Att behaga andra kan bli vår undergång

Att behaga andra kan bli vår undergång

Senaste uppdateringen: 02 januari, 2022

Slut dina ögon och föreställ dig landet Ingenstans. Wendy är en flicka som tar hand om berättelsens barn i fantasivärlden. Hon kan göra det som Peter Pan inte vågar, som tar risker och axlar ansvar i ett försök att behaga andra trots att hon alltid är i bakgrunden. Öppna ögonen igen; detta påminner dig om något, eller hur?

Det är en metafor som visar hur ofta vi försöker behaga andra och därmed glömmer oss själva och vad vi verkligen önskar oss. På detta sätt är det väldigt vanligt att säga ja till förfrågningar som är till synes små. Det kan till exempel handla om att ta en fika med en person när vi inte känner för det. Eller, än viktigare, viktiga frågor såsom att gifta oss, plugga för en viss karriär eller att skaffa barn.

Vi väljer vägen som kortsiktigt verkar bäst eftersom vi undviker konflikter, men ignorerar då vad vi egentligen vill. Vi föredrar att betala priset istället för att lägga till ytterligare en diskussion eller ett orosmoln till våra redan stressiga dagar. Men vad vi verkligen gör är att underskatta priset vi måste betala i det långa loppet för att vi gav med oss.

“Han behövde bara röra vid mig för att förvandla mina tårar till suckar och min vrede till åtrå. Hur tillmötesgående kärlek är; den förlåter allt.”

-Isabel Allende-

Vi är rädda för att säga nej och väljer att behaga andra för att inte bli bortstötta. Vi vill med andra ord inte hamna utanför gruppen eller göra någon besviken. Men vad sker med oss?

En irrationell övertygelse: jag behöver kärlek och godkännande

Psykologen Albert Ellis, som skapade rationell emotiv beteendeterapi, talar om elva vanliga irrationella övertygelser som sprids och isolerar alla andra tankar och känslor som vanligtvis finns i vårt sinne. De gör horisonten till en mörk plats och öppnar dörren för en känsla av viktlöst obehag.

En av övertygelserna är följande: “jag behöver kärlek och godkännande av alla som omger mig” eller “jag måste vara älskad och få godkännande från alla viktiga personer omkring mig”. Till olika grader etableras denna övertygelse i nästan alla huvuden, och är den som leder till att vi vill behaga andra.

Att prioritera andra

Det är en irrationell övertygelse eftersom det är omöjligt att få allas godkännande. Om vi är i behov av att andra konstant ska nicka gillande i vår riktning kommer vi alltid vara oroade över huruvida de accepterar oss eller inte och till vilken grad folk gillar oss.

Det är inte realistiskt att tänka att alla i världen måste gilla oss. Att få alla att gilla oss skulle dessutom kräva så stor ansträngning att vi skulle behöva försumma våra egna behov.

“Förhoppningsvis kommer vi ha kraften att vara ensamma och modet att riskera att vara tillsammans.”

-Eduardo Galeano-

Vi måste eliminera vårt överdrivna behov av godkännande och kärlek. Det är lämpligare för dig att söka godkännande för dina handlingar och ditt beteende än för dig själv.

Personer som försöker behaga andra

Dessa personer tenderar att göra andra nöjda och ge dem njutning. Med andra ord uttrycker de en mer eller mindre konstant tendens att uppfylla andra personers önskningar. Detta inkluderar till och med när de själva förlorar på det.

Men om någon alltid ger vika för andras krav så kan denne inte hävda sin egen position eller försvara sina egna intressen. Personen ger istället vika för andras preferenser utan att bry sig om sina egna.

Några risker som särskiljer dessa personer

  • Perfektionism: att vilja göra saker perfekt leder till skuldkänslor när saker inte blir som väntat, speciellt om det handlar om att behaga andra. Personer som tar hand om andra tenderar att vara perfektionister. Men de inser inte att det är just perfektionismen som gör att man känner sig frustrerad.
  • De känner sig oersättliga: en person som konstant är andra till lags vill känna sig oersättlig. Att de omkring dem är beroende av dem, eftersom det gör att de känner sig accepterade, respekterade och älskade.
  • Kärlek är uppoffring: de har uppfattningen att kärlek är uppoffring och nöjer sig med kärleks- och familjerelationer där de känner obehag. De accepterar detta som en normal konsekvens av förhållandet och kärleken för den andra personen.
Sammankopplade hjärtan
  • Undviker konflikter: att konstant försöka behaga andra är att undvika konflikter. Det är därför dessa personer undviker gräl, säger till andra att de har rätt och ber om ursäkt för allt så länge de blir accepterade.
  • De är personer som offrar sig för andras lycka. Detta till den grad att de inte vet vad som verkligen gör dem själva lyckliga. De tänker alltid på vad som kommer göra den andra personen lycklig. De uttrycker inte känslor och sluter sig så mycket att de i slutänden inte har några egna idéer eller inte uttrycker dem.

“Det spelar ingen roll hur mycket de älskar dig, utan hur de gör det.”

-Walter Riso-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.