Strategier för att hantera sorg och effekterna av dessa

De strategier du använder för att hantera sorg kommer antingen att hjälpa dig eller göra det svårare för dig att komma över din förlust. Läs vidare för att lära dig mer!
Strategier för att hantera sorg och effekterna av dessa
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 17 november, 2022

Förlust är något alla har upplevt eller kommer att uppleva någon gång i sitt liv. Oavsett om det rör sig om en närståendes bortgång, ett uppbrott, ett avsked eller en flytt, involverar det alltid något som gör stort avtryck. En förlust åtföljs alltid av sorg. Det är en process som innebär att du måste ta itu med dina känslor och ändra riktning på ditt liv. Dock använder sig människor av olika strategier för att hantera sorg.

En del personer har lätt att acceptera sin nya verklighet och anpassa sig till den. För andra känns det som om deras värld håller på att rasa samman. De plågas av förvirring, smärta och ilska som tar all glädjen ifrån dem.

Det faktum att vi alla har olika strategier för att hantera sorg förklarar varför dessa skillnader uppstår. Om du upplever att din strategi inte fungerar för dig så finns det vissa saker du kan göra för att ändra processen.

Sorg är en överväldigande erfarenhet som får oss att tillgripa olika livshanteringsstrategier

Olika strategier för att hantera sorg

Termen “coping”, eller livshantering, definieras som en rad kognitiva och beteendemässiga ansträngningar som man gör för att hantera och bemöta inre och yttre krav. När en individ känner sig överväldigad av en situation leder detta till stress. Det är då individens livshanteringsstrategier aktiveras för att hjälpa honom eller henne att anpassa sig till dessa krav.

Sorg är otvivelaktigt en mycket överväldigande erfarenhet som får oss att tillgripa våra livshanteringmekanismer. Men som vi tidigare nämnt finns det många olika sorters livshanteringsstrategier och alla är inte lika effektiva.

Problemlösningsfokuserade strategier för att hantera sorg

I detta fall fokuserar du alla dina resurser på det problem som du behöver lösa. Det finns tre problemlösningsfokuserade livshanteringsstrategier:

Reflekterande strategier hjälper dig att komma närmare en lösning, medan reaktiva och undertryckande strategier gör det mycket svårare för dig att ta dig an problemet.

Så när du använder en livshanteringsstrategi som är fokuserad på problemlösning identifierar du den stressiga situationen och utvärderar vad den betyder. Vidare analyserar du orsakerna och uppträder på ett sätt som leder till förändringar.

Känslofokuserade strategier för att hantera sorg

Dessa går ut på att du fokuserar din energi på de känslor som problemet ger upphov till, inte på problemet i sig. Å ena sidan har du emotionell bearbetning, som går ut på att erkänna och förstå de känslor du upplever. Å andra sidan förekommer det känsloyttringar, som består i att du frigör och delar dessa känslor med dig själv eller andra.

Även känslofokuserade livshanteringsstrategier kan indelas i de tre kategorier vi presenterade ovan: reflekterande, reaktiva och undertryckande. Här innebär reflekterande livshanteringsstrategier att du analyserar dina känslor, reaktiva strategier innebär att du uttrycker dem på ett impulsivt och okontrollerat sätt och undertryckande strategier innebär att du undflyr dina känslor helt och hållet.

Personer som använder en reaktiv strategi riskerar att genomgå en svårare sorgeprocess

Konsekvenserna av dessa strategier

Alla de strategier som vi diskuterat i denna artikel är sådana som människor använder sig av för att hantera förluster. Om du granskar dem noga kan du lätt känna igen vilka du själv förlitar dig på. Var och en av dessa strategier får olika konsekvenser som avgör hur snabbt du arbetar dig igenom din sorg och hur effektiv processen är.

Människor som tar till vana att använda sig av reaktivt beteende löper större risk att genomgå en komplicerad sorgeprocess. De löper även större risk att drabbas av ångest- och depressionssymtom. Reaktiva strategier kan till en början vara fördelaktiga, eftersom ilskan kan ge dig en upplevelse av styrka. Men med tiden hindrar denna känsla dig från att bearbeta sorgen på rätt sätt.

Däremot kommer de som efter en förlust väljer att använda sig av känsloyttringar och reflekterande strategier att erfara större utveckling och mer positiva förändringar på det personliga planet. Dessa strategier hjälper dig att finna lösningar, att be om hjälp från din sociala närmiljö och att uttrycka dina känslor på ett lämpligt sätt.

Med andra ord går den bästa metoden för att hantera sorg ut på att identifiera, uttrycka och frigöra sina känslor på ett passande vis. Dessutom hjälper det att ha psykologisk insikt och att fokusera på problemlösning. Att förneka problemet, att undvika det eller att reagera impulsivt kommer bara göra lidandet värre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bustos Caro, A. C. (2011). Cuando se acaba el amor: Estrategias de afrontamiento, duelo por pérdidas amorosas y crecimiento postraumático en estudiantes universitarios (Bachelor’s thesis, Quito: USFQ, 2011).
  • Bermejo, J. C., Magaña, M., Villacieros, M., Carabias, R., & Serrano, I. (2012). Estrategias de afrontamiento y resiliencia como factores mediadores de duelo complicado. Revista de psicoterapia22(88), 85-95.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.