Personlig nedvärdering: att känna sig värdelös

Man skulle kunna säga att personlig nedvärdering är bland de vanligaste och mest utbredda tillstånden i vår tid. Men hur uppkommer detta egentligen, och på vilket sätt yttrar det sig? I vilken mån är det något som berör dig?
Personlig nedvärdering: att känna sig värdelös
Marcelo R. Ceberio

Skriven och verifierad av psykologen Marcelo R. Ceberio.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att du värdesätter dig själv och har god självkänsla innebär att du är medveten om dina egna resurser och din egen potential. Dessutom betyder det att du känner till dina tillkortakommanden och svagheter. De flesta av oss är emellertid inte särskilt bra på att bedöma vårt eget självvärde. Och kanske hör du till de människor som går helt fel tillväga i sina försök att uppnå god självkänsla. I själva verket är det i regel svårt för personer med dåligt självförtroende att få bättre självkänsla. Följden kan bli att de med tiden börjar nedvärdera sig själva. Det är detta man kallar personlig nedvärdering.

Personlig nedvärdering: envishet och motstånd mot förändringar

Många människor strävar efter att vinna erkännande från omgivningen genom att hjälpa eller behaga andra. Men om du alltid prioriterar andra kan du själv hamna helt i skymundan. Ja, antagligen tänker du inte alls på dig själv. Kanske upplever du till och med att ditt enda mål i livet är att vara andra till lags och att det är detta som ger ditt liv mening.

Åtminstone är det förmodligen det du intalar dig själv, för att slippa känna dig som en dörrmatta eller något man skurar golvet med. Men denna strategi fungerar inte. För innerst inne känner du dig ändå som en dörrmatta. Om du känner på det här sättet, kan det bli ett ihållande och återkommande problem. Dessutom kommer det att leda dig till att börja uppleva ett motstånd mot förändringar.

När exempelvis en gest, en handling, en etikett, en stil eller ett problem systematiseras under en tidsperiod är det något du kan ha svårt att ändra på. Detta gör att du blir mindre kreativ. Därför kan det göra att du, om du vant dig vid att nedvärdera dig själv, kommer till insikt om att du endast har ett litet fåtal lösningar till ditt förfogande. Därigenom har du en benägenhet att fortsätta i samma spår som tidigare, istället för att försöka hitta nya lösningar.

Personlig nedvärdering beror ofta på ett motstånd mot förändringar

Tendensen att hålla sig till lösningar som inte fungerar

Även om det kan förefalla egendomligt och svårbegripligt så finns det människor som alltid använder sig av samma metoder som de tidigare har gjort för att lösa sina problem, trots att dessa inte har lett till några positiva resultat. Med andra ord är det som om de hela tiden tog samma medicin i högre doser för att bota sina sjukdomar, trots att detta inte har lyckats förut.

Folk verkar har egenheten att upprepa samma metoder om och om igen, även om dessa inte har den önskade effekten. Dessutom tycks de inte ens ifrågasätta eller försöka modifiera metoderna för att få ett annorlunda utfall.

När man ständigt använder sig av samma metoder så uppnår man i regel samma resultat, och många av dessa leder till misslyckanden. Följden blir vanligen en ökad personlig nedvärdering, en minskad självkänsla och allt vad detta medför.

Det finns många exempel på misslyckade lösningar. När personer som är rädda för att fastna hissar och instängda i andra slutna utrymmen måste konfrontera dem, säger de kanske till sig själva “Det kommer inte att hända, det kommer inte att hända”. Men genom att göra detta sätter de i själva verket igång det händelseförlopp som de vill motverka.

På samma sätt är det för en människa med anorexi som blir tillsagd av sina familjemedlemmar att äta mer; det gör bara att hon får större ovilja mot mat. Och en man med depression, som känner sig ledsen, ängslig och håglös, och som inte ens har lust att stiga upp ur sängen, får kanske höra sin fru säga “Titta så vackert det är idag. Upp med dig! Låt oss ta en promenad!” Men följden blir bara att han känner sig värdelös. Alla talar om för honom vad han ska göra och han finner inte minsta glädje i något av detta.

När du söker uppskattning i din omgivning

Om du finner en tillflykt i att nedvärdera dig själv kommer du inte få något erkännande, utan bara uppnå resultat som står i strid med det du egentligen önskar. Så istället för att bli uppskattad av din omgivning, vilket är vad du innerst inne vill bli, så kommer detta göra att du faktiskt bekräftar din personliga nedvärdering.

Det är detta som sker med generösa människor som alltid är snabba till att erbjuda andra hjälp och som därför blir utnyttjade och illa behandlade. Detsamma gäller för undervärderade personer som alltid sätter andra i första rummet och som till följd av detta känner sig frustrerade, eftersom de aldrig har lyckats tillfredsställa några av sina egna önskningar i livet.

Den här typen av räddare kämpar med att finna trygghet i sina relationer, för de har en benägenhet att älska förbehållslöst. Och personer som nedvärderar sig själva kommer alltid att prioritera sina partners. Vidare kommer de inte att ge partnern möjlighet att uppleva några behov eller begär. Förklaringen är att innan deras partner ens har fått tillfälle att känna något behov eller begär, så har de redan fyllt detta.

I själva verket utgör detta en form av slaveri. För personen i fråga får aldrig chansen att känna något behov av att umgås med sin räddande partner. Det är knappast förvånande att den nedvärderade personen till slut blir så gott som osynlig. För denne finns alltid där, redo att tillgodose alla partnerns behov och begär, innan partnern överhuvudtaget inser att ett sådant behov eller begär föreligger.

Därför är villkorslös kärlek något som leder till osynlighet, när det egentligen är den motsatta effekten man eftersträvar. Faktum är att villkorslös kärlek bekräftar den låga självkänsla som den nedvärderade personen hyser.

Personlig nedvärdering: andra exempel

En annan typ av agerande som ofta är dömt att misslyckas märker man bland ungdomar som ger prov på att vara utomordentliga elever. Sådana unga människor som strävar efter att uppnå perfektion genom att skaffa sig toppbetyg döljer sitt behov av kärlek, uppskattning och gillande. Därför väcker de inga förväntningar, eftersom deras familj och vänner vet att de alltid kommer att göra bra ifrån sig. Därigenom hamnar de i skymundan, då alla automatiskt utgår från att de ska få bra betyg. De får ingen uppmärksamhet, oavsett hur enastående deras prestationer är. Detta är precis tvärt emot vad de egentligen önskar.

Sedan finns det personer som försätter sig själva i svaga eller ömkansvärda positioner. Genom att göra detta hoppas de innerst inne att andra ska berömma dem för deras uthållighet och styrka. Men paradoxalt nog brukar folk bara känna avsky för dem. Anledningen är att de tröttnar på deras ständiga klagande och deras “stackars mig“-attityd. Faktiskt är det vanligen så att de efter ett tag försöker undvika dessa personer helt och hållet.

I en del fall kan individer som nedvärderar sig själva uppvisa en viss förståelse för sina egna färdigheter. I sådana situationer erkänner de faktiskt att de har många olika resurser och de hävdar att de värdesätter sig själva. Men när det är dags att omsätta dessa resurser brukar denna typ av individ tveka, förlora tron på sig själv och känna sig liten och obetydlig. Detta är något man till och med ser på individens hållning, eftersom denne oftast har hukande axlar.

Rädsla är en viktig faktor bakom personlig nedvärdering

Vad som ligger bakom personlig nedvärdering: osäkerhet, rädsla och skuldkänslor

En annan konsekvens av personlig nedvärdering är osäkerhet. Personer med dålig självkänsla vet inte hur de ska hantera olika situationer. Därför kan man säga att personlig nedvärdering och osäkerhet går hand i hand. Det ena följer på det andra.

En osäker människa känner sig osäker för att hon inte tror att hon har möjlighet eller de nödvändiga resurserna för att stödja sin handling. Men det finns en tredje faktor som förstärker de båda nämnda, och det är rädsla.

Rädsla beror på dålig självkänsla. Den berörda personen är fylld med negativa tankar som gör honom handlingsförlamad och skamsen över att behöva ta itu med olika situationer. Dessutom upplever han känslor och tankar som är kopplade till hjälplöshet.

Slutligen finns det en fjärde typ av känslor som drabbar personer som nedvärderar sig själva, nämligen skuldkänslor. Detta är en ihållande känsla som åtföljer alla former av personlig nedvärdering. “Jag borde ha gjort det. Att jag inte gjorde det är för att jag är så dum.” “Om jag hade fullföljt mina studier skulle jag ha haft ett bättre arbete nu.” Det är den här typen av tankar de ägnar sig åt. Och ibland plågar de sig själva med än värre ruminationer.

Tro på dig själv

Om du inte värdesätter dig själv och tror på dina egna förmågor kommer du känna dig oförmögen att åstadkomma något över huvud taget, eftersom du är osäker på om andra människor uppfattar dig som tillräckligt rationell och principfast. Det är då tvivel uppstår. Du börjar att ställa dig själv en massa frågor, vilket gör dig ännu mer orolig och tveksam. Här är det viktigt att du försöker utforma en plan eller bygga upp strategier eller metoder för att uppfylla dina mål. På så sätt kan du förutse vilka situationer som kan komma att uppstå och därmed känna dig tryggare.

Om du förringar dig själv kan varje situation framstå som en prövning av din föreställningsförmåga. Kanske får du för dig att det inte är värt besväret. Du blir orolig att du ska misslyckas och inte få något erkännande. Dessa tankar gör dig rädd. Du är rädd att andra ska nedvärdera dig och upptäcka vem du verkligen är. Du är rädd att dina brister och din inkompetens ska bli uppenbara för alla. Rädslan gör dig avtrubbad och hindrar din talang från att framträda.

Är en sund självkänsla uppnåelig?

Dålig självkänsla är något som ödelägger och upplöser dina planer. Det hindrar dig från att vara kreativ, skapar osäkerhet och gör dig ängslig och bekymrad. Det komplicerar dina relationer. Ja, det är så skadligt att det gradvis undergräver, genomsyrar och förkrossar dig och får en förtvinande effekt på din personlighet.

Sann självkänsla är däremot något som uppkommer spontant mot bakgrund av olika erfarenheter. Det är en inifrån kommande känsla. Och den är inte beroende av ett yttre erkännande. Den är ett erkännande av dig själv.

Att känna sig värdesatt är ett sinnestillstånd som innebär att man kan fokusera på det positiva i alla situationer, hos alla människor och i livet i allmänhet. Vidare inser man att man inte kan vara allt för alla i alla lägen. Faktiskt är det ganska förmätet att tro att man kan vara alla människor till lags.

Sköt om dig själv, ge dig själv chansen att växa och fall inte i fällan att nedvärdera dig själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.