Din förbittring kommer inte göra att jag känner mig skyldig

Din förbittring kommer inte göra att jag känner mig skyldig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Vem har inte upplevt en ihållande känsla av avsky eller ilska mot någon som beskyllt dem för ett speciellt övertramp? Med andra ord: vem har inte känt förbittring? När denna är djupt rotad och förvärrad kan det sluta med att den producerar hat. Men din förbittring kommer inte nödvändigtvis göra att motparten känner sig skyldig.

Dessa känslor kan resultera i allt från en mindre irritation till en djup fientlighet. Detta kan göra det svårt eller omöjligt att ha en relation med förövaren. Förbittring är en dämpad version av hämnd. Den vill såra. Det handlar inte direkt om att späka eller skada, utan om att uppnå tillfredsställelsen med kontroll över situationen eller en annan person som inte kunde kontrolleras.

Förbittring är ett gift som jag tar med vilje i hopp om att såra den andra personen.

När förbittring förändrar ditt perspektiv

Förbittring är ett av de kraftfullaste filtren i det mänskliga sinnet. När förbittring influerar dina känslor kan du bara fokusera på de negativa aspekterna hos personen du tror har åsamkat dig skada, vilket förvrider det positiva och betonar dennes negativa karaktärsdrag.

Förbittring agerar en som sköld mot smärta som återger dig den känslomässiga kontroll du har förlorat. Det är därför så du ska se på förbittringen någon känner mot dig när du inte har gjort sakerna som denna person säger att du gjort. Du har även trott att andra gjorde saker mot dig som de inte gjorde, vilket gjorde att du kände dig förnärmad eller sårad när så inte var fallet.

Fjärilar på kvinna

När du reflekterar över det är förbittring en personlig utvärdering av vad andra gjort mot dig. Utvärderingar förändras också beroende på perspektivet du ser från. Du kommer bara kunna se verkligheten hos personer och de positiva saker dessa bidrar med när du avfärdar detta känslomässiga tillstånd och allt som kommer med det. Det goda de gjort är precis lika verkligt som det dåliga de gjort.

För att leva ett liv fritt från konflikt är det nödvändigt att byta ut förbittringens filter. Det finns nämligen inte något farligare än detta. Om du var tvungen att välja ett filter att se genom så ska du låta det vara ett filter av tillgivenhet. Det kan vara precis lika förvrängt, men jag kan försäkra dig om att det kommer vara mer produktivt och även få dig själv och personen du betraktar att må bättre.

“Förbittring kommer från att beskylla andra och att inte ta ansvar för våra egna upplevelser.”

-Louise Hay-

Får någon dig att känna dig skyldig? Stoppa manipulationen!

Att frammana skuldkänslor hos en annan person för att få denne att bete sig som du vill är en form av manipulation som är lika gammal som tiden. Kulturellt har vi blivit lärda att när vi begår ett misstag så måste vi bestraffas. Vad kan då vara bättre än att frammana skuldkänslor hos någon med hjälp av förbittring?

När du tror att skuld kräver bestraffning eller kompensation till varje pris så blir den känslomässiga cykeln av skuld till en känslomässig labyrint. Denna känslomässiga labyrint stärker personen som använder sin förbittring för att få dig att känna dig skyldig, så att du ska falla för dennes manipulation utan att inse det.

Om du känner dig skyldig över något du gjort eller slutat göra så kommer du inte leva ditt liv autentiskt. Du kommer leva av förpliktelse i enlighet med vad andra personer vill ha av dig. Samtidigt ger du upp dina egna intressen på vägen.

Utskällning av kvinna

Uppenbarligen begår vi alla misstag som vi inte är särskilt stolta över, men att konstant blicka tillbaka mot det förflutna och motanklaga dig själv för samma misstag, är ett onödigt slöseri med energi som inte kommer föra med sig något gott.

För att sluta känna dig skyldig måste du ta kontroll över ditt liv och dina tankar. Detta utan att döma dig själv genom filtren av förbittring eller de förvrängda åsikter som andra har om dig.

En oorganiserad själ bär skuldens smärta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.