Blir man lyckligare av att acceptera negativa känslor?

Även om det är obehagligt att uppleva negativa känslor så kan det vara väldigt fördelaktigt för din hälsa och ditt välmående att lära dig att acceptera dem.
Blir man lyckligare av att acceptera negativa känslor?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är inte roligt att uppleva negativa känslor. Det kan faktiskt vara smärtsamt, speciellt eftersom hjärnan är utvecklad till att söka njutning och undvika smärta. Men tänk om vi skulle välja att acceptera negativa känslor istället.

Det är komplicerat, men att göra det kan påverka ditt välmående positivt.

Folk tenderar att undertrycka negativa känslor som rädsla, sorg och ilska. Problemet är att detta kan ha skadliga långsiktiga effekter, både fysiskt och mentalt.

Att undvika eller stöta bort känslor får dem inte att försvinna. Motsatsen är faktiskt fallet. Om du försöker ignorera dem så tenderar de att ansamlas och leda till ännu mer lidande.

Att hantera dina negativa känslor på ett konstruktivt sätt kan därför hjälpa dig att utvecklas. Denna process gör det möjligt att nå dina mål, bilda bättre relationer med andra och lära känna dig själv.

Låt oss gräva lite djupare i detta ämne.

Ledsen kvinna vid fönster

Acceptera negativa känslor utan att döma

Ilska, rädsla och sorg är känslor som de flesta av oss upplever på regelbunden basis. De informerar dig om dig själv och dina behov, men orsakar även stress och ångest om de inte hanteras korrekt.

Det är därför människor tenderar att oftast välja att undvika eller ignorera dem.

Sanningen är att negativa känslor kan vara hälsosamma. Att hantera dessa känslor utan att förneka eller döma dem kan faktiskt vara bättre än att ignorera dem.

Att lära sig att hantera negativa känslor är svårt. Det involverar trots allt att analysera dem och reflektera över vad de försöker säga. Det innebär inte att du ska låta dem ta över.

Istället innebär det att du måste vara medveten om dem och förstå varför du känner som du gör. Att hantera negativa känslor är att hålla dem under kontroll utan att förneka vad du känner.

Skillnaden mellan acceptans och lidande

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan att acceptera negativa känslor som orsakar lidande och självpåtaget lidande.

Acceptans står närmre balans. Att uppnå balans är svårt i västvärlden eftersom det finns stor press att ständigt vara lycklig. Detta är en orealistisk förväntning som kan påverka ditt psykologiska välmående.

Det ultimata målet är därför att hitta en balans mellan positivitet och negativitet, eftersom det kan återställa tillfredsställelsen i ditt liv.

Men detta är en process som kräver tid och arbete. Det är inte lätt att acceptera negativa känslor. Precis som med andra kognitiva vanor är det en färdighet du kan utveckla och fullända med övning.

“Smärta är oundvikligt, lidande är valfritt.”

-Buddha-

Strategier för att hantera negativa känslor

Experter har utvecklat diverse strategier för att acceptera och hantera negativa känslor. TEARS HOPE är en specifik teknik som Ceri Sims refererar till i sin forskning, och den har blivit populär.

TEARS

 • T – Teach and learn (undervisa och lär). Denna strategi involverar att jobba med självmedvetenhet och att lära sig om kropp och sinne samt hur de svarar på olika känslomässiga tillstånd. Detta gör det enklare att förstå när och varför du är arg. Det gör det även enklare att tolka tecknen som din kropp skickar till hjärnan.
 • E – Express (uttryck). Denna teknik involverar att uppmuntra inre öppenhet och nyfikenhet för att öka acceptansen för vad som sker i ditt dagliga liv.
 • A – Acceptera och bli vän. Du måste öka medmänskligheten du har mot dig själv och jobba på att bli mer tolerant mot frustration.
 • R – Re-appraise (ompröva). Denna teknik består av att lära sig att se saker annorlunda. Kognitiva beteendeövningar är perfekta för denna strategi.
 • S – Socialt stöd. Du måste jobba på att känna dig mer sammankopplad med andra personer och mer medmänsklig mot dig själv. Att investera tid och energi i dina relationer är också viktigt. Meditation och mindfulness kan vara väldigt användbara.
Meditation och mindfulness

HOPE

 • H – Hedoniskt välmående/lycka. Forskning om ämnet visar att ett förhållande på 3:1 mellan positiva och negativa känslor kan vara fördelaktigt. Det innebär att det är viktigt att du har positiva upplevelser varje dag. Du bör fokusera på glada minnen och njuta av din framgång. Detta hjälper till att öka mängden tid du spenderar i ett positivt sinnesstånd, vilket kompenserar för negativa känslor.
 • O – Observera. Denna teknik fokuserar på att utöva mindfulness och att inte vara så uppmärksam på saker som inte är viktiga.
 • P – Physiology and behavioral changes (fysiologi och beteendeförändringar). Det är produktivt och fördelaktigt att koncentrera sig på avslappning, andningsövningar och självvård.
 • E – Eudaimonia. Det sista elementet involverar känslor av äkthet och att kämpa för personliga mål i livet.

Att acceptera negativa känslor får dig att må bättre

De flesta hälsoexperter håller med om att acceptans av negativa känslor utan att döma är ett av de bästa sätten att förbättra det psykologiska välmåendet. Därför rekommenderar de flesta psykologer att man lär sig att hantera dem.

Iris Mauss – psykologidocent vid University of California, Berkeley – förklarar att personer som accepterar sina negativa känslor tenderar att uppleva färre av dem. Det leder till bättre psykologisk hälsa.

Vidare visar forskning att personer som blir mindre störda av sina negativa känslor tenderar att rapportera högre nivåer av lycka och tillfredsställelse än de som får sig själva att må dåligt över det.

Som du kan se är det viktigt för din mentala hälsa och ditt välmående att du lär dig att acceptera negativa känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cacioppo JT, Gardner WL, Berntson GG. El sistema de afecto tiene componentes de procesamiento paralelos e integrativos: la forma sigue la función. Revista de Personalidad y Psicología Social. 1999; 76 (5): 839-855.
 • Cámaras R, Gullone E, Allen NB. Regulación emocional plena: una revisión integradora. Revisión de la psicología clínica. 2009; 29 (6): 560–572.
 • Sims, C. (2017). Second wave positive psychology coaching with difficult emotions: Introducing the mnemonic of ‘TEARS HOPE’. The Coaching Psychologist, 13(2), 66-78.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.