Den dåliga vanan att tänka illa om andra

Människor med den dåliga vanan att tänka illa om andra kan ofta inte se något positivt hos andra människor. Tyvärr blir deras sociala och känslomässiga liv mycket fattiga och det kan till och med leda dem till att skada andra.
Den dåliga vanan att tänka illa om andra
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2020

Att tänka illa om andra är en dålig vana härrörande från fördomar. Det värsta är att detta beteende ofta blir profetiskt. Med andra ord, förväntningen om att någon kommer att bete sig dåligt, eller skada någon, blir ofta sann på grund av tankar och beteenden från de som tror det.

De som har vanan att tänka illa om andra är ofta personer som tidigare råkat ut för oväntade och negativa upplevelser. Sådana upplevelser behöver inte skapa problem, men att inte ha arbetat igenom situationen ordentligt är skadligt. Dessa kvarlämningar är bittra och partiska och leder tyvärr ofta till ytterligare skador.

Det är tungt att känna sig sviken av andra. Det är en smärtsam upplevelse som inte är lätt att komma över. Huvudsakligen för att det ur ditt perspektiv representerat ett bedrägeri, förräderi eller åsidosättande. Det är dock upp till dig att antingen ta itu med smärtan, eller låta den bosätta sig i ditt sinne.

”Den som är misstänksam inbjuder förräderi.”

-Voltaire-

Den dåliga vanan att tänka illa om andra är ett försök att förutse möjliga faror.

Att tänka illa om andra

Den dåliga vanan att tänka illa om andra är ett försök att förutse möjliga faror. Det förankras i tanken att någon kommer att lura dig om du inte är uppmärksam. Eller att du måste vara försvarsberedd. Ibland skadar människor andra för att undvika att bli skadade. Oavsett förväntar de sig det värsta genom att försöka förhindra överraskningar.

Som en konsekvens av detta är de kontakter de skapar med andra fulla av misstänksamhet, oavsett om det är förtjänat eller inte. Således berövar de sig glädjen över att visa sig själva som de är, utan sköldar eller masker. Som en konsekvens går de miste om glädjen av att skapa en intim union med någon.

Värst av allt är att de leder andra till att uppfylla negativa förväntningar på ett eller annat sätt. En misstroende person kan bara skapa misstro och avstånd. De fungerar som magneter för den negativitet de själva omger sig med. Således resulterar detta i en spänd och defensiv situation.

En hund är mer benägen att attackera personer som uppvisar rädsla. Detta beror på att djuret tolkar tillståndet som en beredskap på att slåss. Människor har en liknande instinkt.

Tidigare negativa upplevelser

Personer som tillåter sig att tänka illa om andra har ont, även om de inte erkänner det. Denna vana tömmer dem på välbefinnande och håller lågan av tidigare besvikelser vid liv. De kan också utveckla skadliga beteenden gentemot andra på grund av sin defensiva attityd.

När en person inte hanterar sin smärta och inte arbetar med den, slutar det med att den används som en axel att kretsa runt. Människor som har skadats tidigare har alltid en anledning att misstro andra. Det gömmer sig en stor besvikelse bakom deras attityd. Ganska ofta har det att göra med någon de älskat djupt eller varit beroende av.

Deras misslyckande, övergivande eller skada kom som en överraskning för dem. Det är just det som påverkat dem mest. Att svikas av någon som de en gång litat på. En person som har blivit offer för en sådan situation beskyller ofta sig själv och har som avsikt att aldrig bli sviken igen.

Arbeta dig igenom smärtan

Arbeta dig igenom smärtan

Varje människa har förmågan att svika andra samt att bli svikna av andra. Ingen går genom livet utan att göra andra besvikna. Detta beror på att människor varken är änglar eller demoner. Ingen är perfekt och alla syndar vi någon gång.

Att tappa tron om mänskligheten underlättar inte ditt liv. Det är faktiskt tvärtom. Det förvandlar bara din besvikelse till livets centrala fokus och fängslar dig. Vägen ut är inte att försaka ditt försvar och börja lita på alla andra över en natt. Snarare handlar det om att återvända till de avsnitt som varit så hårda mot dig.

Du måste förlåta och släppa hämndbegäret, huvudsakligen som ett sätt att uppnå fred med dig själv. Om du litar på någon och de lurar eller sviker dig, är handlingen personlig för dem, inte för dig. Någon gjorde fel mot dig eftersom du gjorde rätt: Du litade på dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vivalda, N. (2016). Paulo o los riesgos espirituales de la altivez intelectual: Impertinencia cognitiva y castigo en El condenado por desconfiado. Bulletin of the Comediantes, 68(2), 22-45.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.