Förhållandet mellan självmisshandel och självkänsla

Vilken inverkan har självmisshandlande på våra liv? Hur påverkar det självkänslan? Vad förlorar vi när vi skadar oss själva på det här sättet? I den här artikeln berättar vi om förhållandet mellan självmisshandel och självkänsla.
Förhållandet mellan självmisshandel och självkänsla
Leticia Aguilar Iborra

Skriven och verifierad av psykologen Leticia Aguilar Iborra.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Självmisshandel är motsatsen till handlingar som ger oss självkänsla och är mycket vanligare än vad vi skulle kunna tro. Vi dömer oss själva efter vilka vi är, vad vi förtjänar och hur värdefullt vårt arbete är. Dessa bedömningar gör vi vanligtvis internt och håller för oss själva. Samtidigt förstorar vi också våra misstag.

Följaktligen tenderar vi att vara väldigt självkrävande och känna att saker alltid kan göras på ett bättre sätt. Detta kan göra att vår självkänsla påverkas. Vi kan till och med förakta våra egna handlingar och tänka att vem som helst kunde ha gjort det bättre än oss.

Utmattad kvinna

Hur fungerar självmisshandel och självkänsla?

Självkänsla är i allmänhet människors förmåga att värdesätta sig själva. Detta innefattar också utmaningen att möta alla negativa tankar som andra människor har om oss.

Låg självkänsla gör människor mer mottagliga för kritik från andra, vilket ökar sannolikheten för att de ska tro på vad dessa människor säger och ta det till hjärtat. Det är då den “inre diktatorn” för självmisshandlande börjar utvecklas. Vi förringar våra prestationer, blir mindre toleranta mot våra misstag och skäms för dem etc.

Självmisshandlande: ursprunget till den “inre diktatorn”

Du börjar utsättas för andras uppfattningar och bedömningar från det ögonblick du föds. Din motivation, eller brist på den, är en indikator på kapaciteten du har för att försvara dig från kritik.

Om du från dessa tidiga erfarenheter ser att dina misslyckanden blir bestraffade och att dina prestationer blir förminskade så kommer du förmodligen att se på dig själv som någon med få resurser.

Dessutom blir det särskilt viktigt att inte misslyckas. För om du gör det måste du hantera andras bedömningar och kritik. Om motivationen att inte misslyckas blir viktigare än prestationerna kan du förlora det värde som alla dina prestationer kan ge dig. Det kan göra att du kanske inte tar kritiken konstruktivt.

I denna dynamik kan du enkelt internalisera andras kritik av dig och börja betrakta dig själv som mindre värd. Som ett resultat kan du faktiskt börja kritisera dig själv mycket mer hänsynslöst än dessa människor gjorde. Du kan börja hysa tron ​​att du inte är värdefull eller värdig kärlek.

Följaktligen går självkänsla hand i hand med självmisshandlande. Du kan börja tro att ditt väsen är baserat på dina prestationer, och i sin tur upplever du dig själv som mindre värd.

Självmisshandel och självkänsla: hur man upptäcker problem

Att normalisera självmisshandel är mycket farligt. Det skadar inte bara självkänslan, utan kan också leda till farligare former av humörstörningar, särskilt depressiva störningar.

Självmisshandlande kommer inte från ingenstans. Denna typ av negativa inställning till dig själv är något som byggs upp under åratal. Ibland kan du dessutom ha svårt att skilja andra människors kritik från din egen.

När självmisshandlande börjar slå rot i ditt liv ser du även den mest konstruktiva kritiken du får från andra, utformad för att hjälpa dig att förbättra dig själv, som bevis på misslyckande. Till exempel:

  • Har dina överordnade och kollegor på jobbet någonsin rekommenderat att du gör en uppgift annorlunda för att få bättre resultat och det enda du tänkte på var hur illa du utfört den?
  • Hur många gånger har du bara tänkt på dina misstag trots att andra människor bara berömt dina prestationer?
  • Har du någonsin trott att du inte är värd det jobb du har? Tror du att många andra skulle kunna göra det bättre än du, och att dina chefer när som helst kommer att märka det?
Ledsen man

Stanna upp i ditt liv för att stoppa den “inre diktatorn” i dennes spår

Din “inre diktators” röst kan vara så stark att den kan paralysera dina värdefulla handlingar. Om du slutar upp med aktiviteter som du anser vara värdefulla, kommer du att gå i fällan för din negativa diktator.

Vad vi pratar om här är i vilken utsträckning andra människor har dömt dig från din tidigaste barndom, förutom den kritik du för närvarande upplever. Detta visar i vilken mån du baserar ditt liv på att försöka att undvika misslyckande.

Att försöka att undvika att misslyckas innebär att du inte är villig att uppleva obehag på vägen mot att uppnå dina mål. Men trots att du lever på detta sätt så kommer du inte att bli av med den “inre diktatorn” av självmisshandel. Denna kommer förmodligen att berätta att du befinner dig i den situation du befinner dig i för att du är rädd och inte klarar av den.

Men vilken roll har då självkänsla?

Har du någonsin tagit ett steg tillbaka för att betrakta din situation som om du var någon annan som reagerade på den kritik du får? Om du stannar upp ett tag för att överväga detta perspektiv, kommer du förmodligen att inse hur ditt sinne, i sitt “självmisshandlarsläge”, för dig bort från saker som är viktiga för dig.

Att lyssna på din interna dialog och tro att det är en absolut sanning kan vara frustrerande när du försöker sträva efter mål. Många gånger kommer ditt sinne att berätta att du inte är kapabel.

Att försöka ta bort den “inre diktatorn” är dock som att ta bort ogräs från en trädgård. Du kan dra upp dem, men de kommer ständigt att fortsätta växa.

Att läsa böcker om självkänsla hjälper inte heller för att eliminera dessa former av självmisshandlande. De ger bara riktlinjer för hur du kan förbättra självkänslan och är egentligen bara ytterligare kunskapskällor baserade på många års erfarenhet.

Vi skulle dock vilja berätta att det finns ett mycket positivt alternativ tillgängligt för dig. När du kämpar i kampen mellan självmisshandel och självkänsla, finns det ett annat perspektiv du kan prova. Detta är självmedlidandets konst.

Självmedlidande hjälper dig att betrakta denna kamp ur ett annat perspektiv. Det tillåter dig att misslyckas och göra misstag och sedan observera vad som händer i din inre värld när detta obehag uppträder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.