Förbittring: en törn i hjärtat

Förbittring: en törn i hjärtat

Senaste uppdateringen: 09 februari, 2022

Att hysa agg och förbittring involverar en avsevärd och konsekvent känsla av ilska som inte försvinner. Den överväldigande majoriteten av oss har upplevt det. I vissa fall kan känslan förvandlas till en önskan för hämnd som blir en besatthet. Vid den punkten bör vi stanna upp och, om nödvändigt, söka professionell hjälp.

Förbittring är verkligen paradoxalt eftersom situationen som orsakar den för vissa kan vara irrelevant. För många andra utgör dock en minimal förolämpning en värsta sortens aggression. Om den utlösande faktorn i både fallen är samma, kommer den som lägger mest energi på situationen vara den som påverkas mest.

“När vi hatar någon så hatar vi bilden av något som finns inom oss.”

-Hermann Hesse-

Om personen som känner förbittring dessutom utsattes för en större attack, kan han lida mycket mer än angriparen själv. Anledningen är att medan den första personen bibehåller en stabil känsla av smärta, kan den andra känna sig väldigt lugn och fri från skuld.

Inför agg och förbittring behöver du ett kallt huvud och viljestyrka

Fågel och kvinna

Likgiltighet föder förbittring. Personen som har sårat oss kanske inte ens har märkt hur vi känner, och detta ökar bara vår förbittring. Det ökar storleken på såret med ett agg som uppenbarligen är helt värdelöst.

För att eliminera förbittring är det bäst att förlåta och kommunicera. Förlåtelse som är produkten av förståelse för bristerna hos andra kan vara en stor triumf, så länge vi inte ger samtycke till eller rättfärdigar vidare aggressioner som inte förtjänar rättfärdigande. Förlåtelse, ja, men inte samtycke.

När vi stannar upp och tänker på vad som skedde och går framåt på denna basis, hjälper det oss verkligen att läka våra hjärtan. Detta kommer vara ett botemedel som är ett resultat av resonlighet, ett gott hjärta och vishet som vi fått genom erfarenheten.

Anledningen till varför det skedde måste till en viss grad detaljgranskas. Utforska hur du kan ha varit deltagande i uppkomsten av problemet och till vilken grad den andra personen var det. Tänk på huruvida det finns en lösning, även om den är liten. Detta för att förbättra situationen och ta rätt beslut med resonlighet, objektivitet och rättvisa. Att vara resonlig, objektiv och rättvis under dessa omständigheter är inte lätt, men det är värt det.

När vi känner ilska är det dessutom viktigt att ventilera i enlighet med vår karaktär och beroende på dimensionerna hos aggressionen. Vi får inte bara förbli tysta; det är ett frö för depression eller aggression, vilket i slutänden kan bli ytterligare en olöst konflikt och ett hinder.

Ta inte beslut när du är upprörd

Lämna förbittring bakom dig

När incidenten är färsk och vi fortfarande känner oss påverkade av den är det omöjligt att vara objektiv, resonlig och rättvis. Det är som att försöka släcka en brand med bensin. I situationer med förbittring måste vi nå ett lugnt skede som börjar med resonlighet, med vetskapen att livet fortsätter, att “solen kommer gå upp i morgon med” och att det finns andra problem på horisonten. Livet är att falla och resa sig upp igen.

Det tjänar heller ingenting till att ifrågasätta det. Du kommer aldrig nå ett definitivt svar, och du kan inte förbli i det förflutna. Vad som skedde, skedde, och vi måste gå framåt. Att grubbla på varför och anta offerrollen kommer inte vara behjälpligt för att lösa problemet.

Viljestyrka och en önskan att ta sig ur förbittringen kommer vara nyckeln. Beroende på vägen vi tar kommer vi växa som människor, fastna eller till och med gå bakåt. I slutändan är beslutet huruvida vi kommer lära oss något eller inte. Och det är alltid bäst att ta det av egen vilja snarare än acceptera det som en förpliktelse vi blir påtvingade av omständigheterna.

Undvik inte situationen – förstå och acceptera den

Bunden man

Det är viktigt att lära sig av vad som skedde. Ett övertramp kan snarare än att representera stor olycka bli till en mer stabil grund att konfrontera livet på. Att jobba med att övervinna förbittring är en stor investering i oss själva.

Om vi efter flera försök fortfarande ställs inför en person som vägrar byta attityd, är det bästa vi kan göra att visa denna person till dörren som leder ut ur våra liv. Kanske är vi inte den rätte att visa personen att dennes sätt att bete sig inte är bra.

Hand med blommor

Det finns ingen anledning att gräla med någon annan eftersom såret bara kommer bli större och större, för alltför mycket hat och bitterhet kan göra en miljö väldigt problematisk och till och med farlig. Det kan till och med utlösa en eskalering av aggressionerna, med konsekvenser som är både oförutsägbara och negativa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.