Inneboende motivation: sökandet efter mening

Sökandet efter mening i livet sätter fart på våra mål och våra motivationer. Då en person vet vad han eller hon har en passion för så kommer det öppna sig nya vägar.
Inneboende motivation: sökandet efter mening
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sökandet efter mening är viktigt för ens inneboende motivation och personliga utveckling. Att sätta ett mål och identifiera vad som är viktigt för oss eftersom det guidar oss dagligen så att vi inte tappar riktningen i våra liv. Det är bara då vi kommer kunna ha passion i vårt arbete och skapa ett staket som blockerar de personer som försöker få oss att gå vilse.

Det är vanligt att psykologer frågar sina patienter tre saker: “Vad definierar dig?”, “Vad har du för värderingar?” och “Vad betyder livet för dig?”. Vi har ärvt dessa principer från Victor Frankl och hans arbete inom logoterapin.

Många experter påpekar nuförtiden att sökandet efter mening är ett av samhälles mest grundläggande behov. Vi upplever för närvarande en obehaglig känsla av tomhet. Förr i tiden använde vi religion och spiritualitet för att fylla detta tomrum, men idag behöver vi mer.

Man hade kunnat säga att vi har gått ifrån behovet av att förstå vårt ursprung och vår plats i kosmos. Vetenskapen har gett oss värdefulla svar och vi har nu mycket information att tillgå. Trots alla dessa teknologiska framsteg så har vi dock drabbats av nya typer av ångest.

“Varför är jag här?” eller “Vad förväntar jag mig av mig själv?” är frågor som folk tenderar att fråga sig själva. Med andra ord, istället för att fråga oss själva om livets mening så ifrågasätter vi nu vår relation med livet oss och själva.

“Livet görs aldrig outhärdligt av omständigheter utan p.g.a. en brist på mening och syfte.”
-Viktor Frankl-

Trappa upp till dörr.

Inneboende motivation: ett åtagande mot dig själv

Det finns två typer av motivation: yttre och inre. Den yttre motivationen kommer från behovet att bete sig på ett visst sätt för att få en yttre belöning. Den inre motivationen, eller den inneboende motivationen, är då en person gör vissa saker p.g.a. själva nöjet som personen upplever, utan att det behövs några externa incitament.

En studie som utfördes av Strathfield College visar att inneboende motivation regleras av en serie konkreta processer. Viktiga egenskaper som kreativitet, nyfikenhet, reflektion, ett kritiskt sinne och initiativ arbetar med varandra för att ge upphov till en inneboende motivation.

Med det sagt så har vi blivit uppfostrade till att söka den yttre motivationen under en stor del av våra liv. “Om du gör det så kommer du få bra betyg”, “Uppför dig bra så kommer kag köpa dig den där leksaken”, “Om du klarar av provet så kommer du få åka på en utflykt.”

Vårt samhälle manipulerar också vårt beteende med ett system av belöningar, bestraffningar och positiva förstärkningar. Vi har blivit så uppmärksamma när det gäller den yttre belöningen att vi kan komma att känna oss borttappade om vi inte får den. Att vara beroende av den externa världen skapar interna tomrum och blockerar personens förmåga att söka sin egen väg.

Kvinna som sitter för sig själv.

Sökandet efter mening och inneboende motivation: en personlig skyldighet

Sökandet efter mening formar vår inneboende motivation. Då vi upptäcker ett fundamentalt syfte eller en passion som kommer guida våra värderingar så kommer allt att förändras. Men hur gör vi det? Vi är så tyngda av skyldigheter och distraktioner att det är svårt att hitta ett syfte.

Det finns dock något som man alltid bör tänka på: människor är smarta och modiga. Vi kan söka mening i varje situation:

  • Att prata med någon och låta oss själva se andras synsätt
  • Resande
  • Läsa en bok
  • Att lära oss något nytt
  • Öppna upp vårt sinne för nya smaker
  • Besöka en konferens
  • Hålla på med en sport
  • Träffa nya personer

Ett åtagande mot dig själv

Sökande efter mening implicerar att du har ett åtagande mot dig själv. Detta kan exempelvis innebär att du inte lägger dina egna behov på hyllan. Det kan också innebär att du tar hand om dig själv och hittar nya möjligheter att upptäcka något nytt.

Var nyfiken och utmana dig själv

Vi har blivit fängslade av den yttre motivationen så länge att vi har glömt hur fantastiskt det är att fly denna cirkel och utmana världen.

Man måste våga tänka annorlunda, vara kreativ och innovation. Genom att vara modig kommer man upptäcka nya saker och sökandet efter mening gör att man klarar av att göra nya saker och fly från rutinen.

Att hitta ett vitalt syfte är därför ett personligt åtagande som vi alla bör arbeta mot. Vi kan fylla våra tomrum med erfarenheter och möjligheter. Livet visar oss ofta många syften som vi bör fokusera vår motivation på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.