Vad karaktäriserar en hälsosam relation?

Vad karaktäriserar en hälsosam relation?

Senaste uppdateringen: 09 december, 2022

Vi vet alla att “lyckliga i alla sina dar” inte existerar, att den där charmerande prinsen bara finns i sagorna, men vi ackumulerar fortfarande relationer utan att veta vad en hälsosam relation är.

Vi lider för kärleken, vi förödmjukar oss själva för kärleken, vi sväljer vårt stolthet för vår partner, vi gråter över att ha gjort slut och gör allt för personer som inte förtjänar det. Vidare kan vi ha en djup rädsla för att vara ensamma, för att se oss själva i spegeln och upptäcka vilka vi verkligen är.

“Kärleken kräver två, men vi är fortfarande en.”

Vi har haft många relationer och det har gjort mycket för att skada oss. Det har lett till att vi inte kan skilja en hälsosam relation från en som inte är det. Vi är helt enkelt rädda för ensamheten och vänjer oss vid personer som inte behandlar oss bra och som inte tycker om oss.

Lär dig att skilja en hälsosam relation från en ohälsosam relation

Psykologen Walter Riso hjälper oss i sin bok In Love or Enslaved att skilja på hälsosamma relationer och ohälsosamma relationer som inte för något bra med sig. Riso skiljer på följande typer av relationer.

Besatt kärlek

Enligt Riso innebär besattheten att kärleken blir omättlig i relationen. En medlem är aldrig nöjd med relationen. Denne kan inte göra något utan partnern och visar upp ett stort beroende.

En person som lider av ett sådant förhållande känner att denne måste ge något som denne inte vill. Han eller hon känner sig stressad och i vissa fall trakasserad. En besatt partner har inga gränser och ger inte utrymme för frihet och individualitet.

“Välsignad vare den sorg som frigör dig från personen som förbittrar ditt liv. Välsignad vare den sorg som frigör dig och låter dig vara dig själv.”

-Walter Riso-

Beroende kärlek

Detta handlar om par där båda personerna har förlorat sin identitet och sitt självförtroende. De anammar samma gester, skämt och sätt att klä sig. Ibland når beroende kärlek en punkt där ett visst ägande av den andra personen visar sig.

Men kärlek är mycket mer och den innebär att man behåller sin individualitet och låter den andra personen vara som denne vill. Man älskar personen som denne är, med dennes styrkor och svagheter. Det är en fråga om acceptans.

Rädd kärlek

Vi är alla rädda för att en relation ska ta slut eller misslyckas, men vi kan inte glömma att det alltid är en risk att älska en annan person. Rädsla för att förlora någon visar oss en osäker person som är rädd för att göra fel och bli övergiven.

Par

Men den rädslan är också uppdelad i flera andra rädslor: rädsla för att vår partner kommer att göra oss besvikna, att personen kommer att vara otrogen, att personen kommer att överge oss eller att kärleken kommer att ta slut. Riso rekommenderar att man är medveten om att ingenting är säkert i kärlek, att vi måste acceptera osäkerheten.

Förtryckande kärlek

När det gäller kärlek är det obligatoriskt att respektera den andra personens frihet; att personen har vänner, aktiviteter, preferenser, smaker och åsikter. En kärlek som inte respekterar alla dessa aspekter är förtryckande och motverkar att vi är oss själva.

Varje person måste respektera sin partners principer, värderingar och mål, även om de är annorlunda. Det är viktigt att lära sig att acceptera dessa skillnader så att relationen är hälsosam och det finns ömsesidigt förtroende.

Nyckeln till en hälsosam relation

Marc och Angel Chernoff har spenderat mycket tid med att hjälpa kunder bygga hälsosamma, långvariga relationer. De har lyckats ge några svar på en fråga som vi alla ställer oss själva: Vad behövs för att skapa och bibehålla en hälsosam relation? För att göra detta har de skapat en lista på vad man bör göra för att kunna ha en hälsosam relation. Vi presenterar några av deras tips.

Förvänta dig inte att din relation kommer att lösa dina problem

Om du är rädd för att vara ensam så är en relation inte lösningen. Du måste först se var problemet kommer ifrån och varför du är rädd för att vara ensam. När du har löst detta kan du interagera på ett hälsosamt sätt med en annan person.

“Vid den här tiden, någonstans i världen, finns det någon som skulle vara glad över att vara med dig.”

-Walter Riso-

Dina tomrum, dina rädslor och de problem som bara har att göra med dig följer med dig in i en relation om du inte löser dem först. Du bör därför bemöta dina problem innan du startar en relation.

Var inte klängig

När du påbörjar en relation är det normalt att du vill spendera mycket tid med din partner, men du bör gradvis ge denne utrymme och även ha ditt eget utrymme. Vi kan inte glömma att vi har vårt eget liv och att vi bör ha tid även för oss själva.

Kvinna på strand

Lyckliga personer uppskattar ensamtid. De njuter av att vara oberoende och att göra saker annorlunda och att ändå dela med sig av sina upplevelser med sin partner på ett sätt som berikar dem.

I en hälsosam relation har man inte hemligheter för varandra

Förtroende är grundläggande för varje relation. Om man tappar förtroendet så är det väldigt svårt att få tillbaka det igen. Utav denna anledning är det viktigt att vår partner inte känner sig som en främling i våra liv.

Det kommer att finnas gånger när vi vill vara ensamma, när vi måste få utrymme för att ta tag i problem. En hälsosam partner kommer att ge oss detta. Men om vi vill ha det där utrymmet är det bra att försöka prata igenom anledningarna som ledde fram till denna situation.

Ibland hör vi saker som “Jag berättade inte, men jag ljög inte heller”, vilket är en motsägelse eftersom att undanhålla saker är att ljuga. Om du ljuger eller undanhåller sanningen så kommer detta förr eller senare att komma fram.

Låt inte rädslan dominera dig

Du förlorar aldrig genom att älska: kärleken förloras genom att den stängs in. Ingen relation med kärlek är omöjlig om man ger den ett försök. Att älska innebär att du ger den andra personen en möjlighet till att såra dig, men även att göra dig glad.

Vi kan inte gå igenom livet och vara rädda för att binda oss vid andra. Det är viktigt att man lär sig att lita på andra, även om man har blivit sårad förr. Det viktiga är att man inte gör om samma misstag och att man lär sig varje dag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.