”Bara för idag” - en teknik som ökar självkänslan

Om så bara för idag, sluta att döma dig själv och kom ihåg att du är värd mycket mer än vad du tror. Om du vill upptäcka en enkel och praktisk teknik för att gradvis förbättra din självkänsla samt sluta att sabotera dins egna framgångar, kan du kanske finna att den här artikeln är användbar.
”Bara för idag” - en teknik som ökar självkänslan
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När vi börjar leta efter sätt att öka vår självkänsla är det inte ovanligt att stöta på flera olika tillvägagångssätt. När allt kommer omkring finns det få saker som är lika viktiga inom den mänskliga psykologins värld som just självkänslan. Abraham Maslow definierade den till exempel som ett grundläggande mänskligt behov. Om vi ​​inte gör saker för att livnära vår självkänsla kan det hindra oss från att nå självuppfyllelse samt hitta sann lycka. Om vi så gör det ”bara för idag”, kan ändå allt förändras.

I själva verket är låg självkänsla en följd av många av våra vanligaste problem, som exempelvis ångeststörningar, depressioner, giftiga relationer och kort sagt mycket av vårt dagliga lidande. Många psykologiska tillvägagångssätt och tankeskolor har studerat detta ämne genom åren, vilket ger oss djupgående kunskaper och resurser vilka kan hjälpa oss att reparera och förbättra vår självkänsla.

Två skäl

Det finns två huvudsakliga skäl till varför vi ständigt försummar denna aspekt av vårt psyke. Generellt sett är den första anledningen vår barndom – hur vi uppfostrats. Detta gäller även i de fall där våra föräldrar försökte validera oss, och fick oss att känna oss värdefulla, trygga och förmögna att lyckas i livet.

Den andra anledningen är särskilt viktig att komma ihåg. Självkänsla är inte något stabilt koncept. Det är inte något du uppnår och bär med dig för resten av ditt liv. Denna aspekt av vår mentala och känslomässiga arkitektur är ofta mycket nyckfull. En enda dålig relation eller negativ upplevelse, och hur vi tolkar den upplevelsen, kan snabbt undergräva vårt självförtroende, och i förlängningen därmed självkänslan.

Självkänslan är som en trädgård. Den kräver nästan daglig vård och underhåll. Du måste arbeta hårt för att bekämpa ogräs, så bra frön och vattna blommorna som växer där. Med detta i åtanke vill vi titta på en enkel teknik för att främja denna typ av egenvård.

Ett träd på en kulle

En teknik för att öka din självkänsla

Många av oss oroar sig för vad andra tycker om oss. Så mycket att vi ibland till och med går så långt att vi döljer aspekter av vår personlighet för att uppnå acceptans och för att undvika att bli dömda. Dessutom kan ibland det enkla faktumet att vi lever med en narcissistisk person till sist beröva oss vår självkänsla.

Vi lägger så mycket tid på att försöka vinna den andra personens tillgivenhet eller godkännande (det kan exempelvis vara en narcissistisk förälder, en narcissistisk partner etc.) att vår självkänsla sakta slits isär, till dess att ingenting återstår. Det är viktigt att ta itu med relationen mellan oss själva och den giftiga personen så att vi sedan kan börja läka från traumat samt återuppbygga vår känsla av självvärde.

Som vi nämnde tidigare i den här artikeln är det något som vi måste göra dagligen. I ett forskningsprojekt utfört av Crocker, J. och Parkh, L.E. (2004) vid University of Houston, Texas, påpekar forskarna att vi ägnar våra liv åt att leta efter olika källor som kan hjälpa till att stärka vår självkänsla. Dessa källor kan ha formen av ett nytt känslomässigt förhållande, en grupp nära vänner, ett bra jobb etc.

Men detta externa letande blir i slutändan fruktlöst. Det bästa sättet att öka din självkänsla är att fokusera dina ansträngningar inåt. Du kan inte leta efter något som inte finns inom dig.

”Bara för idag” – mentala övningar som hjälper dig att skapa fred med ditt inre

Självsabotage är motsatsen till självkänsla. Denna tendens, som är väldigt skadlig för vår identitet och vårt psykologiska välbefinnande, tar vanligtvis formen av en negativ och skadlig intern dialog: ”Oavsett hur hårt jag försöker, kommer jag aldrig att bli bra på det här”, ”det är inte värt att prova något annat, för jag vet att jag kommer att misslyckas”, eller: ”jag är inte lika beslutsam eller kapabel som andra omkring mig, jag vet att jag kommer att svika dem”.

Det kommer en tid då våra sinnen helt enkelt vänjer sig vid att tänka sådana tankar. Detta är en cykel som vi måste försöka ändra, inaktivera och bryta. Ett sätt att göra detta på är att använda självhävdelsetekniken ”bara för idag”. Den går ut på följande:

  • Använd en uppsättning enkla men kraftfulla idéer för att skola om din attityd till livet. Genom att göra det kan du skapa fred med dig själv, väcka din potential och ändra de negativa idéer du har kultiverat över tid.
  • Dessa idéer och löften syftar till att hjälpa dig att stänga av den negativa interna dialogen.
  • Du bör arbeta med en ny aspekt av din självkänsla varje dag.

Handfasta instruktioner

Här är några exempel på några av de löften du kan ställa:

  • Bara för idag – ska jag vara trevlig mot mig själv. Jag ska påminna mig själv om att jag är modig och att jag kan älska mig själv på det sätt som jag förtjänar.
  • Bara för idag – sätter jag ett mål för mig själv. Jag ska uppnå detta mål och komma ihåg att jag är en skicklig, modig och begåvad person.
  • Idag ska jag distansera mig från saker som skadar mig och allt som orsakar mig tvivel eller olycka. Bara för idag tillåter jag mig att göra det som jag vill göra; de saker som får mig att skratta och öka min självkänsla.
En överlycklig kvinna ser sig i spegel: Tekniken ”bara för idag” kan bidra till att öka självkänslan

Det bästa sättet att förbättra självkänslan är att befria dig från rädsla och osäkerhet

När du lever med känslor av osäkerhet, en intensiv rädsla för att misslyckas eller att inte leva upp till andras förväntningar, och den ihållande ångesten av att undra om du någonsin kommer att vara tillräckligt bra, så saboterar du dig själv på alla möjliga sätt. Det är en mycket personlig tankeprocess och något bara du kan ändra. Så om du vill bryta denna vana måste du öka din medvetenhet om dessa negativa tankar.

Du måste träna ditt sinne, harmonisera dina känslor, anta beteenden som hjälper dig att känna dig kapabel och omge dig med människor som berikar ditt liv och hjälper dig att nå din potential. Försök att komma ihåg tekniken ”bara för idag” för att öka din självkänsla. Det är enkelt, effektivt och kan i slutändan förändra ditt liv till det bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.