Ditt barn kommer att följa ditt exempel, inte dina råd

Ditt barn kommer att följa ditt exempel, inte dina råd

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2023

Det kan vara komplicerat och svårt att hjälpa ett barn att utvecklas i livet. Att bli lyckligt och uppnå sina mål, att lära sig saker och att uppnå en personlig utveckling. Som mamma eller pappa måste du vara medveten om att dina barn kommer att följa ditt exempel när det kommer till deras beteende.

De flesta barn hör vad du säger och gör även som du säger, och alla barn gör som du gör.

Du kommer märka att barnet kommer följa ditt exempel under uppväxten. Det kommer även vara medvetet om beteendemönster som du kanske själv inte ens vet att du har. Att vara förälder innebär att man är ett exempel för barnet, och detta exempel kommer att forma barnets livsmönster.

Barndomens och ungdomens år

Barndomen och ungdomen för med sig många utmaningar för ett barns liv och även föräldrarnas. Anledningen till detta är att barnet börjar att integreras i familjen, med alla dess vanor och specifika “kulturer” samt värderingar och principer.

Mor och barn

Av denna anledning är det viktigt vad ditt barn lär sig. Utöver att lära sig från er föräldrar kommer han eller hon även att lära sig från sina vänner, sina lärare etc. Han eller hon kommer att värdera dessa sociala cirklar och ta efter många av dess beteenden.

Rådet måste komma i samband med handlingen

Barn uppfattar allt, och därför måste allt som du säger även följas upp med handlingar. Om du som förälder ger råd angående en viss sak men sedan handlar tvärtom så kommer ditt barn troligen att följa ditt exempel och inte det som du säger. Barnet kan många gånger komma att påpeka att du inte handlar i enlighet med vad du säger, vilket kan göra dig medveten om dina egna svagheter och defekter.

“Ordet övertygar, men exemplet manar till handling. Oroa dig inte om dina barn inte hör dig, för de observerar dig hela dagen.”

-Moder Teresa-

Därför är det viktigt att man är konsekvent när man lär sitt barn något. Barnet förstår det som det hör, men om du är konsekvent med dina handlingar så kommer detta att bättre forma barnet för framtiden. Ditt barn beundrar dig och ser dig som sin egen spegel där han eller hon kan leta efter svar på sina frågor.

Några råd för att ditt barn ska följa ditt exempel

Kvinnor ovanifrån

Vi har sagt ovan att det kan vara komplicerat att uppfostra ett barn. Det blir inte lättare när du inser att du är i fokus för dess uppmärksamhet. En stor del av det som ett barn lär sig kommer från det som du lär ut, men dessa råd kan även var till hjälp:

  • Först och främst är det viktigt att man drar nytta av vardagen. Att hälsa, ha gott bordsskick, passa tider etc. kan hjälpa oss att förstärka vanorna och ett barns uppförande.
  • Kommunikation är även viktigt mellan föräldrar och barn, och bör följa med dina dagliga handlingar. Varje gest, uttryck och ord kommer att hjälpa dig att lära känna ditt barn och vice versa.
  • Normer är en annan viktig punkt. De bör vara klara och komma i samband med konsekventa förklaringar. Det är viktigt att barnet förstår att det finns regler som måste följas. Visa barnet omtanke men även ansvar.
  • Något som kan hända då ditt barn följer ditt exempel och inte dina råd är att du har fel. Men glöm inte att hela världen begår fel och även du. Ditt barn måste få veta att det finns en felmarginal i livet.

Om vi erkänner våra fel och visar att man kan lära sig av dem så kommer våra barn att se detta som en livserfarenhet. Det kan verka komplicerat många gånger, men det är lika enkelt som att säga förlåt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.