Fysisk smärta och förlåtelse

Fysisk smärta och förlåtelse

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Fysisk smärta och förlåtelse är en komplex process som kräver bruk av många känslomässiga resurser. Förlåtelse inträffar sällan spontant, speciellt om såret är djupt. Det är ofta väldigt svårt att förlåta, men förbittring kan leda till allvarlig påverkan på din hälsa och ditt välmående.

Ibland verkar det som om fysisk smärta inte har någon förklaring, men så är inte fallet. Tänk dig hur mycket kroppslig smärta faktiskt påverkar ens sinne och känslor.

Läkarmottagningar är ofta packade med personer som söker lindring för sin smärta, och de flesta av dem får bara ett recept som maskerar symptomen. Problemet är att när orsaken till symptomen inte är uppenbara och symptomen inte är alltför oroväckande, tenderar de att inte spendera särskilt mycket resurser på att finna ursprunget.

“Låt oss lära varandra att förlåta, men låt oss även lära dem att inte kränka. Det skulle vara mycket effektivare.”

-José Ingenieros-

Allt i sinnet har påverkan på kroppen. Anledningen till detta är enkel: hela kroppen är i grund och botten associerad med nervsystemet, vilket ansvarar för att uppfatta och bearbeta känslor. Så när känslor och/eller tankar förändras eller inte bearbetas, visar de sig på samma sätt.

Ofta visar de sig i form av fysisk irritation eller smärta i någon del av kroppen. Denna smärta har ingen identifierbar orsak, och det finns inga bevis på en fysisk förändring. Detta kan oroa patienten, men även läkaren om denne inte är van vid funktionella sjukdomar.

Kroppen och dess koppling till fysisk smärta och förlåtelse

Studier i ämnet har kunna etablera en tydlig koppling mellan fysisk smärta och emotionella processer såsom förlåtelse. Vi talar om förlåtelse eftersom det är en komplex, känslomässig process som involverar väldigt kraftfulla känslor som är svåra att smälta. Den är kopplad till ilska, sorg, paranoia och förbittring. Därför kan den orsaka allvarlig känslomässig skada, men även visa sig som fysisk smärta.

Glasbit framför ansikte

Kroppen talar när orden inte kan det. Att inte förlåta är att leva i det förflutna, bunden till en känsla som inte utvecklas. Denna maskerade förbittring när sig själv på ett väldigt negativt sätt. Vissa säger att det är som att hålla en brinnande kolbit i händerna i väntan på rätt tillfälle att kasta den på personen som förbittringen rör. Den orsakar således mer skada på personen som håller i den än personen som den blir kastad på.

Vissa organ i kroppen är speciellt kopplade till effekterna från ej utdelad förlåtelse. Halsen, andningssystemet, nacken, vristerna, ryggen och många andra är delar av kroppen som, när de gör ont utan påtaglig anledning, kan indikera att processen för förlåtelse måste slutföras.

Kartan för förlåtelse i kroppen

Det är bra att vara uppmärksam på fysiska smärtor i kroppen som dyker upp och försvinner upprepade gånger utan påtaglig anledning. Detta indikerar troligtvis olösta känslor, och framförallt förlåtelse som inte delats ut. Det är så kroppen talar om förlåtelse.

Blomsterhår
  • Halssmärta och irritation: Halsont är relaterat till osagda ord eller oförmågan att uttrycka smärtan som orsakats av ett övertramp.
  • Frekvent influensa: Detta är ett tecken på tårar som inte har gråtits ut, troligen på grund av stolthet eller eftersom det finns så mycket ilska att du inte kan se skadan den orsakar.
  • Nacksmärta: Denna del av kroppen reflekterar ens flexibilitet, eller bristen på den. Om förbittring har gjort sig hemma i ditt liv kommer nackregionen förmodligen bli väldigt påverkad. Förbittring är en passion som skapar stark spänning som upprätthålls under lång tid, vilket är anledningen till att den börjar påverka nackmusklerna.
  • Vristerna: När du inte vill öppna din väg för förlåtelseprocesser kommer dina vrister förmodligen reflektera detta. Ens förmåga att gå framåt i livet reflekteras i denna led. När dina vrister gör ont är det nästan alltid på grund av att du håller inne en negativ känsla.
  • Ryggsmärta: I detta fall upplevs bristen på förlåtelse som en vikt som undermedvetet avfärdas. Förbittring producerar en känslomässig vikt som översätts till ryggsmärta, speciellt i mittregionen. Om förbittringen har att göra med pengar är det vanligare att få ont i ländryggen.
  • Knäproblem: Detta är ofta associerat med ovillighet att anpassa sig. Här dominerar stolthet ens handlingar. Personen tror, medvetet eller undermedvetet, att förlåtelse är en handling av underkastelse.
  • Tänderna och tandköttet: Dessa delar av kroppen är nära kopplade till alla typer av aggressiva känslor. När man har svårigheter att uttrycka ilska kan tänderna gå sönder och tandköttet bli inflammerat. Om ilskan är större tenderar tänderna att hamna i fel position.
Naken kvinna som symboliserar fysisk smärta och förlåtelse

Sinnet och kroppen är förenade

Kroppen är som en karta där du kan följa rutten hos känslor som du inte uttrycker. Vi är varken bara organismer eller bara sinnen. Sinnet och kroppen är förenade; de kompletterar och influerar varandra. Så när du känner fysisk smärta bör du alltid reflektera över vilken känslomässig komponent som kan vara associerad med den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.