Försök inte förändra mig – älska mig som jag är

Försök inte förändra mig – älska mig som jag är
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Älska mig som jag är, fri, ibland risig, kaxig, ibland kaotisk, bristfällig, och alltid briljant. Be mig inte att uppföra mig väl, vara undergiven eller tyst. Försök inte förändra mig. Låt oss inte drömma om sagokärlek, men låt oss heller inte radera de små detaljer som gör både dig och mig unika.

Om det är så du vill ha det är det bättre att släppa mig, skicka tillbaka mig ut i världen, till strömmarna i min flod, till min närande ensamhet, till mina rötter, men försök inte förändra mig.

Benjamin Franklin sade att det är lika svårt att lära känna sig själv som det är att bryta en diamant. Det är ingen lätt uppgift att sänka ned oss själva i oceanen av våra osäkerheter, rädslor, orosmoln, dygder och brister. Och det kräver en hantverkare som inte bara är tålmodig, utan även modig.

Det finns dock få saker som är lika värdefulla som att kunna definiera sig själv. Att kunna hitta vårt privata utrymme och vår självkännedom för att förbli sanna till oss själva. Det är det enda sättet att etablera starka band och ett liv som är ärligt och i linje med våra värderingar, där vårt beteende och våra tankar är exakt samma.

Med det sagt finns det något vi bör ha i åtanke. För inte så länge sedan förklarade doktor Yi Nan Wang – en välrenommerad psykolog som forskar i personlighetspsykologi – i en av sina artiklar att många personer i parrelationer “späder ut” sig själva för att uppnå mer harmoni med sin kärlek; en önskan om förståelse blir till lydnad och prioritering av den andras behov, medan vi förvarar våra egna i något hörn av sinnet.

På grund av detta föreslår Wang att vi blir kapabla att utveckla vad han kallar “balanserad äkthet”. Detta är ett koncept baserat på Eriksons stadier av psykosocial utveckling, där alla ömsesidigt tillfredsställande relationer först genomgår en fas där varje person har kunnat definiera sin identitet.

Definiera din identitet

Vi måste börja utöva hälsosam äkthet

Det kan vara så att du tidigare uppfört dig väl, varit lätt att manipulera, agerat tillmötesgående… Det flesta av oss har det eftersom det var så vi uppfostrades, eftersom andra ville ha det så. På grund av det var vi givetvis lättare att hantera, att kontrollera; vi var bra på att passa in i samhällets kugghjul, där det ofta är lite väl djärvt att ha en egen röst.

Allt detta gör att vi har viss rädsla för eller tvekan att visa vårt äkta jag. Av denna anledning intalade vi oss själva att “nej, det är bättre om de inte ser mig, inte hör mig, att jag inte står ut för mycket”… Detta trots att vi förstod att dessa tankar, röster och känslor var vitala för vårt välmående. Vi måste avfärdas av andra, vi måste säga emot andra, bryta sönder mallen de tvingade in oss i...

Men var finns bilden av oss själva och vår identitet nu? Det strejkar. Vi blir vår egna emotionella värsta fiende när vi inte kan utöva en hälsosam äkthet. Vi faller offer för vår egen naivitet genom att tro att vi genom att vara äkta kan åsamka andra skada, trots att det inte är sant. Därför ska samhället inte förändra mig.

Låt oss visa oss själva för världen precis som vi är, hur vi tänker och känner är inte en aggressiv handling. Raka motsatsen. På så sätt kan vi definiera gränser och skapa utrymmen som är ärligare, hälsosammare och mer respektabla.

Visa ditt sanna jag

Det var Aristoteles som en gång sade att den hälsosammaste äktheten måste komma från vad han kallade för det “gyllene medelvärdet”, där ärlighet inte bör orsaka skada eller bortstötning, om vi verkligen är ärliga.

Försök inte förändra mig, älska mig med min färg, med mitt ljus och mitt mörker

Läkaren Ya Nan Wang från Normal University of Beijing skapade nyligen en fascinerade skala vid namn “AIRS” (Authenticity in Relationships Scale / Skala för äkthet i relationer), vars syfte är att mäta mängden äkthet i relationen hos ett par.

En slutsats var att en av nycklarna till socialt välmående är att personer är förmögna att utöva ärlighet. Och att vi i denna ärlighet inte lägger vår identitet på is eller låter någon annan göra det mot oss.

De nio punkter som utgör AIRS är som följer. För att testa dig själv ska du svara på dem med “håller med” eller “håller inte med”:

1. Jag gömmer alltid mina sanna tankar i rädsla för att andra inte ska gilla dem.

2. Jag gillar att vara andra till lags.

3. Jag vågar inte säga sanningen till andra för att inte såra deras känslor.

4. Jag är väldigt medveten om att jag bör vara mig själv sann.

5. Jag finner alltid sätt att kompromissa mellan mina behov och andras.

6. Jag skulle aldrig sluta vara mig själv och jag skulle aldrig låta någon annan göra det mot mig.

7. Generellt säger jag sanningen utan att oroa mig över hur andra kommer reagera.

8. Jag prioriterar mig själv, andras känslor är inte viktiga.

9. Jag kränker nästan alltid människor när jag talar sanningsenligt.

Hur du mäter din poäng i AIRS

Du har säkert redan en uppfattning om hur många poäng du fick i skalan. Den mäts dock i tre olika sektioner:

  • Punkt 1-3 representerar en förvrängd äkthet. Här tenderar vi att lämna våra känslor och vår identitet bakom oss för andra personers skull.
  • Punkt 4-6 representerar en balanserad äkthet, eller förmågan att uttrycka oss själva fritt och med respekt samtidigt som vi håller våra såväl som andra personers behov i åtanke.
  • Punkt 7-9 representerar en självisk äkthet, eller den extrema tendensen att vara självisk eller aggressiv i att prioritera oss själva, så pass att vi sårar eller kränker andra.

Precis som vi sett i relationer med vår partner bör vi vara kapabla att utöva en balanserad äkthet där ärlighet uttrycks med respekt, frihet tillsammans med att vara tillsammans och självkänsla tillsammans med relationens tillväxt. Försök inte förändra mig, så försöker jag inte förändra dig.

I praktiken har det att göra med något vi bör utöva i alla aspekter av våra liv, där det spelar roll att vi inte är för tillmötesgående eller undergivna, utan snarare briljanta, med karaktär och givetvis fantastiska.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.