Människor är gjorda av mod och hopp

Du är inte bara gjord av drömmar och oändliga frågor. Och det kommer en tid då du inser detta. Varför du så ofta måste uppvisa mod och hopp är för att du ännu inte har fått vara med om alla de fantastiska saker som väntar på dig.
Människor är gjorda av mod och hopp
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Enligt vetenskaplig forskning består 99 % av människokroppen av fyra kemiska element: kol, väte, syre och kväve. Forskare menar också att 73 % av alla atomer i människokroppen härstammar från explosioner av massiva stjärnor. Men de tenderar att glömma två viktiga komponenter. Nämligen någonting vi alla lär oss av livet: att vi alla också är gjorda av mod och hopp.

Människan har potentialen att vara extraordinär. Som Stephen Hawking uttryckte det: vi är bara invånarna på en liten planet som ligger i omloppsbana runt en genomsnittligt stor stjärna. Ändå kan vår art, mer än någon annan vi känner till, förstå universum och har förmågan att skriva mycket modiga och ibland geniala berättelser. Detta trots att vi ibland glömmer och försummar våra psykologiska styrkor och förlorar den ursprungliga glansen som stjärnorna lämnat i vårt DNA.

Detta är dock normalt och även tillåtet eftersom ingen kan vara en hjälte varje dag. Det är omöjligt att vara stark under alla omständigheter. Alla har rätt att misslyckas, att skygga undan och ta sin tillflykt i sina förlusters avgrund ett slag. För vissa erfarenheter gör att vi behöver en period i viloläge.

När allt kommer omkring är de bästa hjältarna inte de som bär skinande rustningar eller röda stövlar och mantel. De verkliga hjältarna är av kött och blod, beprydda med ärr, sorgliga berättelser och solbränd hud efter otaliga, berikande upplevelser. Människor är envisa varelser som har svårt att sluta ge näring till sitt hopp. Därmed är vi unika.

En man som tittar på en solnedgång

Människor är gjorda av mod och hopp

Låt inte detta uttalande blekna i glömska för vi människor är verkligen gjorda av mod och hopp. Bitar av mod, varvade med hörn av illusioner och drömmar.

Du kan ofta vilja kämpa emot då världen inte överensstämmer med dina önskemål och förväntningar. Du kan även ibland vara ihärdig när det gäller dina mål, andra gånger kan du dock vara rent av glömsk, främst när du försummar dig själv mitt i dina uppgifter och skyldigheter.

Howard Gardner, en psykolog och professor vid Harvard University, menar att en av människans största brister är svårigheten att hantera förändringar. Det är de ögonblick då du kanske underskattar dig själv mest.

Människor är intelligenta varelser men har svårt att ge upp vissa omständigheter. Främst är det stabiliteten som lockar; de rutiner där vissa aktiviteter, yrken och människor alltjämt fyller dina dagar.

Du kanske glömmer att varje livscykel egentligen bara är en konstant omvandlingsprocess. Det finns förluster och vinster, liksom dörrar som stängs och fönster som öppnas.

Förändring väcker rädsla och du kan säga dig själv om och om igen att du inte är redo för detta. Men som Kakuzo Okakura, en japansk filosof från 1800-talet, påpekade, är livets konst inget annat än en konstant omjustering inom en föränderlig miljö.

Mod inför skrämmande förändring

För två år sedan genomförde University of Alabama en intressant studie för att bättre förstå vad mod var. De ansvariga för detta arbete, Mark Howell och Elaine Coshgell, analyserade en stor grupp människor som framgångsrikt hade konfronterat komplexa situationer och traumatiska förändringar under stora delar av sina liv.

Således kunde de definiera att personligheten som hör ihop med denna typ av mod har följande egenskaper:

  • Modiga människor lär sig att vara bestämda och proaktiva.
  • De har viktiga mål och fokuserar på dem dagligen.
  • De fastnar inte när de stöter på problem, istället letar de efter strategier för att lösa dem.
  • Modiga människor är också passionerade män och kvinnor.
  • De vet hur man ber om hjälp och hur man gör för att kommunicera sin rädsla och oro till andra för stöd. Dessutom är de öppna och respekterar andra perspektiv.

Med andra ord är mod en intern egenskap. Det är relaterat till uthållighet och är ju, när allt kommer omkring, ett svar från din hjärna för att främja överlevnad.

En kvinna som ser tillbaka mot solnedgången

Mod och hopp är en mekanism som du bör aktivera under stormiga dagar

Det kan inspirera dig att upptäcka att mod är en intern mekanism som finns i varje människa. Människor är endast lika goda som deras mod och hopp låter dem vara eftersom de går framåt tack vare dessa tillvägagångssätt och drivkrafter. Dessa psykologiska krafter garanterar människans överlevnad, besegrar hinder, lyfter hakan, aktiverar sinnet och hjärtat och ger förmågan att inte frukta förändring.

Det är inte lätt men det är sant. Och som vi nämner i början av denna artikel kanske du inte alltid har den energi som krävs för att övervinna din dagliga rädsla. Men den mänskliga hjärnan har fascinerande förmågor som vägleder den i denna välbehövliga övning för att övervinna livets problem.

Intelligens och kreativitet hjälper människor att lösa problem på de mest originella sätt. Uthålligheten är en motor som inte lämnar utrymme för uppgivande.

Känslor är inte lätta att ignorera. Som Antonio Damasio påpekar försöker de att gynna din homeostas för att hjälpa dig agera, överleva, anpassa dig och reagera. En människa är sitt mod, sitt hopp och sina drömmar. Glöm inte det! Mänskligheten har materien från de stjärnor som skapade vårt DNA och därmed är vi utformade för att lysa under de mörkaste dagarna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.