Döttrar till narcissistiska mödrar: egoism och känslokyla

Döttrar till narcissistiska mödrar: egoism och känslokyla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Döttrar till narcissistiska mödrar växer upp i skuggan av en hotande kvinnogestalt. De huvudsakliga kännetecknen för den här typen av uppfostran är kontroll och brist på empati. Modern försöker skapa en exakt kopia av sig själv i sin dotter. Men det betyder också att hon projicerar sitt eget ego och all sin osäkerhet på henne. Den här sortens uppfostran utmärks av självförnekelse, beroende och lidande.

Kommer jag någonsin att duga för min mamma? Detta är en av de vanligaste frågor som döttrar till narcissistiska mödrar ställer sig.

Men många av dem kommer till slutsatsen att deras mödrar helt saknade modersinstinkter. Narcissistiska mödrar är mästare på att utplåna identiteter och krossa alla försök till oberoende, och de är en av de mest komplexa och skadliga människotyper som finns.

En film på temat: Mommie Dearest

Under 80-talet utkom en film som behandlar just detta ämne. Mommie Dearest är baserad på en mycket framgångsrik bok av Christina Crawford, dotter till den berömda skådespelerskan Joan Crawford.

Boken var först tänkt som en biografi över en av filmindustrins mäktigaste och mest betydelsefulla kvinnor, men resultatet blev en avslöjande berättelse om långvarigt psykologiskt övergrepp. Den handlar om en narcissistisk moder som bryter med den traditionella modellen för barnuppfostran. Vad hon ville var att genom sin dotter skapa en ny upplaga av sig själv. Som du säkert kan ana, blev resultatet en katastrof…

“Jag jobbar och sliter tills jag är halvdöd, och jag hör folk säga: ‘Hon börjar bli gammal.’ Och vad får jag för det? En dotter… som bryr sig lika lite om de vackra klänningar jag ger henne… som hon bryr sig om mig.”

-Mommie Dearest (1981)-

Ledsen dotter

Döttrar till narcissistiska mödrar: när inget är bra nog

En sak som bör påpekas är att inte alla kvinnor med narcissistiska beteendemönster lider av egentlig narcissistisk personlighetsstörning, så som den definieras i psykiatrins handbok DSM-5 (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Det går att ha en del liknande karaktärsdrag och samtidigt fungera adekvat på social och personlig nivå. Men en sak är säker: dessa kvinnor är helt oförmögna att uppfostra barn.

Narcissism hos mödrar leder till havererade mor-dotter-förhållanden. Följden blir också att det nästan är omöjligt för dottern att utvecklas till en självständig och trygg kvinna.

Nu undrar du kanske hur det går för söner till sådana mödrar. Det enkla svaret är att det inte är så lysande för dem heller. I den här typen av familjer koncentreras vanligen all dynamik kring den narcissistiska modern. Den tärande effekten av hennes personlighet överskuggar så gott som allt i familjen.

Men döttrar till dessa mödrar drabbas mycket hårdare av flera skäl. Först och främst för att mödrarna projicerar sig själva på sina döttrar. De ser sina döttrar som tomma blad som kan fyllas med deras ego, men samtidigt känner de sig hotade av dem.

Mödrarna vet att det alltid finns en risk att döttrarna kan överträffa dem. Det spelar ingen roll om det gäller skönhet, intelligens, beslutsamhet, självständighet, etc… Låt oss nu ta en titt på dynamiken bakom den här sortens giftiga förhållanden.

Att ha en relation med en narcissistisk moder är både besvärligt och tröttsamt. Det är viktigt att komma ihåg att mödrarna helt saknar empati för sina döttrar.

Narcissistiska mödrar gör sina döttrar hjälplösa

Narcissistiska mödrar upprättar en benhård disciplin. De bekymrar sig mer om omvärldens syn på deras döttrar än om döttrarnas känslor, önskemål och behov. Döttrarna lär sig tidigt att undertrycka sina känslor på grund av mödrarnas likgiltighet eller kritik.

Dessa mönster är katastrofala för dotterns möjlighet att utveckla sin egen identitet. Svag självkänsla är alltid ett stort problem för henne. Men hon kämpar även med dåligt självförtroende, hjälplöshet och ett ständigt behov av att bli uppskattad av sin moder.

Beroendet är så starkt att dottern med åren börjar uppleva skamkänslor. Skammen blir skadlig, för ofta leder den till att dottern uppfattar sig själv som någon som inte kan bli älskad.

Narcissistiska mödrar upprätthåller stränga regler

Försök aldrig att konkurrera med en narcissistisk moder

Som vi tidigare nämnt ser narcissistiska mödrar sina döttrar enbart som en återspegling av sig själva. De vill att deras döttrar blir en förlängning av dem själva. Därför måste deras döttrar vara perfekta och göra exakt samma val som de skulle göra. Den här typen av mödrar styr döttrarna i alla avseenden, om det så gäller smak, ämnen, vänner eller förhållanden.

Men resultatet blir ofta en oönskad effekt, som är både paradoxal och farlig. Dessa mödrar är ständigt avundsjuka. Detta blir som en skugga som aldrig lämnar döttrarna i fred, som en kvävande slöja. Konsekvenserna kan ofta te sig overkliga. Mödrarna låter inte sina döttrar gå ut med vissa personer, men samtidigt drar de sig inte för att flörta med personerna i fråga om tillfälle bjuds. En sak som alla dessa döttrar inser är att deras narcissistiska mödrar aldrig kommer att stå upp för dem.

Döttrar födda för att tjäna och behaga sina narcissistiska mödrar

En narcissistisk moder kräver sin dotters odelade uppmärksamhet. Hon tvingar henne att tillgodose hennes behov, att uppfylla hennes förväntningar och att inte vara för framträdande. På så sätt överskuggar hon inte sin mor. För att få detta att fungera, tvekar mödrarna inte att manipulera sina döttrar, att förnedra dem och att förgöra deras självkänsla.

Hur läker man såren från en narcissistisk moder?

Många döttrar till narcissistiska mödrar upplever verkliga trauman. Det är ett sår de har fått genom att växa upp med en oklar identitet och en mängd begravda, intensiva, förnekade känslor. De måste konfrontera sina skamkänslor. De måste frigöra sig själva från effekterna av deras medberoende. Men som du nog förstår är detta inte så lätt.

Det går att överleva detta, och bara man får rätt sorts hjälp kan man läka alla såren. Det finns terapeuter som är särskilt utbildade för att ta sig an den här sortens fall. De är beredda att hjälpa dig genom processen med att bearbeta traumat. Det första steget är att ersätta din mors inre, kritiska, negativa röst med en ny röst – din egen. Det är en röst som kommer att behandla dig med respekt, kärlek och en önska att växa.

Ersätt din narcissistiska moderns negativa röst med din egen

Nästa steg är att frigöra dig från din mors inflytande och att sätta gränser. Du måste lära dig att prioritera dig själv och att ge dig själv det utrymme du förtjänar. Därigenom kan du starta egna projekt. Eller också kan du bara vara, agera, leva och andas med total självständighet, äntligen fri från hennes narcissistiska inverkan.

Allt det här tar dock tid. Ofta innebär det också att du måste ta avstånd från din narcissistiska mor. För första gången i ditt liv kommer du att öppet göra något som alltid gett dig stor ångest – att göra henne besviken. Men genom att ta det steget gör du en investering i din mentala hälsa och i din livskvalitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.