7 motiverande citat från Hermann Hesse

7 motiverande citat från Hermann Hesse
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 05 juli, 2023

Citaten från Hermann Hesse är en inbjudan att reflektera över livet och sökandet efter identitet. De är en gåva till alla dem som vill känna sig själva bättre och upptäcka vilka de verkligen är. Hans stora arv, som är djupt spirituellt och psykologiskt, är väl värt att ta del av.

Hermann Hesse var en tysk författare och målare som vann Nobelpriset i litteratur 1946 för sitt litterära verk. Utgivare har översatt hans böcker till fler än 40 språk och han har sålts i mer än 30 miljoner exemplar.

Några av hans viktigaste böcker inkluderar Demian: berättelsen om Emil Sinclairs ungdom (1919), Siddharta: en indisk berättelse (1922) och Stäppvargen (1927). De flesta av böckerna reflekterar Hesses intresse för orientalisk mystik och den spirituella världen. De berör även det outtröttliga arbetet med att söka efter nya värderingar och referenspunkter.

De som kände Hermann Hesse talar om honom som en blyg man med svår personlighet. Han gillade att vara ensam och spenderade mycket tid med att vända blicken inåt. Han var kreativ, isolerad och något instabil.

Vidare visste han hur han skulle uttrycka allt han kände inombords i ord. Vissa ser faktiskt på honom som en “författare i kris” på grund av hans konstanta sökande efter identitet.

Hermann Hesse

Vägen mot dig själv enligt Hermann Hesse

“Varje mans liv representerar en väg mot honom själv, ett försök till en sådan väg, antydan till en stig.”

Ödet är en väg mot oss själva. En väg som vi vandrar varje dag för att lära känna oss själva bättre. Vissa personer förstår det direkt, andra ödslar sin tid utan att inse det. Detta är ett bra citat från Hermann Hesse att komma ihåg när vi känner oss vilsna.

Fenomenet med psykologisk projicering

“Om du hatar en person hatar du något inom honom som är en del av dig själv.”

Detta är ett citat från Hermann Hesse som kan verka konstigast vid första anblick. Det kan till och med frammana en negativ reaktion. Men psykologer kallar detta fenomen för psykologisk projicering. Det refererar till när människor projicerar sina egna känslor och brister på andra.

Ur en positiv synvinkel kan ett exempel på detta vara förälskelsefasen i ett förhållande. Under denna fas projicerar båda parter drag och dygder på varandra som egentligen inte finns. De hyllar varandras generositet, vänlighet och goda humor.

Ur en negativ synvinkel använder vi å andra sidan psykologisk projicering när vi beskyller någon annan för att undvika att ta ansvar för vad som skett. En osäker person kan till exempel bli arg på sin partner eftersom han säger att hon inte litar på honom. I verkligheten är motsatsen sann.

Psykologisk projicering är ett komplext ämne. Det är inte lätt att acceptera att det vi projicerar på andra är vad vi inte gillar med oss själva. Nyckeln är att lära känna oss själva och acceptera våra brister. På så sätt kan du undvika att ägna dig åt detta beteende.

Hermann Hesse om värdet av ansträngning

“När någon verkligen behöver något så finner han det. Det är inte tur som finner det, utan han själv. Hans egen önskan och behov leder honom till det.”

Ansträngning är nyckeln till att få vad du vill ha. Det är motorn som rör dig, tillsammans med beslutsamhet, hopp och önskan. Att drömma är värdelöst om du inte planerar och söker efter en väg som låter dig nå dina mål.

Hermann Hesse var tydlig på denna punkt: om du verkligen vill ha något så ska du finna varje möjligt sätt att få det. Det finns inga ursäkter eller möjliga hinder om du är villig att slita som ett djur för att nå ditt mål. Eller åtminstone försöka.

Person i mörk tunnel

Komplexiteten hos empati

“Ingen kan se och förstå hos andra vad han inte genomlevt själv.”

Att sätta sig i någon annans skor är inte lätt. Att se världen ur dennes ögon, känna dennes känslor och agera enligt detta är svårare än det verkar. Hur ofta har du känt som om ingen förstår dig? Hur ofta har du funnit det omöjligt att se det logiska i andra personers beteende? Och hur ofta gör du inkorrekta antaganden om detta beteende?

Vi tror att empati är att sätta oss i någon annans skor, och det är det till viss del. Men det är mer än så. Du måste se saker från dennes perspektiv, inte ditt eget. Ta hänsyn till dennes omständigheter, problem, drömmar, rädslor etc.

För att kunna göra det perfekt måste du ha levt dennes liv, och det är uppenbarligen omöjligt. Det är därför det är så svårt att förstå andra och att känna att andra personer förstår dig.

Befriande kommunikation

“Allt blir lite annorlunda när det uttalats högt.”

Detta är ett citat från Hesse som är viktigt för det vardagliga livet. Att drunkna i ditt eget lidande, negativa känslor och problem är otvivelaktigt dåligt för dig. Det bästa alternativet är att släppa allt som du fångat inom dig.

Att ge en röst till dina negativa känslor hjälper dig att ventilera och slappna av. Det tar den utmattande vikten som du bär runt på från dina axlar.

Att uttrycka dig själv kommer även förbättra dina relationer. Att tysta din egen åsikt hindrar andra från att verkligen förstå dig. Din tystnad är som en hög mur som markerar avstånd mellan dig och andra, och försvagar vänskapsbanden.

Relationen mellan kärlek och lycka enligt Hermann Hesse

“Lycka är kärlek, inget annat. En man som är kapabel att älska är lycklig.”

Efter många år av introspektion och självspegling kom Hesse fram till denna vackra slutsats. Det finns inget bättre än kärlek för att uppleva lycka. Enligt honom kunde inget jämföras med denna vackra känsla.

Detta är ett av de visaste och vackraste citaten från Hermann Hesse. Det levererar ett viktigt och djupt budskap som påminner oss om vad som är viktigt. Det är ett kall till mänskligheten från djupet av hans väsen.

Hjärta på ruta

Vikten av att erkänna sina känslor

“Säg inte att en känsla är liten eller ovärdig. Vi lever inte på något annat än våra arma, vackra och magnifika känslor, och varje gång vi begår en orättvisa mot dem är det som att släcka en stjärna.”

Hur vi mår är alltid viktigt. Vare sig det är positivt eller negativt, intensivt eller svagt. Den emotionella sfären är en av de centrala axlarna i våra liv. På grund av det är det vitalt att erkänna och validera dessa känslor. Om vi inte gör det så ignorerar vi hur vi mår, och vi kan hamna i ett mörker med lidande.

Att avfärda vår sorg, förneka ilskan vi känner eller förbise våra glädjefyllda stunder, är beteenden som skapar avstånd till oss själva. Det är exakt vad Hesse ville förmedla med detta budskap. I sitt eviga sökande efter identitet upptäckte han vikten av att erkänna känslor för att lära känna sig själv.

Som du kan se har Hermann Hesse lämnat efter sig ett värdefullt arv för alla som vill veta mer om sitt inre jag. Vänd dig till dessa citat i dina mest existentiella stunder. De bjuder in dig att reflektera över banden du har med dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.