Att förlåta någon innebär att du släpper din bitterhet

Att förlåta någon innebär att du släpper din bitterhet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att förlåta någon innebär mer än att bara säga “jag förlåter dig”. Det handlar om mycket mer än att återta en relation som har gått förlorad. Det innebär mer än att glömma den handling som orsakade sorg under någon tid i våra liv. När vi verkligen förlåter någon skapar vi fred med vårt eget ego. Vi känner oss fulländade och fria eftersom bitterheten har försvunnit för alltid.

Att verkligen förlåta någon som har skadat dig är en av de svåraste sakerna som en person kan göra. Det kräver en stor emotionell styrka och mod som inte alla har.

När vi har blivit sårade av någon, oavsett fysiskt eller emotionellt, går vi in i ett stadium av ilska. Ilska kan vara en användbar känsla om vi vill skydda oss själva från ett hot, men det är meningslöst när hotet inte längre finns där.

Förlängd ilska förgiftar oss sakta. Det fyller oss med raseri och hat, en törst efter hämnd, som alla är helt negativa känslor. De kommer inte att radera det förflutna och tjänar inte något till i framtiden.

Att förlåta någon på ett rationellt sätt

För att frigöra oss själva från negativa känslor, som raseri, kan vi använda kraften av våra tankar och idéer. På detta sätt tar vi kontroll över våra sinnen. Att tänka på ett rationellt sätt implicerar att man inte låter sig själv dras med av impulser eller av fantasin. Det innebär att man inte överdriver för att dramatisera fakta och att man inte använder “du borde ha”.

När vi guidas av vår ilska antar vi att andra personer borde ha betett sig på ett visst sätt. Vi är därför inte förmögna att förlåta dem ordentligt.

Hjärta

Sanningen är den att alla är fria till att bete sig i enlighet med sina egna kriterium, inte våra, oavsett om vi tycker om det eller inte. Att acceptera denna verklighet och kunna höra den utan alltför mycket negativitet kommer äntligen att låta oss förlåta dem som har sårat oss.

Hur kan vi frigöra oss själva?

För att kunna frigöra oss själva från denna tunga känsla av bitterhet, hämnd och ledsamhet bör vi tänka på att ingen är perfekt. Inte de personer som har sårat oss och inte heller vi själva. Det är normalt att människor gör misstag, blir förvirrade och att de beter sig på ett intuitivt sätt. Det är för att vår emotionella sida kommer från den mest primitiva delen av vår hjärna.

Även om skadan påverkar oss kommer ilskan inte att ändra detta faktum. Det kommer bara att sluta med att vi får två problem. För det första själva skadan som vi har lidit p.g.a. den andra personens handlingar. För det andra den ilska som vi orsakar oss själva, som bara skapar ännu mer smärta.

Ger vi vårt medgivande?

En annan rationell tanke som kan hjälpa oss är idén att ingen kan få oss att lida utan vårt medgivande. Detta kan låta konstigt, men det är sant. Om du vet vem du är, har en balanserad självkänsla och ett bra huvud på dina axlar, kommer det att bli omöjligt för någon att såra dig. Iallafall inte genom ord eller handlingar som inte involverar fysisk skada.

En förolämpning kan bara skada mig om jag säger till mig själv att den andra personen inte bör förolämpa mig. Eller om jag “köper” den där personens förolämpning. Om det slutar med att jag tror på förolämpningen och accepterar den som min egen. Det är då jag öppnar dörren för det som orsakar mig smärta.

Kvinna

Du kanske tror att detta är en väldigt svår sak att uppnå, och det stämmer. Ingen lär oss att tänka på detta sätt. Istället får vi lära oss hur vi ska skydda vår värdighet med all vår styrka, hur vi får vårt ego att skina som om var och en av oss vore den viktigaste personen på planeten.

I slutändan kommer detta att gå illa, för vi är de som lider på en emotionell nivå. Och om vi stannar upp för att tänka på detta kommer vi se att det inte är värt det alls, för vi kommer aldrig att få något från detta. Ilska mot en annan person har aldrig någon praktisk användning.

Hur kan jag veta om jag verkligen har förlåtit?

Även om det verkligen är svårt att förlåta och kräver mycket mod så kan vi alla göra det. De rationella tankar som vi har tagit upp ovan är bara början, men det slutar inte där. För att man ska kunna förlåta, måste man växa och ansluta till de saker som man säger till sig själv.

Du har kunnat förlåta om du känner någon av följande punkter inom dig:

  • Du tror inte att den andra personen är en dålig person. För dig är personen bara förvirrad. Du vet att människor har en god natur. De vill samarbeta och inte tävla, men dessa samhällen, som är så artificiella, lär oss andra saker. Och detta kan förvirra oss. Varje person kan misslyckas någon gång i livet, för det är normalt att det händer. När du kan erkänna detta har du definitivt förlåtit en annan person. Det har nu även tagit bort den negativa känslan.
Att förlåta någon
  • Du har accepterat vad den andra personen gjorde. Du tolererar, accepterar och är medveten om att livet inte är perfekt och att folk är än mindre perfekta. Och du måste därför acceptera att det finns situationer, handlingar och fakta som du inte kommer att tycka om. Faktum är att de även kan gå emot det som du tror på. Detta är en del av livet, och om vi ser det på detta vis, kommer det inte att såra oss. Det är obehagligt då allt inte går på det sätt som man vill, men det är inte slutet på världen.
  • Du känner inte ilska eller raseri då du ser den andra personen. Du skulle istället vilja hjälpa denne eller önska denne god lycka i livet.

Om dina tankar har mer att göra med omtanke än ilska så har du lyckats förlåta för gott. Du önskar bara den där personen det bästa. Du vill verkligen att denne ska ha ett bra liv och att denne ska fixa sitt beteende. Faktum är att du inte anser det vara mer än ett tecken på den olycka som denne bär på sina axlar.

Att förlåta någon ger lidandet ett slut

Att förlåta är inte en enkel mental uppgift. Den kommer ofta som en form av triumf i de hårda striderna mot negativa känslor. Men genom att göra så kommer du att vara den första som gagnas. Du kan nu sluta lida mentalt över något som redan har hänt. Genom att göra så släpper du den vikt som vi alla bär med oss utan anledning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.