Dina känslor är ditt livs drivkraft

Dina beslut, dina relationer och till och med dina tankar... En betydande del av vad du gör varje dag förmedlas av dina känslor. De är kraften som driver dig. Därför är det viktigt att veta hur man tolkar deras budskap och får dem att jobba för dig.
Dina känslor är ditt livs drivkraft
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vid dagens slut är människor känslomässiga varelser. Styrkan hos dina känslor är ofta något som kommer före de medvetna tankarna, för dina känslor är ditt livs drivkraft och något som garanterat vår överlevnad.

Denna idé är inte lätt att bearbeta. Detta eftersom många personer föredrar att tro att de har totalt kontroll över sina handlingar och beslut. Men ett kraftfullt universum av känslor dirigerar en stor del av ditt beteende, undermedvetet.

Låt oss reflektera över detta en minut. Du vaknar på morgonen på ett specifikt humör. Ibland känner du dig motiverad medan energin är låg i andra fall. Vad du än känner så påverkar det hela din dag.

Drivkraftens om får dig att ta varje steg, stort eller litet, filtreras av dina känslor. Det må vara sant att vi försöker rationalisera våra beslut i efterhand, men känslor är ditt livs drivkraft, och de lämnar sitt märke.

Vidare kan du förneka att det du köper motiveras av dina känslor, precis som dina sociala och känslomässiga relationer.

Transcendensen, genomträngligheten och komplexiteten hos känslorna informerar allt du gör och sättet du relaterar till din omgivning. Detta är ett obestridligt faktum.

“Jag vill inte leva i nåden av mina känslor. Jag vill använda dem, njuta av dem och dominera dem.”

-Oscar Wilde, Dorian Grays porträtt-

Känslor och hjärnan

Dina känslor är ditt livs drivkraft

Idén med att ta kontroll över dina känslor förekommer i nästan varje självhjälpsbok.

Böckerna (och allmänheten) använder ofta ord som “hantera” och “kontrollera”. När man ser dessa ord är det lätt att tro att känslor är som bilar eller konton som man bara måste lära sig att administrera.

Om så verkligen är fallet så kan du inte kontrollera eller hantera något om du inte förstår vad du har att göra med. Därför har neurologen Antonio Damasio skrivit böcker som På spaning efter Spinoza och The Strange Order of Things.

Dina känslor vill att du ska överleva och prestera bra

En känsla är i grunden ett kemiskt och nervmässigt svar på ett stimulus. Det är din hjärnas reaktion på en stimulus som kräver någon form av handling från dig.

Du kan t.ex. se en orm. Du vet att den kan vara farlig, så du förflyttar dig längre bort “utan att stanna upp och tänka”. Detta interna kemiska svar utlöser förändringar i din kropp med ett mål: att hjälpa dig att utföra rätt beteendemässiga svar.

Syftet med denna känslomässiga kraft är att hjälpa dig att reagera på saker som sker omkring dig. Det försäkrar din överlevnad och hjälper dig att återgå till homeostas – ett tillstånd av balans och välmående.

Med det sagt har många känslomässiga problem eftersom de inte vet vad deras känslor försöker säga. Rädsla, sorg, ilska, frustration… Många av dessa stämplas som “negativa”, men tjänar också ett syfte.

De finns där för att varna dig om att något är fel och att du måste reagera. Det är dock lätt och vanligt att lämna sina känslor där, i de djupaste skrymslena av ens väsen, och låta dem störa din balans och ditt välmående.

Ledsen man vid havet

Emotioner, känslor och tankar

På engelska skiljer man på emotioner och känslor, och emotioner kommer alltid innan känslor och ofta även dina tankar.

I Damasios bok På spaning efter Spinoza och Francisco Moras How the Brain Works talar författarna om vikten av att förstå skillnaden mellan emotioner och känslor.

Emotioner kommer från kroppen medan känslor kommer från sinnet.

Det första du upplever är en emotion. Det är den första reaktionen på allt som sker omkring dig. Den mentala upplevelse som dessa förändringar utlöser i kroppen är vad som formar dina känslor.

Känslor kan vara en motiverande kraft eller en sten du snubblar över.

I det sista skedet av den mänskliga evolutionen lärde vi oss att bättre förstå och kontrollera våra emotioner. Utvecklingen av de frontala och prefrontala loberna har låtit människor bli medvetna om känslor och emotioner.

Detta har skapat mer förfinade, kreativa, rationella och kraftfulla beteenden. Vi får trots allt inte glömma att man inte kan skilja på emotioner och tankar. Tillsammans tillhandahåller de drivkraften som tar dig genom livet.

Emotioner som kontrolleras av tankar tenderar att forma innovativa och positiva beteenden.

Dina känslor bör vara dina vapendragare, inte dina fiender

Du kan inte förneka att dina känslor är ditt livs drivkraft. I hög utsträckning är de vad som leder till merparten av dina beteenden. Dina känslor är även vad som ger dig hopp och energi när de är i linje med dina tankar.

Det är därför det är viktigt att inte bara veta vad en känsla är, utan hur man hanterar dem, kanaliserar dem och får dem att verka i din favör.

Detta är inte lätt och kräver både tid och självmedvetenhet. Du måste vara sammankopplad med ditt inre jag och svara lämpligt.

Som Daniel Goleman så pricksäkert förklarar har folk två sinnen: ett som tänker och ett som känner. Lycka och sant välmående kommer när dina tänkande och kännande sinnen jobbar tillsammans.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Damasio, Antonio (2005) En busca de Spinoza. Madrid: Crítica
  • Mora, Francisco (2005) Cómo funciona el cerebro. Madrid: Alianza Editorial

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.