Smärtans funktion efter en förlust

Smärtans funktion efter en förlust

Senaste uppdateringen: 13 november, 2021

Livet består av en förlust efter en annan. När vi får något måste vi alltid ge upp något annat i gengäld, såsom tid. Det finns förluster som lättar oss, sådana vi är likgiltiga inför och sådana som vi önskar att vi inte behövt konfrontera. Det kan vara en person vi förlorat, men även ett föremål, en möjlighet eller en dröm. När det kommer till den sistnämnda typen av förlust är det nödvändigt att känna smärta, speciellt när den skär ett djupt sår i ditt skinn.

Smärta kan förstås som den fysiska effekten av sorg, och kan leda till att folk närmar sig oss för att erbjuda lite värme för att på något sätt väga upp för den kyla som slagit rot i det nyskapade tomrummet. Det är meningen att värmen ska förmedlas och mottas med empati, få ord och mycket förståelse.

Solen i handen

Smärta vid en förlust väcker inte alltid empati hos andra

Dessvärre kan smärta göra livet komplicerat på många sätt. Först och främst kanske du inte får det där sociala stödet. De flesta av oss förstår att personer lider när de förlorar en närstående eftersom det är en upplevelse vi alla måste genomgå förr eller senare. Men vissa personer kan inte förstå lidande på grund av andra typer av förluster. Många har till exempel inte ägt och älskat ett husdjur, och förstår inte smärtan som resulteras av att förlora ett.

Andra förluster som kan vara svåra att förstå är möjligheter och drömmar. De är viktiga för dig individuellt, och du jobbar ofta mot dem själv, vilket är anledningen till att de håller mycket hopp för dig som är svårt att uttrycka eftersom du inte kan jämföra det med något annat. Du kan berätta för någon att du känner dig ledsen på grund av allt hårt arbete du lagt ned under åratal, och som nu bara försvunnit. Det kommer dock vara svårt för denna att förstå eftersom personen ifråga inte lagt ned samma arbete eller sett dig under de svåraste dagarna. Det är svårt att förklara sådant.

Därför är det första problemet smärta uppvisar en brist på validering från andra människor.

Ledsen kvinna

Smärtan vid en förlust har tre viktiga funktioner

Smärtans första funktion

Den första av smärtans funktioner är att erkänna att en förlust har inträffat. Förnekelse är faktiskt som en motsats till smärta. Det är att leva som om den där personen, drömmen, hoppet, föremålet eller djuret fortfarande fanns kvar i ditt liv. Personer som förnekar förlust är resistenta mot starten av smärta.

När förnekelse inträffar under de första ögonblicken efter en förlust, är det en adaptiv strategi eftersom den senarelägger slagen från förlusten medan hjärnan kan börja bearbeta informationen, trots att det inte är medvetet. Men den är inte lika adaptiv när förnekelsen är långvarig eftersom personen inte kan bearbeta smärtan.

Smärtans andra funktion

Den andra av smärtans funktioner är att erkänna att det som gått förlorat, som var så viktigt, existerade. Smärtan tjänar på sätt och vis som ett sätt att rensa minnet på vad som förlorats efter att en förlust skett. Ur denna synvinkel kan förnekelse ge upphov till skuldkänslor. Personen försöker skydda sig själv, men känner att det är att förråda minnet av vad som förlorats genom att inte erkänna sina känslor och agera i enlighet med dem, eller att erkänna vikten av vad som förlorats. Sedan ansamlar personen fler negativa känslor, och ibland till och med förbittring och förakt för sig själv.

Smärta fungerar som en form av erkännande och hyllning.

Smärtans tredje funktion

Avslutningsvis är smärtans sista funktion att avsluta berättelsen. Den ger dig utrymme att skriva ned de sista meningarna och sedan påbörja ett nytt kapitel. Den kan även dra till sig andra personers uppmärksamhet i många fall, även om du inte pratar om den. Detta främjar empati, aktivt lyssnande och sällskap. Detta kan balansera ut den möjliga känslan av övergivning med trösten som andra ger.

På så sätt är smärta en intim handling av erkännande och kärlek för personen som försvunnit. Det är ett kort skrivet i luften som tillhandahåller avslut och innehåller tacksamhet för tiden ni spenderat tillsammans, signerat med de enkla orden “jag kommer alltid sakna dig”.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.