Självsabotage: när du är din egen värsta fiende

Självsabotage: när du är din egen värsta fiende

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2018

Självsabotage är tendensen att göra saker och ting svårt för dig själv genom att skapa gränser och komplikationer som hindrar dig från att nå dina mål.

Om du tänker tillbaka på ditt förflutna kommer du antagligen komma ihåg några fall när du inte lyckades nå dina mål och du inte visste hur eller varför. En möjlig förklaring kan vara självsabotage.

Självsabotage tar fram fienden inom dig. Det kanske skyddar dig från att misslyckas på kort sikt, men det kommer även förhindra att du blir framgångsrik. Folk som självsaboterar skapar hinder eftersom de omedvetet tror att det kan göra vad som helst som situationen kräver.

Vi kommer nu att titta på de 4 vanligaste formerna av självsabotage.

Vilka är de olika typerna av självsabotage?

Att förneka vad du behöver

Den första typen, och den vanligaste, är att neka dig själv saker som du behöver eller vill ha. Folk gömmer sina verkliga önskningar genom att säga saker som “det spelar ingen roll”, “jag vill inte ha det” eller “det intresserar mig inte”.

På det sättet skyddar de sig själva från att bli besvikna och måste inte acceptera att de måste jobba med att förbättra sina färdigheter. De sätter dock även käppar i hjulet för sin egen framgång.

Självsabotaget uppstår då de förnekar att de vill uppnå ett mål eller då de omedvetet låter bli att uppfylla ett personligt behov. Det är väldigt viktigt att lära sig skillnaden mellan då man verkligen vill ha något och då man vill ha något men är rädd för att man inte kommer få det.

Då du gör denna distinktion kommer du kunna börja skydda dig själv från destruktiva beteenden.

“Att tro på sig själv garanterar inte framgång, men att inte tro på sig själv garanterar misslyckande.”
Albert Bandura

Kvinna som känner sig ledsen.

Prokrastinera: att vänta med allt till sista minuten

Ett av de mest effektiva sätten att misslyckas både i ditt personliga liv och inom arbetslivet är att prokrastinera. Det är en giftig vana eftersom du tror att du har koll på saker då du egentligen bara skjuter upp det du ska göra.

Prokrastinering är en försvarsmekanism eftersom den skyddar dig från att känna dig inkompetent, men den förhindrar dig också från att se vad du verkligen kan göra. Med andra ord får det dig att känna att du arbetar med att nå ett mål då så egentligen inte är fallet.

Att vara inkonsekvent: att påbörja något och sluta när det blir tufft

Man kommer utan tvekan misslyckas med något då man påbörjar ett projekt och överger det längs vägen. Men om du övar så kan du bli mer konsekvent.

Om du inte fullföljer uppgiften så måste du inte utvärdera om du gjorde bra ifrån dig eller inte. Du kanske kan göra det på ett bra sätt, men du vet inte hur man hanterar framgångar. Detta är ett självsabotage som skyddar personer mot framgång när de känner att de inte förtjänar det.

Ursäkter för att inte ta beslut

Att ta beslut ger dig ett ansvar för vad som händer, vilket också i sin tur beror på hur viktigt beslutet är. Självsabotage skyddar dig från att acceptera ansvaret eftersom du vägrar ta ställning.

Genom att undvika att ta beslut skyddar du dig själv från att ta kontroll över ditt liv och påbörja det som du har valt. Det tvingar dig även till att betrakta ditt liv utifrån. Detta förstärker uppfattningen att du inte är bra nog för att uppnå mer.

Man som har fastnat i ett rep.

Vilka är de möjliga orsakerna till självsabotage?

Undvikande personlighetsstörning

Då människor bemöts av svårigheter så kommer de att ha tre alternativ: konfrontera, undvika eller skjuta upp. Med andra ord kan du leta efter en lösning (konfrontera), försöka övertyga dig själv om att det inte är något som påverkar dig eller titta åt ett annat håll (undvika), eller vänta för att se vad som händer (skjuta upp).

Det är bra om du tar din tid innan du gör något då du tänker ut en lösning, men om man skjuter upp saker för länge så kan detta bli en vana som kommer sänka din självkänsla.

Om du gör detta till en vana under ungdomen och den yngre delen av vuxenlivet, kommer du inte kunna dra nytta av situationer som låter dig utveckla nya förmågor. Om du undviker att konfrontera svåra situationer eller låter bli att ta vara på möjligheter för att utvecklas riskerar du att utveckla en undvikande personlighetsstörning.

En undvikande personlighetsstörning leder till självsabotage eftersom personen i fråga övertygar sig själv om att denne inte kan göra något. Personen kanske inte har de rätta förmågorna, men detta innebär inte att man inte kan använda situationen för att växa som person.

Folk med en undvikande personlighetsstörning känner att de inte kan komma över utmaningar, men det är deras största begränsning. Deras misstag är att de blandar ihop en brist på färdigheter med oförmåga.

De måste sluta undvika saker som gör att de tvivlar på sin egen förmåga. De måste låta sig själva växa som människor. Kom ihåg att man inte kan utvecklas om man inte bemöts av utmaningar.

Låg självkänsla

Då du har en låg uppfattning rörande vad du kan göra så kommer du inte att älska dig själv så mycket. Då du inte älskar dig själv tenderar du att inte lita på dina förmågor. Därav relationen mellan självsabotage och en låg självkänsla.

Folk med en låg självkänsla utvecklas inte för de går inte utanför sin egen komfortzon. Anledningen till detta är att de tror att de inte förtjänar möjligheten. Att de inte kommer klara av det. Att de inte är värda det mål de försöker uppnå.

“Det mål vi måste ha är inte att känna oss säkra, utan att kunna tolerera osäkerhet.”
Erich Fromm

Överbeskyddande familjemiljö

Att växa upp i en överbeskyddande familjemiljö skapar två budskap i folks huvuden rörande dem själva och deras förmågor. Det första är att deras familj älskar dem och skyddar dem, och att de därför inte är ensamma. Det andra är att de behöver föräldrarnas beskydd eftersom de inte kan göra saker själva och för att de inte är tillräckligt starka.

Då vårdnadshavarna är överbeskyddande tenderar de att blanda ihop dessa budskap. Överbeskyddande familjer tenderar att vara beroende för att känna sig kompetenta och säkra. Så när de blir vuxna och självständiga saboterar de för sig själva som en försvarsmekanism. Ju mindre skydd de får från sin familj, desto mer saboterar de för sig själva.

Vad är effekterna av självsabotage?

Självsabotage kan lätt bli till en ond cirkel. Om du inte ger dig själv chansen att uppnå något kommer du inte att utmana dig själv, och du kommer då inte att utvecklas.

Du missar möjligheten att bygga upp nya färdigheter och förbättra de färdigheter som du redan har. Du fortsätter då att tro att du inte kan göra något, att du inte vill eller att du inte kommer kunna utföra det på ett bra sätt.

Många personer, om inte alla, har en minisabotör inom sig själva, och det är något man måste lära sig att leva med. Denna lilla person kommer säga till dig att du inte kan uppnå dina mål. Detta kommer göra att du tvivlar på dig själv och inte vågar gå utanför din komfortzon.

Tricket är att lära sig hur man lyssnar på tvivel utan att fastna i tvivlet för gott, vilket såklart tar en hel del tålamod.

Kvinna som bär på nyckel.

Utav ovanstående anledningar skapar självsabotage en konstant känsla av osäkerhet. Det är viktigt att man ser och bryter den onda cirkeln så snart som möjligt.

Att överkomma självsabotage, arbeta med din självkänsla bygga upp dina styrkor och förbättra dina svagheter. Det viktigaste är dock att du ger dig själv en chans.

This might interest you...
Utan hat på insidan finns det inga fiender på utsidan
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Utan hat på insidan finns det inga fiender på utsidan

Våra värsta fiender är inte externa saker som attackerar oss utifrån, utan saker som existerar och skapas i vårt inre, såsom våra tankar.