Tre typer av otrygga anknytningar

Tre typer av otrygga anknytningar
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Det finns många människor som bara är kapabla till att skapa otrygga anknytningar. Otrygg anknytning innebär i grund och botten en relationstyp som är smittad av rädsla. Detta uttrycks normalt sett som motvilja i relationen och andra blandade känslor, såsom beroende och bortstötning.

De flesta psykologer tror att otrygga anknytningsmönster formas tidigt i barndomen. Det ses som en konsekvens av relationerna vi utvecklar till människorna vi litar på i vår barndom. De här inledande relationerna är fundamentet för relationerna som vi skapar senare i livet.

“Livet handlar inte om att finna sig själv. Livet handlar om att skapa sig själv.”

-George Bernard Shaw-

När barn utvecklar en trygg anknytning representerar det ett hälsosamt band. Med andra ord lär de sig att förvänta sig det bästa från en annan människa och tro att de har ett gott hjärta. Personer med otrygga anknytningar har dock en rakt motsatt förväntan. De förväntar sig att den andra personen kommer att överge dem eller göra dem illa på något sätt.

Dessa anknytningsmönster kan anta tre olika former: desorganiserad/desorienterad, otrygg-ambivalent och otrygg-undvikande.

De 3 typerna av otrygga anknytningar

Desorganiserade/desorienterade former av otrygga anknytningar

Desorganiserad anknytning är ett band som är typiskt för personer som har blivit utnyttjade i sin barndom. Det är vanligt att de har blivit lämnade ensamma och utan stöd i svåra stunder och att deras vårdnadshavare har använt sig av fysisk bestraffning för att skrämma dem.

Det är också vanligt att deras vårdnadshavare hade en ambivalent inställning till dem. Som barn visste de aldrig vad de hade att förvänta sig från dem som var menade att ta hand om och försvara dem. Ibland visade föräldrarna affektion och ibland kunde de plötsligt bli aggressiva eller försummande utan uppenbar anledning.

Människor med föräldrar som dessa har en tendens att repetera samma beteende som vuxna. De är oförmögna att bibehålla konsekvens mellan sina handlingar och sina tankar eller känslor. De går från underkastelse till aggressivitet eller från närhet till distans med förvirrande lätthet. Inte ens de själva vet varför.

Om deras relation med andra eller med någon speciell är en källa till bekymmer, är det vanligt att dessa människor reagerar på ett oväntat sätt – de stänger av sina känslor och agerar som en robot. Men det hjälper dem inte att hantera ångesten.

Pojke med otrygga anknytningar

Otrygg-ambivalent anknytning

Det huvudsakliga karaktärsdraget vid otrygg-ambivalent anknytning är de intensiva motsättningarna i relationen. Som vid alla former av anknytningsstörningar finns roten till denna i innehavet av motsägelsefulla föräldrar. Som barn hade de ingen aning om vad de kunde förvänta sig.

När den här typen av barn blir vuxna har de ett väldigt stort behov av närhet och ömhet. Deras förhållanden med andra är mycket intensiva. De uppvisar beroende, behov av erkännande och är överkänsliga för bortstötning.

När de etablerar ett förhållande är det svårt för dem att sluta tänka att någonting ska gå fel. De fokuserar för mycket på relationens problem och inte på dess positiva aspekter. Alla deras relationer ger dem ångest. Detta leder till flykt och undvikande beteende såsom användning av substanser och självskadebeteende.

Otrygg anknytning och beroende

Otrygg-undvikande anknytning

Vid otrygg-undvikande anknytning är det framträdande kännetecknet svårigheten att etablera nära förhållanden, vilket resulterar i djup emotionell smärta. Dessa människor har en tendens att utveckla falsk autonomi. De är självständiga, men på samma gång går de in i en fas av extrem ångest när de känner att någon håller på att komma dem känslomässigt nära.

Det är väldigt svårt för dem att identifiera sina egna känslor. Ibland säger de att de är intresserade av någonting, men deras attityd visar motvilja. Ibland gäller motsatsen – de indikerar att de inte är intresserade av någon eller något, men deras beteende visar på motsatsen. De gör inte detta med flit, de kämpar helt enkelt för att identifiera sina känslor.

Otrygga anknytningar från barndomen

Generellt sett hade människor med otrygg-undvikande anknytning en uppväxt karaktäriserad av emotionellt distanserade vårdnadshavare. De fick inte det stöd de behövde. Det är vanligt för de här föräldrarna att rättfärdiga sitt beteende med idén att deras distans kommer att få barnen att bli mer ansvarsfulla eller något liknande. Men sanningen är den att när människor växer upp så här, lär de sig att inte lita på andra. De tror inte att någon kan stödja eller hjälpa dem.

Alla de här formerna av otrygga anknytningar leder till begränsningar senare i livet, speciellt emotionellt. Men det är möjligt att ändra relationsmönster genom medvetenhet om sitt eget beteende, dess orsaker och konsekvenser. På det sättet kan människor överkomma sina anknytningsstörningar och få ett mer meningsfullt känsloliv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.