De tre vägarna till lyckan enligt Eckhart Tolle

De tre vägarna till lyckan enligt Eckhart Tolle
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Eckhart Tolle är en tysk spirituell författare som The New York Times har utnämnt till den mest populära i USA. I hans verk hittar vi inspirerande lärdomar om kärleken, livet och spiritualitet. Enligt Eckhart Tolle kan vi uppnå det där tillståndet av välmående och vägarna till lyckan som vi alla längtar efter.

Acceptans, lycka och entusiasm är de tre vägarna till lyckan enligt Eckhart Tolle. Medvetenheten måste flöda genom dessa tre delar. Allt som inte kommer från dem kommer från egot och kan bli destruktivt.

Tolle säger att han upplevde ett spirituellt uppvaknande vid 29 års ålder. Han drabbades av långa perioder av depressioner och var på väg att begå självmord. I artikeln The Power of Now tar han upp vikten av att befinna sig i nuet för att kunna vara lycklig och inte fastna i sina tankar. Enligt honom är nuet vägen till frid.

“Sinnet är ett fantastiskt instrument när det används på rätt sätt. Om det används felaktigt kan det å andra sidan bli väldigt destruktivt. Med andra ord använder vi det normalt inte alls, utan det använder oss.”

Är det möjligt att tysta den tunga rösten i våra huvuden?

Det mesta av lidandet vi upplever är inte nödvändigt. Vi sårar oss själva genom förväntningar och tankar som upprepas i våra huvuden om och om igen. Det är som om vårt sinne skapar en förvrängd bild av vad som händer och att universum svarar på exakt det där sättet. Om vi inte blir medvetna om detta och förändrar våra mentala mönster så skapar vi det där mönstret om och om igen.

Kvinna som ser bekymrad ut.

Vill du verkligen vara lycklig? Om svaret är ja ska du börja med att identifiera vem den där konstanta rösten i ditt huvud tillhör. Är det din eller är det din primitiva hjärnas? Det är viktigt att identifiera vem som verkligen pratar för att uppnå välmående.

Om du hela tiden tänker på det förgångna så kommer du uppleva mer om du inte släpper igenom dessa tankar. Det förflutna förevigar sig genom frånvaron av nuet. Detta är anledningen till att du bör fråga dig själv om dessa tankar har en plats inom det som du gör nu.

Medvetenhetens kvalitet är vad som formar dina tankar. Om du fokuserar på acceptans, lycka och entusiasm så kommer dina tankar att reflektera detta. Du måste inte stoppa dina tankar helt, men du måste lägga rätt vikt vid dem för att kunna vara lycklig.

Dina tankar är endast uppfattningar. Runt 20% av dem kommer bli till verklighet. Så observera istället verkligheten och låt inte dig själv hotas av rädslor som förkläs som tankar. Inget har hänt i det förgångna som kan hindra dig från att vara närvarande i nuet. Om det inte kan hindra dig från att vara närvarande i nuet, vad har det då för kraft?

“Begränsa dig själv till denna stund. Ditt liv kan vara fullt av problem, precis som de flesta människors. Du bör dock identifiera om du har ett problem just nu.”

Vägarna till lyckan enligt Eckhart Tolle

Hur kan du bli lycklig? Detta är en fråga som Eckhart Tolle har tänkt på under en lång tid. Ljudet i hans sinne blev så högt och orsakade så mycket ångest ända tills hans sinne kollapsade. Den mentala rösten som skrämde honom tystades dock och han led inte längre på grund av sina tankar. Det fanns nu mer tystnad mellan tankarna. Detta gav honom både frid och ett nytt koncept av glädje.

Hans råd för att nå ett sådant tillstånd av välmående är att acceptera sig själv och leva utan att följa normala tankemönster. Den rätta tolkningen av glädje, där all lycka kommer från, kommer få dig att förstå att den största gåvan är att leva.

“Att vara lycklig är enligt Eckhart Tolle inget mer än att förstå att
den största gåvan är att vara levande.”

Kvinna som står på ett fält och är glad.

Vi kan inte glömma att den viktigaste av vägarna till lyckan är nuet. Vi kan alltid bemöta nuet, men inte de tillfällen som endast är projiceringar i våra sinnen. Du kan därför varken bemöta det förgångna eller framtiden. De är olyckans grogrunder. Våga leva i nuet.

“Livet kommer ge dig värdefull erfarenhet för utveckling av ditt medvetande. Hur kommer du veta att detta är den erfarenhet som du behöver? För att det är den erfarenhet som du har just nu.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.