När kärlek blir beroende

När kärlek blir beroende

Senaste uppdateringen: 27 september, 2022

Ordet “beroende” refererar till vissa omständigheter, begränsningar eller restriktioner som tvingas på oss av vår omgivning. För att leva är vi till exempel beroende av att äta, dricka, sova, andas etc. Men när kärlek blir beroende däremot talar vi inte om ett naturligt behov.

Ur denna synvinkel talar vi om absoluta behov utan vilka en person inte kan överleva. Det är helt resonligt och fördelaktigt att inse att du behöver och är beroende av vissa saker i livet.

Å andra sidan har vi relativa behov som vi inte är beroende av eftersom de endast är preferenser som gör livet lite bättre. Utan dem skulle vi fortfarande kunna leva ett normalt liv.

Om jag till exempel vill slå in i en spik i väggen skulle det vara dumt att säga att jag absolut behöver en hammare. Jag skulle kunna använda ett annat verktyg, såsom en tung sten. Hammaren är ett relativt behov, även om den är att föredra över stenen eftersom den är mer bekväm, givetvis.

När man förstått denna skillnad kan den lätt tillämpas på psykologins värld, och speciellt kärlek. Vi tror felaktigt att vi behöver kärlek för att vara lyckliga och överleva. Även om studier har utförts i ämnet så har ingen av dem kommit till slutsatsen att deltagarnas lycka, eller brist på lycka, var på grund av huruvida de hade kärlek i sina liv.

Hjärtelås

Om du tror att du behöver kärlek i ditt liv och än mer så kärlek från en specifik person så kommer du bli beroende av denna person. Det beror på att ditt liv inte kan följa sin normala väg om denna person inte är med dig. Beroende fjättrar dig i kedjor.

Du behöver denna person som du behöver vatten för att hålla vätskebalansen och överleva, trots att detta behov bara är påhittat av ditt sinne.

Hur kan man skilja på kärlek och beroende?

Det finns vissa ledtrådar som kan hjälpa dig att inse huruvida du håller på att falla ned i det känslomässiga beroendets käft:

Du låter den andra personen behandla dig illa

Du har idealiserat den andra personen så mycket att du tror att i kärlek, och speciellt med denna person, “är allt värt det”. Att det inte spelar någon roll om personen inte har respekt för dig, att denne kommer förändras etc. Innerst inne vet du att detta aldrig kommer ske och att du lider, men du är otroligt rädd för att trotsa personen eller lämna förhållandet. Du föredrar att axla det som inte axlas kan.

Du blir ängslig när den andra personen inte är med dig

Eftersom du ser på personen som ett behov blir du rädd när denne inte konstant är vid din sida, eftersom det kan betyda att du förlorar personen, eller när du inte kan kontrollera var denne är eller vad denne gör. Det är som att inte hitta vatten att dricka och vara döende av törst. Du blir lika ängslig, men skillnaden är att vatten är ett verkligt behov.

Kärlek blir beroende när du känner att ditt liv saknar mening utan personen

Du fasar inför tanken på en framtid utan personen. Du tror att du kommer vara olycklig utan personen, oförmögen att njuta av något, och att du kommer vara ensam för alltid etc. Alla dessa extremt orealistiska tankar är en produkt av övertygelsen att du behöver kärlek för att fungera. Men beroende är inte svaret.

Par på golvet som illustrerar när kärlek blir beroende

Du har slutat vara dig själv sedan förhållandets början

Du ägnar dig inte längre åt aktiviteter och planerar inte saker du brukade ha passion för. Faktum är att du till och med har dragit ner på umgänget med dina vänner. Nu föredrar du sakerna som din partner gillar att göra. Du fördjupar dig till och med i saker du aldrig trott att du skulle vara intresserad av. Kort sagt är du inte den autentiska person du en gång var. Du har istället blivit fäst vid höften på din partner, och innerst inne känner du dig tom.

Några strategier för att hantera situationen när kärlek blir beroende

Har du identifierat dig med något vi nämnt ovan och vill lämna det fängelse du satt dig själv i? Då måste du konfrontera din rädsla för att vara ensam. Inse att nyckeln till att avsluta detta beroende finns redan i din ficka: du måste bara använda den!

  • Modifiera dina hyperromantiska tankar. Romantik är vackert och roligt i normala doser, så länge du kan kontrollera det. Men om det går överstyr kan du börja få falska uppfattningar såsom “utan dig är jag inte värd något”, “utan dig skulle jag dö”, “din frånvaro smärtar mig” etc. Dessa uppfattningar, ingjutna i vår kultur, gör inget annat än att fylla dig med ångest över förlustens konstanta hot.
  • Du är inte din partners egendom och denne är inte din egendom. Även om vi säger saker såsom “min pojkvän”, “min partner” och “min fru” så är det bara ett kommunikationsverktyg. I verkligheten är denna person fri; han eller hon tillhör inte dig. Personen har kommit in i ditt liv eftersom denne ville, och kommer lämna det när denne vill, vare sig du gillar det eller inte. Inse att även om personen är din partner just nu och ni delar era liv på ett visst sätt så kan denne en dag bli bara ytterligare en person i världen. Och du kommer överleva utan honom eller henne.
Kvinna på fält
  • Ombilda dina övertygelser. Varför behöver du personens kärlek? Vad gör du med denna kärlek? Varför vill du ha den? Tillhandahåller den dig med njutning och lycka, eller går den bortom det? Var står det skrivet att du behöver en partner för att vara lycklig?
  • Förändra ditt beteende. När du jobbat med dessa orealistiska tankar och övertygelser är det nödvändigt att skrida till handling. Sluta kolla eller bekräfta var din partner är och sluta ge denne onödiga förklaringar.

Njut av personens sällskap, men även av ditt eget sällskap, både tillsammans med andra och ensam. Gör vad du gillar och inte vad du borde göra eftersom du har en partner. Om din partner accepterar dina nya förändringar så är det fantastiskt. Om inte – vänd dig om och spring! Detta är en person som inte är värd dig och som du inte behöver. Du behöver inte vara beroende av någon för att vara lycklig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.