5 tidiga tecken på ångest som inte uppmärksammas

5 tidiga tecken på ångest som inte uppmärksammas

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2018

Tidiga tecken på ångest uppmärksammas oftast inte eftersom de är subtila och till en början kanske inte verkar ha något att göra med just ångest. Neurobiologer har upptäckt att dessa symptom kommer tidigt och tjänar som en varningsklocka för vad som håller på att hända i våra hjärnor.

När ångesten väl är där så är de starkaste känslorna osäkerhet, rädsla och en typ av djup avgrund. Med ångest kommer fysiska, psykologiska, kognitiva och emotionella symptom. Ångest är således ett väldigt komplext tillstånd som är svårt att komma undan.

På grund av alla dessa problem så är det bra att upptäcka ångesten så snart som möjligt så att man snabbt kan ingripa, vilket i sin tur ökar chanserna för att kunna övervinna den. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på de första symptomen för ångest. Här kommer fem av dem:

Kalla fötter – ett tidigt tecken på ångest

Temperaturen hos dina fötter kan indikera hur du mår emotionellt. Ett tidigt tecken på ångest kan nämligen vara att du har kalla fötter regelbundet, utan några fysiska anledningar till det. Varför anses kalla fötter som ett tecken på ångest? Hur kan kalla fötter hänga ihop med detta problem?

När en människa känner sig hotad så inträffar detta fenomen, eftersom mer blod skickas till överkroppen. Närmare bestämt till hjärtat och matsmältningsapparaten. Det är kroppens sätt att reagera på fara. Som en konsekvens av detta får fötterna mindre blod, vilket leder till att temperaturen sjunker.

Person med sockor

Konstant gäspande

Ett annat tidigt tecken på ångest är att gäspa mer än vanligt. En studie som gjorts på Bournemouth Universitet i England bekräftar detta. Enligt undersökningen så har människor med ångest, panik eller som är rädda en tendens att gäspa mer frekvent.

Studien visar att det finns en direkt koppling mellan antalet gäspningar och produktionen av kortisol, som är ett stresshormon. Ju fler gäspningar desto mer kortisol. Detta beror på att kortisol ökar temperaturen i kroppen. Att gäspa hjälper istället till att sänka temperaturen.

Hjärndimma

Hjärndimma, eller mental trötthet, gör att det blir svårare att koncentrera sig. Vi upplever det som en typ av overklighet. De som lider av hjärndimma har svårigheter med att känna en koppling till nuet och att på ett enkelt sätt samla sina tankar.

Hjärndimma kallas också för “fibromyelin” och kan vara ett tidigt tecken på ångest. När du har hjärndimma så har du så många tankar i huvudet, vilket skapar en typ av slöja som gör det svårt att tänka. Det är därför det blir så svårt att fokusera.

Kvinna med hjärndimma

Återkommande mardrömmar

Vi har alla haft en mardröm. Detta fenomen kan ha att göra med saker vi varit med om som gjort ett djupt intryck hos oss. Vi kanske inte har smält upplevelsen ordentligt, och därför kommer den tillbaka när vi sover. När detta händer ofta så kan det däremot vara ett uttryck för en underliggande ångest.

Drömmar, speciellt mardrömmar, kan vara en yttring från vårt undermedvetna. Vi kanske inte öppet tänker på dessa situationer under dagen, men de tar sakta över vårt liv. Därför kan mardrömmar vara ett ofelbart tecken på en begynnande ångest.

Metallsmak i munnen

Universitetet i Bristol, Storbritannien, ledde en studie angående just ångest. Undersökningen visade på att personer med ångest hade en tendens att tydligare känna av saltiga och bittra smaker. På samma sätt har det slagits fast att ett av de första symptomen för ångest är en irriterande metallisk smak i munnen.

Tjej som känner tecken på ångest

Detta händer då ångest är en potentiell stark känsla som hos vissa stimulerar en ökning av bakterier i munnen. Det i sin tur leder till ett blödande tandkött. Många gånger så blöder tandköttet så pass lindrigt att det inte ens är synligt för det mänskliga ögat. Men den metalliska smaken av blod känns ändå.

Ångest, precis om andra psykiska sjukdomar, medför mönsterbeteenden. Utan att veta om det så lär vi oss dessa mönster och börjar upprepa dem. Med andra ord så lär vi oss dessa oroliga beteenden och gör dem till en ovana. När detta händer, så blir det svårt och komplicerat att bryta den ovanan.

Därför är det väldigt viktigt att se till vi iakttar oss själva. Att vi upptäcker förändringar, nya symptom och om vi känner oss obekväma. Det spelar ingen roll hur små dessa tecken är. Om vi kan identifiera ångesten och dess tidiga tecken så kommer vi att vara i en bättre position för att kunna hantera den.

Detta kanske intresserar dig
4 effektiva andningstekniker för att minska ångest
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
4 effektiva andningstekniker för att minska ångest

Effektiva andningstekniker kräver att vi kommer ihåg att denna metaboliska handling är mycket mer än bara en fysisk process.