Den psykologiska effekten av akne i tonåren

Att lida av akne under tonåren påverkar bildandet av självkänsla och orsakar stort känslomässigt obehag. Vi pratar om de viktigaste konsekvenserna.
Den psykologiska effekten av akne i tonåren
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Om du redan är vuxen kommer du antagligen ihåg vilken omfattning vissa av dina komplex nådde i tonåren. Varje liten brist, varje aspekt av dig själv som avvek från normen, skulle sannolikt generera stor ångest och en stark känsla av underlägsenhet hos dig. Detta är vad som händer vid uppkomsten av finnar och pormaskar. Trots att det är ett problem som delas av många, är faktiskt den psykologiska effekten av akne i tonåren långt större än vad du kanske tror.

Akne är ett tillstånd som är starkt förknippat med tonåren. Det uppstår vanligtvis i början av puberteten och beror på hormonella förändringar. Det uppskattas att cirka 80 procent av alla ungdomar mellan 12 och 18 år lider av akne. Det varar ofta in i vuxen ålder, särskilt hos kvinnor.

Som vi nämnde tidigare förtar det faktum att akne är så vanligt inte dess inverkan. Trots att det är ett ofarligt hudproblem kan det faktiskt orsaka en hög grad av social och emotionell dysfunktion. Nedan tar vi en titt på orsakerna till denna effekt.

Aknes psykologiska inverkan på självbilden

Tonåren är ett stadium av sökande, transformation och identitetsskapande. Under denna process får självbilden stor relevans eftersom unga människor använder den för att visa sig för världen.

Det är genom deras utseende som de projicerar sina attityder, smaker och preferenser, och som de smälter in i sin grupp. Av denna anledning är det vanligt att ungdomar klär sig på liknande sätt som sina vänner eller ändrar sin image när de byter umgänge.

Akne bidrar dock i hög grad till skapandet av en negativ självbild. Det genererar avslag och bortstötning, och de drabbade känner sig värdelösa. Denna känsla ökar när de jämför sig själva med de retuscherade, filtrerade och overkliga fotona de ser på sociala medier.

Följaktligen kan de inte längre lita på sin image för att projicera sig själva på världen. Tvärtom blir det ett element som orsakar dem skam och konstant oro.

Flicka som tittar på finnar
Tonåringar med akne har en negativ bild av sig själva.

Dess inflytande på interpersonella avslag

Även om självbilden är en nyckelfaktor under tonåren, är vänkretsen lika viktig eller ännu viktigare. Ja, vännerna blir både tonåringarnas referenser och tillflyktsorter. Därför är socialisering med kompisarna avgörande i detta skede. Faktum är att tonåringar måste känna sig accepterade om de ska utvecklas känslomässigt på ett framgångsrikt sätt.

Akne kan bli en anledning till avslag, förlöjligande eller kritik. Detta gör det svårt för de drabbade att etablera vänskaper och de första kärleksförhållandena som har en sådan stor inverkan på tonåringar. Faktum är att en person med akne kan känna sig förödmjukad och utanför och kan avvisas av samma anledning.

Trots att det finns många komplex i tonåren, uppträder akne vanligtvis i ansiktet och är ganska iögonfallande. Detta gör det svårt att dölja, och eftersom det alltid är närvarande så påverkar det hela tiden de drabbades socialiseringsprocesser.

De känslomässiga konsekvenserna av att lida av akne i tonåren

De två nämnda orsakerna är ursprunget till den psykologiska effekten av akne under tonåren. Dess konsekvenser kan dock visa sig på olika sätt:

  • De drabbade lider vanligtvis av låg självkänsla och har en negativ självuppfattning. Deras image misshagar dem, deras relationer är inte framgångsrika och kort sagt känner de sig underlägsna eller otillräckliga. Allvaret i denna situation är av sådan art att även när problemet med akne har behandlats eller lösts, kan de känslomässiga återverkningarna fortsätta. Det beror på att tonåren är en kritisk period i bildandet av självkänsla.
  • Den pinsamma aknen kan leda till att unga människor isolerar sig och begränsar sitt umgänge och sina fritidsaktiviteter. Genom att överge eller ge upp dessa stimulerande möjligheter kan de alltså utveckla apatiska och negativa känslotillstånd och till och med lida av depression.
  • Ångestsyndrom är också extremt vanliga i dessa fall. Ångest kan få unga människor att desperat försöka eliminera sin akne, vilket orsakar hudskador och efterföljande ärr. Om de är särskilt sårbara kan de drabbas av obehag i en utsträckning som påverkar deras skolprestationer och andra delar av deras liv. Social ångest är vanligtvis en av de vanligaste konsekvenserna.
Tonåring med akne som visar de psykologiska effekterna.
Skam och låg självkänsla är vanligt hos tonåringar med akne.

Minska den psykologiska effekten av akne i tonåren

Detta hudtillstånd påverkar inte bara personen på fysisk nivå, utan har också en djupgående inverkan på känslomässigt välbefinnande, sociala relationer, akademiska prestationer och fritid. Faktum är att dess inverkan kan sträcka sig till praktiskt taget alla områden av en ung persons liv.

Av denna anledning är det viktigt att inte förminska tonåringens obehag och att söka hjälp. Att konsultera en specialist och hitta rätt behandling för aknen kan verkligen vara räddningen. Men det är också viktigt att ta hänsyn till det psykologiska och känslomässiga planet. Den unge behöver till exempel kunna uttrycka sin osäkerhet och sitt lidande och finna stöd och förståelse i detta avseende.

Därför är det viktigt att tonåringar får hjälp hemma att bygga upp en solid självkänsla baserat på mer än deras fysiska utseende. En som tillåter dem att upprätthålla en inre känsla av värde och som fungerar som en skyddande faktor.

I sociala mediers ytliga värld, och i tonårens komplicerade (och ibland grymma) fas, är föräldrarnas roll avgörande för att utbilda i värderingar och känslomässig hantering. Men om den psykologiska effekten av aknen är väldigt stor, är det bäst att inleda en psykoterapiprocess för att hjälpa den unga personen att hantera problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dréno, B. (2010, December). Recent data on epidemiology of acne. In Annales de Dermatologie et de Venereologie (Vol. 137, No. 12, pp. 3-5). Elsevier Masson.
  • Kellett, S. C., & Gawkrodger, D. J. (1999). The psychological and emotional impact of acne and the effect of treatment with isotretinoin. The British journal of dermatology140(2), 273-282.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.