Vägkartan: vikten av att ha ett livsprojekt

Att känna sig entusiastisk över livet kan låta som något poetiskt, men det är grunden till ett meningsfullt liv. Därför bör ditt livsprojekt motivera dig.
Vägkartan: vikten av att ha ett livsprojekt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En vanlig tolkning av lycka innefattar begrepp som “positiva känslor” och “optimism“. De flesta tror att lycka beror på hur mycket njutning det finns i ens liv och samtidigt hur få negativa känslor som finns där. Men det här är bara en möjlig tolkning av idén, och den fungerar inte för alla. Att gå bortom dessa antaganden och utarbeta ett livsprojekt är ett sätt att fortsätta hålla sig lycklig.

Uppfattningen om välbefinnande är starkare relaterad till att leva ett meningsfullt liv snarare än bara ett bekvämt liv. Med “meningsfullt liv” menar vi ett som inte bara har mening utan också ett ändamål. För de flesta av oss tenderar det moderna samhället att erbjuda en livsplan för lycka som är starkt knuten till konsumtion. Det vill säga att köpa fler och fler saker.

Att känna sig entusiastisk över livet

Att känna sig entusiastisk över livet kan låta som något taget ur en dikt, men det är faktiskt grunden för ett meningsfullt liv. För att uppnå detta måste du bli realiserad som människa och vakna varje morgon ivrig att möta den kommande dagen.

David Perkins, en expert inom utbildning och artificiell intelligens, hänvisade ofta till det tillstånd som tvingar människor till personlig utveckling. Människor behöver upptäcka anledningen till varför de existerar utöver det enkla faktumet att bara existera.

Den här kvinnan är lycklig för att hon har ett livsprojekt att ägna sig åt

Vad är skillnaden mellan att ha en livsplan och ett livsprojekt?

Sanningen är att alla har en livsplan. Men inte varje livsplan utgör ett livsprojekt. Människor skapar sina planer baserade på miljön där de bor. Din livsplan baseras på dina tidigare erfarenheter, förvärvad kunskap, dina förväntningar och dina övertygelser. Alla dessa element kommer tillsammans för att skapa planen.

Lilian R. Daset, professor i psykologi på Catholic University of Uruguay, jämför denna situation med böcker med saknade sidor eller ofullständiga kapitel. Men oavsett om den är hel eller inte blir den här planen oundvikligen en central punkt i vårt liv. Det är därför som många människor blir som lösa löv under vindens nåd.

Att skapa en meningsfull livsplan

Att förstå varför du lever och de element som förnyar eller uppdaterar din motivation för livet är de första stegen mot att skapa en meningsfull livsplan. Du måste reflektera över om dina värderingar och principer får dig att må bra och bestämma om dina handlingar överensstämmer med dem eller inte.

Att upptäcka ditt livs syfte går också hand i hand med att identifiera de passioner som motiverar dig. Att bedriva en aktivitet som gör att du känner dig komplett är viktigt. På så sätt kan du upptäcka vad som är verkligt viktigt och nödvändigt för dig som individ.

Ett livsprojekt är en vägkarta

När du skapar ett meningsfullt livsprojekt rekonstruerar du din egen identitet. Detta innebär också att du fattar viktiga beslut och visar ett djupt engagemang för din personliga utveckling. Att bestämma ditt eget öde och nå din maximala potential som människa är de grundläggande målen som ramar in alla livsprojekt.

Dessutom är det viktigt att förstå din egen personliga historia, dina erfarenheter och den kunskap du samlat som har gjort dig till den du är. Detta hjälper dig också att förstå din nuvarande situation och förbereda dig för framtiden.

Den här mannen är frustrerad eftersom han är oklar över sitt livsprojekt

Du bör också arbeta för att uppmärksamma och erkänna dina styrkor och svagheter. Analysera din sociala miljö och avgör vilka möjligheter den kan erbjuda dig. Att göra dessa saker kommer också att underlätta din förståelse för vad du behöver förbättra. Det kommer också att hjälpa dig att överskåda var du behöver göra större delen av din insats.

Å andra sidan är en förståelse för din personliga mission viktig för att skapa ett livsprojekt där utmaningar och styrkor har sin plats. Dessutom är det viktigt att nå en viss koppling mellan vad du tycker, känner och gör. Men en avsaknad av sammankoppling mellan dessa element bör inte göra dig nedslagen. Att ha ett livsprojekt hjälper dig på många sätt. Det separerar det som verkligen är viktigt i ditt liv från det du kan vara utan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.