Att välja typ för känslomässigt beroende

Valet av en viss typ av partner för ett känslomässigt beroende sker inte av en slump. Det är i många fall resultatet av ett undermedvetet letande.
Att välja typ för känslomässigt beroende
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ofta upprepar de som har varit inblandade i en skadlig och destruktiv relation samma mönster med sin nya partner. Det kan vara frustrerande och smärtsamt att tro att du är otur i kärlek. Att man väljer en viss typ av partner för känslomässigt beroende sker dock inte av en slump.

Det är inte slumpen som leder dig till att du upprättar relationer med samma typ av person om och om igen. Det är snarare ditt undermedvetna som leder dig in i mörkret. Därför måste du analysera dina beslut och försöka inse vad som motiverar dem.

Tills det att du gör det undermedvetna medvetet kommer det att styra ditt liv och du kommer att kalla det för ditt öde.

-Carl G. Jung-

Kvinna lämnar bedrövad man bakom sig

Att välja en specifik typ för ett känslomässigt beroende

Känslomässigt beroende är en patologisk typ av anknytning baserad på en emotionell brist. Bekräftelsebehovet och rädslan för bli övergiven är så intensivt att människor ofta accepterar överträdelse efter överträdelse. Deras huvudsakliga mål är att se till att förhållandet inte tar slut.

När ett romantiskt förhållande tar slut, vilket vanligtvis är den ena partnerns beslut, förlorar den känslomässigt beroende partnern grunden som den byggt sitt liv på. Därefter upplever denna person ett slags tillbakadragande som leder honom eller henne till att binda sig till någon annan så snart som möjligt. Men mönstret tenderar att upprepa sig och personen återigen finner sig själv i ett konfliktfullt, instabilt och smärtsamt förhållande.

Det är vanligt att en person undrar varför de alltid blir romantiskt involverade med kalla och kränkande människor efter att den har upplevt flera liknande förhållanden. Varför tyr en person sig till individer som skadar dennes självkänsla ännu mer? Det är viktigt att förstå att just denna frånvaro av självkärlek är det som leder till att man undermedvetet väljer en viss typ av partner.

Vilka är egenskaperna hos en specifik ”typ”?

Mottaglighet för idealisering

Personer med en adekvat känslomässig balans försöker få kontakt med liknande människor för att skapa ett ömsesidigt och symmetriskt utbyte. Tvärtemot detta lockas känslomässigt beroende människor till människor som de uppfattar som överlägsna sig själva samt tenderar att idealisera dem.

Denna förmodade överlägsenhet innebär i allmänhet inte att en person verkligen är speciell. Det är istället individer med hög självkänsla samt starkt självförtroende, alternativt arrogans, som väcker fascination hos en känslomässigt beroende person.

Beroendebaserade individer tror att de hittar vad de saknar hos självförhärligande människor: kärlek till sig själv. Således är det vanligt att den beroende personen är mer kapabel än sin partner, men trots det uppfattar ingen av dem det på det viset.

Narcissism

Denna form av ”hög” självkänsla baseras ofta på narcissism och egomani. Faktum är att de utvalda kärleksobjekteten vanligtvis är självcentrerade, manipulerande och saknar empati. De är kalla och otillgängliga individer som är nöjda med sig själva som de är och tycker att de förtjänar alla möjliga privilegier.

Dess övervärdering kompletterar undervärderingen av en känslomässigt beroende person perfekt. Detta beror på att den senare smickrar den första och förser narcissisten med vad den anser sig förtjäna.

Dominans

En annan relevant egenskap när det gäller att välja typ av ny partner är tendensen till dominant beteende. Här leder narcissismen hos den nya partnern denna till att söka och uppnå en överlägsen position i förhållandet, och den förvandlar de som tillåter det till att bli underordnade.

Även i detta fall föreligger en tydlig binomialfördelning. Balansen ligger i att den känslomässigt beroende personen inte riskerar överskugga narcissisten på grund av dennes låga självkänsla. Tvärtom, de beundrar och berömmer ständigt narcissisten.

Dessutom ignorerar denne narcissistens brister och tillåter alla slags förödmjukelser och förakt.

Ett argt par

Att välja typ för känslomässigt beroende – en perfekt passform

Efter att ha analyserat dessa egenskaper är det tydligt att föreningen mellan känslomässigt beroende människor och narcissister inte är slumpmässig. Deras egenskaper och brister kompletterar varandra perfekt, vilket innebär att var och en får det som de omedvetet söker från den andra.

Detta är inte ett genomtänkt eller medvetet beslut. Ingen skulle vid närmare eftertanke någonsin välja en exploaterande och kränkande person att dela sitt liv med. Men cykeln kommer att upprepas fram till dess att de har mod nog att se klart för att upptäcka luckorna.

Var därför försiktig om du identifierar dig med ovanstående och ofta befinner dig i asymmetriska och skadliga relationer. Analysera vad som leder dig att välja en återkommande typ i dina relationer och försök bestämma dess ursprung. Endast genom att arbeta med din självkänsla kommer du att kunna eliminera din rädsla och dina brister. Som du kan se, är det först då som du kommer att vara i en position som gör att du kan förhålla dig som jämlik, med kärlek och respekt som riktas åt bägge håll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Castelló, J. (2000). Análisis del concepto dependencia emocional. Recuperado el25.
  • Tello Carrillo, J. D. C. (2016). Autoestima y dependencia Emocional en los Adolescentes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Salcedo (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias de la Salud-Carrera Psicología Clínica).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.