Vad en robot kan lära oss om förbittring och avund

Vad en robot kan lära oss om förbittring och avund

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Många av oss har uppfattningen att varje person kan vara eller bli perfekt. Detta är dock en illusion. Vi strävar alla efter att göra saker bra och att njuta av vad vi gör. Men vi kan förlora oss själva i idén att vara bättre än någon annan. Detta kan föra in oss i en nedåtgående spiral av förbittring och avund.

Att jämföra oss själva med andra gagnar oss inte. Varje individ har genomlevt och upplevt situationer, känslor och tankar som skiljer sig från andras. Därför är jämförelse lönlöst.

Hur långt är vi villiga att gå för att inte känna oss underlägsna andra? Hur kan vi konfrontera förändringarna i våra liv? Vårdar vi flexibilitet eller dominerar stelhet och oböjlighet våra dagar?

När förändring anländer i våra liv, oavsett om det är i våra jobb, vårt sociala liv eller på personlig nivå, måste vi vara tillräckligt flexibla. Vi måste kunna anpassa oss utan att glömma vilka vi är. Å andra sidan kan konsekvenserna bli negativa. Detta är vad som drabbar protagonisten i denna kortfilm (inbäddad längst ner på sidan), som lär oss en viktig lärdom.

Robot med penna

När underlägsenhet visar sig

Vid någon punkt i våra liv kan vi känna oss “underlägsna” andra personer omkring oss. Kanske genomgår vi en orkan av förändringar, eller så inser vi att någon annan har färdigheter eller förmågor vi inte har.

Detta är vad som drabbar den lille roboten i filmen. När han påbörjar sin dagliga rutin är han bekväm och glad över att utföra sina uppgifter. Men plötsligt bryts han ned när en snabbare robot med bättre förmågor dyker upp. Som ett resultat hamnar protagonisten i en nedåtgående spiral av förbittring och avund… Vad händer med honom?

“Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt godkännande.”

-Eleanor Roosevelt-

När vi jämför oss själva med andra och ser oss själva som “underlägsna” eller “sämre” så börjar vi tvivla på våra förmågor och färdigheter. Detta tvivel genererar en total brist på självförtroende och skadar vår självkänsla.

Det kan finnas olika konsekvenser när vi ställs inför situationer såsom dessa. Vi kan nå ett tillstånd av försvarslöshet där vi inte tror att vi är kapabla till något. Detta sinnestillstånd frambringar orörlighet och gör att vi tenderar att förminska oss själva och vårt värde.

Men vi kan även försöka övervinna detta och fortsätta utvecklas för att förhindra att vi tappar siktet och avviker från vägen. Problem uppstår när vi riktar vår energi mot att förgöra andra istället för att bättra oss själva. Vi kan utagera denna glödande negativa känsla av underlägsenhet jämfört med andra. Det kan leda till att vi försöker sabotera för andra, till exempel deras karriärer eller relationer.

När vi motiveras av avund och förbittring kan vi istället för att lära oss en lärdom om hur vi kan förbättra oss själva istället välja att riva ned vad som gör att vi känner oss underlägsna. Med andra ord riktas vår uppmärksamhet utåt istället för inåt.

På så sätt lägger vi ansvaret för vår egen olycka och känsla av underlägsenhet på andra, när det egentligen är en uppfattning vi bildat själva. Denna viktiga lärdom visas tydligt i vad som drabbar den lilla roboten i filmen nedan.

Undvik att knäckas genom att vara flexibel

Om vi är fångade i olycka, förbittring och avund så måste vi lära oss att vara flexibla och anpassningsbara. Acceptans av en ny situation eller andra människors färdigheter och styrkor är början på vår personliga förändring.

Fixande robotar

Vi måste ta ansvar för vad vi känner. I detta ingår att bli medvetna om att vi är de som anser oss själva vara “underlägsna”, “bättre” eller “sämre”. Vi skapar våra egna filter som vi ser världen genom, och vi baserar våra handlingar på detta filter. Otvivelaktigt kan detta påverka vår självkänsla i stor utsträckning.

“Om du beslutar dig för att vara flexibel kommer du frigöra dig själv från en enorm börda. Du ser då att inget är förutbestämt och att du kan vara den slutgiltiga bedömaren för ditt eget beteende.”

-Walter Riso-

Att känna förbittring och avund eller att tro att vi måste trycka ned andra för att bli bättre än dem är tankar och känslor som genereras av vår egen osäkerhet. Vi gör ibland oss själva till andra personers fiender och skapar en kamp av lidande och brist på välmående i ett försök att ersätta dem.

Detta är vad som drabbar vår lilla robotvän. Dominerad av sin egen osäkerhet omvandlar han en situation av samarbete till en tävling, på grund av hans egen stelhet, förbittring och avund. Detta leder till vår egen förgörelse…

Därför ska du komma ihåg att du endast är underlägsen om du anser dig själv vara det och ger andra tillåtelse att tänka på dig så. Kom ihåg att tävling för att trycka ned någon annan aldrig är ett bra val för att bli lycklig. Att samarbeta, hjälpa varandra och vara flexibla är ofta det bästa för att förbättra oss själva och frammana kreativitet, snarare än förstörelse. Berättelsen om denna lilla robot lär oss denna viktiga och vitala livsläxa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.