Mindfulness kan lindra smärta enligt studie

Det kanske låter som pseudovetenskap, men en ny studie har konstaterat att mindfulness faktiskt kan lindra smärta. I det här fallet finns det flera studier som backar upp resultatet.
Mindfulness kan lindra smärta enligt studie
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Enligt en nyligen gjord studie publicerad i tidskriften PAIN kan mindfulness lindra kronisk smärta. Andra forskare har också gjort liknande fynd. En studie publicerad i tidskriften JAMA hävdar att mindfulness specifikt kan hjälpa till att minska smärtor i ländryggenI vissa fall är det till och med mer effektivt än traditionella behandlingar.

En annan studie publicerad i Frontiers in Psychology fann även att mindfulness-meditation hjälper till att öka smärttröskeln hos skadade atleter.

Ytterligare en studie fann att det kan hjälpa människor med kronisk inflammation, som reumatism eller Crohns sjukdom. Anledningen till detta kan vara att psykologisk stress spelar en stor roll i dessa tillstånd.

Men vilka delar av hjärnan är ansvariga för den här smärtlindrande effekten? En ny studie ledd av Fadel Zeidan, lärarassistent i neurobiologi och anatomi på Wake Forest Baptist Medical Center i Winston-Salem i North Carolina i USA, försöker finna ett svar på det.

Mindfulness och smärta

Zeidan säger att mindfulness handlar om att vara medveten om det nuvarande ögonblicket, utan känslomässiga reaktioner eller bedömningar. Vissa människor är bättre på detta än andra och de säger att de känner mindre smärta.

Mediterande kvinna

Vad forskarna ville få reda på var om en benägenhet för mindfulness är kopplad till lägre känslighet för smärta och vilka funktioner i hjärnan som spelar en roll i det här fallet.

De studerade 76 personer som aldrig hade mediterat förut. De utvärderade deltagarnas mindfulness-nivåer genom att använda Freiburg Mindfulness Inventory. Detta test mäter icke-identifierande av tankar med känslor, acceptans, öppenhet, icke-reaktivitet, förståelse av mentala processer och observation av det nuvarande ögonblicket.

Sedan använder forskarna smärtsamma och icke smärtsamma nivåer av värme för att stimulera deltagarnas hjärnor. De använde magnetisk resonanstomografi (MRI) för att observera deras hjärnaktivitet. De arbetade med antagandet att naturlig mindfulness står i relation till högre smärttröskel och mindre aktivitet i den del av hjärnan som kallas standardnätverket (DMN).

Det finns flera sammanlänkade delar av hjärnan i det här nätverket, alla är de aktiva under viloperioder. Viloperioder är när du inte fokuserar på din externa omgivning, utan är under introspektion. Nyckelområden i nätverket innefattar hjärnbalken, prefrontala cortex och angular gyrus.

Meditation och standardnätverket

Meditation är en uppmärksamhetsövning som fokuserar på din omedelbara upplevelse. När du mediterar skjuter du bort distraktioner som självreferentiella tankar och mind-wandering.

Icke förvånansvärt har forskare länkat meditation med lägre aktivitet i områden av hjärnan involverade i processen om självreferentiella tankar. Dessa områden utgör standardnätverket. Erfarna meditationsutövare visar också mycket lägre aktivitet än människor som inte mediterar.

I linje med detta har de även länkat mind-wandering med högre aktivitet i standardnätverket. De som visar lägre aktivitet här under meditation har även bättre koncentration. Tidig forskning har visat att meditation saktar ned standardnätverket.

Kvinna mediterar

Men hur kan mindfulness lindra smärta?

Den här studien fann att naturlig mindfulness har förmågan att sänka hjärnbalkens aktivitetsnivåer. Omvänt rapporterade de med högst smärtnivåer en högre aktivitet i det här området. Zeidan säger att standardnätverket stängs av när vi läser eller skriver.

Han säger också att det startas igen när vi slutar med dessa uppgifter och återgår till att bearbeta tankar, känslor och sinnestillstånd.

“Resultatet i vår studie visade att medvetna individer verkar vara mindre fångade i smärtupplevelsen, vilket associerades med lägre smärtrapporter”, sade Zeidan. Han konstaterade också att, “Nu har vi nytt underlag och kan inrikta oss på den här delen av hjärnan för utvecklingen av effektiva terapier för att lindra smärta.”

Han hoppas att forskningen om mindfulness kommer att hjälpa människor att lindra smärta, speciellt kronisk: “Baserat på tidigare forskning vet vi att vi kan öka vår mindfulness genom relativt korta perioder av mindfulness-meditationsträning, så detta kan komma att visa sig vara ett effektivt sätt att erbjuda smärtlindring för de miljoner människor som lider av kronisk smärta”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cherkin, D., Sherman, K., Balderson, B., Cook, A., Anderson, M., y Hawkes, R. et al. (2016). Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction vs Cognitive Behavioral Therapy or Usual Care on Back Pain and Functional Limitations in Adults With Chronic Low Back Pain. JAMA315(12), 1240. doi: 10.1001/jama.2016.2323
  • Garrison, K., Zeffiro, T., Scheinost, D., Constable, R., y Brewer, J. (2015). Meditation leads to reduced default mode network activity beyond an active task. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience15(3), 712-720. doi: 10.3758/s13415-015-0358-3
  • Mohammed, W., Pappous, A., y Sharma, D. (2018). Effect of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Increasing Pain Tolerance and Improving the Mental Health of Injured Athletes. Frontiers In Psychology9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00722
  • Rosenkranz, M., Davidson, R., MacCoon, D., Sheridan, J., Kalin, N., y Lutz, A. (2013). A comparison of mindfulness-based stress reduction and an active control in modulation of neurogenic inflammation. Brain, Behavior, And Immunity27, 174-184. doi: 10.1016/j.bbi.2012.10.013
  • Zeidan, F., Salomons, T., Farris, S., Emerson, N., Neal, A., Jung, Y., y Coghill, R. (2018). Neural Mechanisms Supporting the Relationship between Dispositional Mindfulness and Pain. PAIN, 1. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001344

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.