Att hantera konflikter med humor

Att hantera konflikter med humor

Senaste uppdateringen: 11 november, 2022

Att hantera konflikter genom att ta saker med humor är inte bara ett sätt att lösa meningsskiljaktigheter, utan även stärka förhållanden. Olika studier visar faktiskt att man kan övervinna motgångar om man lyckas bibehålla sin glädje. Samma sak gäller konflikthantering eftersom humor spelar en liknande roll när man konfronterar en konflikt.

Du kan undvika många konfrontationer, hantera konflikter och lösa gräl samt meningsskiljaktigheter med bra humor. Det kan nämligen hjälpa dig att säga saker som annars skulle vara svåra att uttrycka utan att stöta någon. Men det är viktigt att skratta med den andra personen, och inte åt denne.

När humor och lek används för att minska spänning och vrede genom att sätta problem i ett nytt ljus och situationen i perspektiv, blir konflikten en möjlighet för större sammankoppling och intimitet.

Humor är ett effektivt verktyg när det kommer till att hantera konflikter

Skratt är den bästa medicinen eftersom det lindrar stress, höjer humöret, förbättrar kreativiteten och gör oss mer motståndskraftiga. Men det är inte bara bra för den känslomässiga och fysiska hälsan. Det är även bra för relationer. Skratt för människor närmare varandra och skapar intimitet. Skratt är framförallt ett kraftfullt verktyg för att hantera konflikter och minska stress.

Skrattande par

Generellt spelar humor en viktig roll i alla typer av förhållanden. I nya förhållanden kan humor vara ett effektivt verktyg; inte bara för att attrahera den andra personen, utan även för att övervinna eventuellt obehag eller pinsamheter som uppstår när du träffar personen. I redan etablerade förhållanden kan humor bibehålla känsla och fräschhet. Det kan också hjälpa er att inte ansamla vrede eller obehag på grund av problem som inte blir lösta.

Att dela humor skapar en känsla av intimitet och samhörighet mellan två personer; kvaliteter som definierar ett framgångsrikt förhållande. Att skratta ihop skapar en buffert mot stress, meningsskiljaktigheter, besvikelser och problem som ansamlas över tid.

Humorns makt i förhållanden

Konflikt är en oundviklig del av alla förhållanden. Vidare kan alla konflikter blossa upp, även små, om vi reagerar genom att låta oss drivas av känslor eller ansamlingen av dåliga minnen genom dåligt hanterade konflikter i det förflutna.

När konflikter uppstår kan humor och lek hjälpa till att göra saker tydligare och återetablera kopplingen. Om den används med färdighet och respekt kan lite humor göra en konflikt och spänning till en chans för delat skoj och intimitet. Vidare gör den det möjligt att hantera situationen, uttrycka ens åsikter och till och med bilda en lösning utan att såra den andras känslor.

Hantera konflikter med ett leende

Även om humor inte är en mirakelkur för konflikter så kan den vara ett viktigt verktyg för att hjälpa er att övervinna svåra tider, som påverkar förhållanden då och då. Humor kan även störa kampen för makt som vanligtvis inträffar i konflikter eftersom den nästan omedelbart tar bort spänningen, vilket möjliggör återkoppling och att man återfår perspektivet.

Vidare så hjälper skratt och delad lek dig att frigöra dig själv från stela former för tanke och beteende. Detta låter dig se problemen på ett nytt sätt och finna en kreativ lösning. Humor frigör oss dessutom från våra hämningar. Vi känner oss fria att uttrycka vad vi verkligen känner och släpper upp våra mest genuina känslor till ytan.

Hur man använder humor för att släta över och hantera konflikter

För att hantera konflikter med humor räcker det inte att skratta åt alla, med början åt sig själv. Alla har inte samma sinne för humor eller kan inte komma in i “skämtläge” lika snabbt. Det är även möjligt att din humor inte förstås av alla.

Detta är bara några saker att ha i åtanke. För att denna strategi ska vara effektiv är det viktigt att överväga följande:

1. Säkerställ att alla skämtar och att alla förstår din humor

Att fälla hårda, sarkastiska kommentarer eller kritisera den andra personen för att denne inte kan acceptera ett skämt kommer skapa fler problem och kan till och med skada förhållandet. Humor kan endast hjälpa till att övervinna en konflikt när båda parter skämtar och är sammankopplade med samma sinne för humor.

Det är viktigt att ta hänsyn till den andra personen. När skämtet är ensidigt istället för ömsesidigt kommer det bara underminera tilliten och välviljan hos den andra personen. Det är därför humor bör vara precis lika roligt och njutbart för alla inblandade.

Glad boll

2. Använd inte humor för att dölja andra känslor

Humor hjälper oss att vara motståndskraftiga mot livets utmaningar. Men det finns tillfällen när det inte är en god idé att vända sig till humor, till exempel när den används för att dölja eller undvika andra känslor istället för att hantera dem. Skratt kan vara en maskering för känslor av smärta, rädsla, vrede eller besvikelse när du vill undvika dem eller inte vet hur du ska uttrycka dem.

Även om humor alltid ger oss chansen att ha roligt så är verkligheten att det inte är särskilt roligt att täcka över sanningen. När vi använder humor och lek som en maskering för andra känslor så genererar vi förvirring och misstro i förhållanden.

3. Utveckla ett smartare sinne för humor

Det är lättare för vissa att använda humor, speciellt i stressiga situationer. Det gör det nödvändigt att utveckla ett sinne för humor som vet hur man anpassar sig till omständigheterna. En av dessa färdigheter är att upptäcka tecken hos andra personer som indikerar att de uppskattar dina försök att lösa upp spänningen och att de värdesätter humor som ett sätt att handskas med detta.

Det är även viktigt att använda humor utan sarkasm. Sarkasm vill bara såra den andra personen eller använda resurser som kan såra andra, även om det inte är din mening. Det är faktiskt mycket effektivare att börja med att skratta åt dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.