Definitionen av styrka enligt Fromm: Vägen till fulländigheten

Att vara stark är att ha mod att leva. Erich Fromm lärde oss att det inte finns någon större ambition än att nå fulländigheten som ger oss tron att utmana rädsla och modet att bygga ett mer humant och altruistiskt samhälle.
Definitionen av styrka enligt Fromm: Vägen till fulländigheten
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Definitionen av styrka, enligt Erich Fromm, är en övning av inre reflektion som vi alla bör utföra. I en komplex värld, med en tendens till självförstörelse, som går mot ett rent teknologiskt samhälle som Fromm också förväntade sig, är vårt enda hopp att verkligen utvecklas som människor.

Denna utveckling innebär att vi lyckas klara av att ta ansvar, frihet och självkännedom.

Fromm var en pionjär för vad han kallade psykoanalys av radikal humanism, och han var en filosof och socialpsykolog som vi skulle ha haft nytta av att kunna konsultera med jämna mellanrum.

Han är inte bara en av de mest upplysta personerna i vår tid. Han ligger ständigt i ledning av den intellektuella kampen som försöker forma en typ av altruistiskt samhälle inriktat på mer solidariska värden.

Denna psykoanalytiker med tyskt-judiskt ursprung gick bortom Freuds teorier och valde ett bredare, känsligt och även kritiskt perspektiv för att analysera mänsklighetens allmänna tillstånd och dess problem. Han skapade emellertid ingen form av terapi för att behandla människors smärta och lidande, som till exempel Viktor Frankl skulle komma att göra.

Men Fromm var, är och kommer alltid att vara den samvetsröst som uppmuntrar oss att värdesätta den situation vi befinner oss i och i sin tur vad vi bör sträva efter. Hans idéer om mänsklig styrka är mycket intressanta. Vi analyserar dessa nedan.

“Total humanisering kräver en förbättring av vår styrka och utveckling så att vi rör oss från själviskhet till solidaritet och altruism.”

-Erich Fromm-

Erich Fromm

Vilken är definitionen av styrka enligt Erich Fromm?

Definitionen av styrka enligt Erich Fromm förekommer i flera av hans mest framstående verk. Ett av dem, det mest intressanta, är The Revolution of Hope. I den här boken talar han om behovet av att vi blir aktivister för mänskligheten. Människor som har förmågan att hävda sin rätt till värden som utmanar riskerna i det moderna teknologiska samhället.

För att förstå detta perspektiv måste vi sätta det i sitt sammanhang. Erich Fromm tvingades fly från Tyskland 1934 efter att nazistpartiet tagit makten. Mycket av hans perspektiv är rotat i skräcken och meningslösheten under andra världskriget.

Senare emigrerade han till USA, där han ledde flera fredsrörelser. Han stod upp mot Vietnamkriget och definierade sig själv som idealist för en radikal och humanistisk form av socialism.

Under en stor del av sitt liv var han besviken över den sorts samhälle han hade bott i; först i Tyskland på 1930-talet och senare i USA under Nixon-eran.

Således manar han i sin bok The Revolution of Hope människor till en individuell transformation med syfte att skapa ett paradigmskifte i våra teknologiska samhällen. En av dessa förändringar menar han baseras på behovet av att lära sig att vara stark.

Det finns tre typer av styrka (och alla är inte bra)

Erich Fromms definition av styrka uppmanar oss att göra två saker. För det första att förbinda oss till hopp och tro. För det andra att veta hur man ska reagera på våld, underkastelse, meningslöshet och själviskhet. Ur allt detta kommer behovet av att lära oss att ta ansvar, både för oss själva och i vårt engagemang för samhället.

Det är emellertid också intressant att notera att Fromm skiljer på tre typer av styrkor. Två av dem är inte användbara för oss eftersom de inte hjälper oss att utvecklas eller uppnå lycka. De är följande:

  • När människor visar en känsla av styrka baserad på våld och aggression inför utmaningar bara för att visa sitt eget värde (eller snarare sin själviskhet).
  • När människor uppvisar en typ av styrka som uppstår till följd av införandet av en auktoritetsperson. Det vill säga att vi tvingas göra saker och agera som en följd av rädsla.

Slutligen hittar vi den centrala idén i Fromms teori angående vilken typ av styrka som vi bör sträva efter. Det är ett tillstånd av oräddhet där vi kan utveckla och omvandla vårt samhälle med optimism, tro och hopp.

“Målet med livet är att växa optimalt och uppfylla vår potential. Om en person har viljan och beslutsamheten att fly från narcissismens och själviskhetens fängelse, och har modet att tolerera den mellanliggande ångesten, kommer denne att få uppleva de första glimtarna av glädje och styrka.”

-Erich Fromm-

En lycklig kvinna som symboliserar definitionen av styrka

Definitionen av styrka enligt Erich Fromm uppmanar oss att nå fulländigheten

Definitionen av styrka enligt Erich Fromm påminner mycket om den som Spinoza talade om. Enligt denna nederländska filosof av sefardiskt ursprung har styrka inte att göra med fysisk uthållighet eller ens mod. Styrka är en dygd som är relaterad till ståndaktighet och generositet.

  • Fromm tar denna idé och lägger till begreppet tro som det engagemang som en person måste visa för sina egna och samhällets framsteg. Något som han påpekar i sin bok The Revolution of Hope är att människor bär ett skal av förtvivlan och uppgivenhet. Detta är farligt eftersom uppgivenhet medför fångenskap, förlust av frihet och underkastelse.
  • Vi behöver drivkraft, tro och entusiasm. Således, som han förklarar i sin bok Att ha eller att vara, måste vi antända vår glädje och spontanitet. Det är först när vi är spontana som vi kan visa vår frihet.
  • Definitionen av styrka enligt Erich Fromm manar oss till självutveckling, att lära känna oss själva för att uppnå den upplysning som kommer att leda till uppfyllelse. Det är vi blir orädda människor som öppnar dörren till en annan exceptionell dimension: djärvhet.

Att vara djärv innebär att man avstår från avgudar, bojor och irrationella tankar för att i stället kämpa för autentiska värden med vilka vi kan skapa ett mer rättvist, altruistiskt och stödjande samhälle.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fromm, Erich (2018) La revolución de la esperanza.  Fondo Cultura Económica
  • Fromm, Erich (1992) Del tener al ser. Barcelona. Paidós.
  • Fromm, Erich. (2007) El humanismo como utopía real,  la fe en el hombre. Buenos Aires. Paidós.
  • Fromm, Erich. (2002) Anatomía de la destructividad humana. Buenos Aires. Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.