta dem, det är det enda sättet att genomgå dem. Möt dem!”

-Joseph Conrad-

Undvik dessa sju vanliga misstag som kan förstöra förhållanden

1. Att förlora uppfattningen om sin individualitet

Den stora paradoxen i kärlek är att de två människorna i förhållandet har en tendens att bli en, när de i själva verket borde vara två.

I ett förhållande är det normalt att det finns en delad identitet för att stärka bandet och undvika konflikt. Det är faktiskt positivt eftersom gemensamma intressen, synpunkter och preferenser hjälper till att förena paret.

Kille som håller om sin flickvän

Men det verkar som om vi ofta tar fel väg mot det målet. En av dessa vägar involverar att offra sin identitet för att tillfredsställa den andra. Vare sig det är av rädsla för att förlora den andra eller för att det är en önskan om att bibehålla friden, är sanningen den att det inte är hälsosamt eftersom ingen av dem är sanna mot sig själva.

Det starkaste förhållandet är det där varje person fortsätter att vara sann mot sig själv. Om så inte är fallet har vi att göra med en symbios, vilket kan leda till allvarliga problem.

2. Att dölja svagheter

Ett förhållande kan inte växa om grunden inte består av ärlighet. Ibland tror vi felaktigt att våra partners inte kan älska oss om de inte ser oss som perfekta. Detta är inte sant.

Sann kärlek uppstår när vi visar oss som vi verkligen är. Hur ska någon annars kunna lära känna oss? Om vi döljer vår identitet kommer det bara att leda till komplikationer och frustrationer längre fram.

Vad denna attityd egentligen döljer är brist på självkärlek. Någon som försöker fejka självkänsla säger att hon känner sig ovärdig att bli älskad eftersom hon tror att den enda vägen att få kärlek är genom att vara någon annan, inte sig själv.

3. Att ständigt rulla i samma hjulspår

Ett annat vanligt misstag i förhållanden är att låta tråkig rutin infinna sig där det tidigare fanns spännande attraktion. Detta sker med lätthet och nästan utan att paret märker det.

Saker börjar falla in i en viss tröghet, och vad vi ville göra och drömde får bereda plats för vad som “måste” göras – enbart eftersom det har blivit vana vid det.

Kvinna bredvid formlös person

För att hålla sig borta från rutinen är det bästa att man lever ett fulländat individuellt liv. Då kommer man även kunna bidra till och dela med sig i förhållandet.

Det är därför det är så viktigt att finna ett sätt göra nya saker och komma ut ur komfortzonen när det är lämpligt. Det är inte så svårt; det kräver bara lite viljestyrka.

4. Att stänga av spirituellt är ett mindre känt misstag som kan förstöra förhållanden

Spiritualitet har att göra med känslan av värde som ges till livet och alla dess beståndsdelar. När ett förhållande befinner sig i första fasen av förälskelse verkar det som om kärleken själv ger färg åt allt som höjer sig över det vanliga – en koppling som inte bara är emotionell, utan även spirituell.

Planer smälts samman och var och en av dem har en djup betydelse inom sig. Paret är nu inte bara sammankopplat genom ömsesidighet, begär och kärlek, utan även ett eller flera mål i livet.

Detta kan dock förloras med tiden, och det är ett faktum att detta är ett av de vanliga misstagen som folk begår i förhållanden. I slutänden leder det till besvikelse och leda. För att bekämpa detta finns det inget bättre än att förnya era delade högre mål med jämna mellanrum.

5. Att vilja förändra den andra

Detta är en attityd som ofta uppstår senare i förhållandet. Den har faktiskt mycket att göra med otillfredsställelse med sig själv snarare än med den andra.

Någon som är tillfredsställd med sitt liv och är känslomässigt ansvarig för vad som sker kommer inte försöka förändra andra. Faktum är att personen inte kommer vara beroende av andra för att vara lycklig.

Symboliserar misstag som kan förstöra förhållanden

Något annat sker i ett förhållande som är fullt av beroenden och personliga osäkerheter. Förhållandet blir en ursäkt, och både problem och möjligheter börjar ses genom denna lins. Detta ger upphov till idén att om vår partner förändras så kommer våra liv att förbättras. Detta kommer dock inte ske. Alla människor är ansvariga för sin egen lycka och för sina egna beslut.

6. Utvecklandet av kontrollerande beteenden

Även om man i ett romantiskt förhållande på sätt och vis “äger” den andra, kan vi glömma att detta “ägande” har väldigt tydliga gränser. Exklusivitet må vara överenskommet både underförstått och uttryckligt i de flesta förhållanden, men det betyder inte att en av de två har rätt att kontrollera den andras beteende.

Det finns många vanliga misstag som människor begår i förhållanden, men detta går över gränsen för vad som är hälsosam exklusivitet och vad som är själviskt habegär. Det är här behovet av kontroll uppstår.

En person vill att den andra ska bete sig som denne vill, och om detta inte uppfylls kan personen känna sig hotad eller starta ett bråk. I det här fallet är det en individ som begår misstaget, inte paret.

Det faller på varje individ att själva ta itu med sina osäkerheter och inte överföra eller projicera dem på den andra.

7. Att hålla viktiga saker hemliga är ett allvarligt misstag som kan förstöra förhållanden

Varje medlem i ett förhållande har saker de vill hålla för sig själva, oavsett hur mycket tillit och intimitet som finns mellan dem. Detta är hälsosamt. Det betyder att individualiteten har behållits.

Det finns dock saker som rör dem båda och som därför inte ska hållas hemliga. När detta inträffar finns det förmodligen allvarligare underliggande problem, eftersom det är ett försök till manipulation och ett brott mot tilltron. Det är åtminstone ett tecken på allvarliga kommunikationsproblem.

Brist på kommunikation - ett misstag som kan förstöra förhållanden

Vi får inte glömma att vi alla har individuella problem, och att alla relationer på samma sätt också har problem. Det är normalt att ställas inför en svårighet efter den andra. Sanningen är den att dessa hinder inte alltid innebär att något är fel. I de flesta fall handlar det om småsaker och vanliga misstag som vi kan korrigera med relativ enkelhet.

Detta är viktigt. Det finns vanliga misstag som människor begår i förhållanden och som är okej. Men båda måste lära sig att identifiera dem och vara villiga att reflektera över hur de ska lösas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.