Fördelarna med att läsa sagor för barn

Fördelarna med att läsa sagor för barn

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2024

Pinocchio är en av de mest klassiska sagorna för barn. Den berättar historien om en trädocka som tack vare en god fe uppfyller önskan hos en gammal man som heter Geppetto. Geppetto skickar Pinocchio till skolan, men Pinocchio undviker skolan och hamnar i trubbel på grund av sin olydnad och sina lögner. I slutet lär sig Pinocchio sin läxa och den goda fen belönar honom genom att göra honom till en riktig pojke. Denna historia lär barn värdet av att tala sanning, att lyda och att vara ärliga. Värderingar är bara en av fördelarna med att läsa sagor för barn. Här finns också kreativitet, vanan att läsa och att förbättra skrivförmågan.

“Kreativitet kräver modet att släppa på det man anser vara orubbligt.”

-Erich Fromm-

Att lära sig värderingar

Barn har en stor förmåga att lära sig tack vare sin stora nyfikenhet som gör en stor del av jobbet. Vi kan läsa sagor för barn för att lära dem värderingar som vänskap, respekt, ärlighet, generositet, ödmjukhet, lojalitet etc. På detta sätt kommer det vara enklare för dem att lära sig att vissa handlingar har konsekvenser.

Genom att läsa sagor för barn lär de sig om personligheter, kulturer och andra sätt att tänka och känna. Detta kommer att hjälpa dem förstå varför de känner på ett visst sätt eller varför det finns personer som är annorlunda än dem själva när det kommer till religion, kultur och värderingar.

Att läsa sagor för barn förbättrar förståelse och uppmuntrar till läsning

Att läsa sagor för barn hjälper dem att förbättra deras förståelse. Detta är en grundläggande färdighet som blommar ut till en serie av förmågor: att kunna bemästra det talade språket, att läsa och lära sig kritiskt tänkande. Utveckling av läsförmågan ger barn de verktyg de behöver för det akademiska, professionella och sociala livet.

Barn som läser

Att veta hur man läser handlar inte bara om förmågan att tolka ord och uttrycka dem ordentligt; det innebär även att man har förmågan att förstå vad man läser och förstå vad författaren menar, och att forma sin egen åsikt angående detta. Det handlar därför om att ge mening åt texten och att kunna dra sina egna slutsatser.

Att dela ögonblick med barn

Om vi varje dag delar ett tillfälle med barn genom att läsa för dem så kommer vi att stärka våra relationer när det kommer till ökad omtanke och förståelse. Detta gör det enklare för barn att känna sig säkra och utveckla en hälsosam självkänsla.

“Sagor är mer än sanna – inte för att de säger till barn att drakar existerar, men för att de berättar för dem att drakar kan övervinnas.”

-Gilbert Keith Chesterton-

Förbättrar skrivförmågan

Det finns en stark koppling mellan att läsa och att skriva. En bra läsare är oftast en bra skribent. Att skriva låter barn organisera sina tankar och uttrycka sig. Att skriva förbättrar också koncentrationen och förmågan att reflektera.

När det finska skolsystemet valde att flytta allt skrivande till datorn, och därmed ta bort handskrift, så skapade detta en stor debatt. Men även om ny teknologi tenderar att ta bort handskriften så kan vi inte glömma bort några av dess fördelar.

Handskrift gör det enklare att koncentrera sig och vår hjärna aktiveras. Den låter oss ta vår tid till att tänka på vad vi vill säga. Vidare förbättras språkstrukturen, och det är överlag mer naturligt för oss att skriva med penna jämfört med tangentbord.

Forskare på University of Indiana har genomfört några experiment som har visat att man genom att skriva för hand aktiverar fler områden i hjärnan som har att göra med former, symboler och språk. Vidare, som forskarna förklarar, så hjälper handskriften människor att uttrycka tankar och idéer bättre.

Låt oss även inte glömma bort att vi alla har vår egen stil. Den kan vara fin eller rörig, men den kommer alltid att vara unik och identifiera oss.

Att läsa sagor för barn aktiverar deras kreativitet

Kreativitet är skapande av nya idéer eller koncept bland redan kända idéer och koncept, vilket för det mesta producerar originella lösningar.

Barn i resväska

Att läsa sagor för barn ger dem de nödvändiga ingredienserna för att de ska kunna börja ställa frågor utan att de ska behöva besvara dessa frågor i relation till en verklig situation. Genom sagor kommer de även att möta påhittade platser och fantasifigurer, och de kommer att lära sig att fantasin inte har några gränser.

“Fantasi är viktigare än kunskap.”

-Albert Einsten-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.