Hur man undviker att fastna i motivationsfällan

När du saknar motivation känner du dig vilsen, otrygg och osäker på dina mål. Dessutom märker du hur du går runt och väntar på att motivationen ska infinna sig. Men enligt Russ Harris är du förvirrad. I denna artikel får du veta varför du inte ska sitta och vänta på motivation.
Hur man undviker att fastna i motivationsfällan
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Visst är det underbart att känna sig motiverad. Det är som en adrenalinkick som får dig att trampa på. Motivation får dig att känna att du kan uppfylla alla dina drömmar och hjälper dig att kämpa för det du vill ha. Inspirationen du upplever när du känner dig motiverad kan vara fascinerande. När man är motiverad verkar allt uppnåeligt. Emellertid är det vanligt att fastna i motivationsfällan när man känner sig demoraliserad och illusionerna falnar. När du saknar motivation börjar du betvivla dig själv. Och när du försöker göra något inser du att du inte vet var du ska börja.

“Misslyckanden kommer aldrig att få övertaget över mig så länge jag inte vacklar i mina föresatser att lyckas.”

-Og Mandino-

Försök att inte fastna i motivationsfällan

Vad är motivation?

Enligt den brittiske psykoterapeuten och läkaren Russ Harris är det omöjligt att ha otillräcklig motivation, för allt vi gör kräver motivation. Man kan säga att vi gör saker för att få något eller nå ett mål.

När vi för en konversation, äter en bakelse, kör bil, berättar för någon att vi mår dåligt, talar med någon i telefon, sitter på en soffa, läser en bok, talar med någon om något, så ligger det ett syfte eller en motivation bakom detta, även om vi inte inser det.

Vad innebär motivation? Enligt Harris är det önskan att göra något. Att känna sig motiverad är inte något magiskt som får dig att göra saker. Inte heller handlar det om gudomlig inspiration. Motivation är helt enkelt viljan att göra något.

Väntan på motivation kan få dig att fastna i motivationsfällan

Låt oss säga att du under flera månader har jobbat med att skriva en roman, men att du nu tappat motivationen. Du har svårt att finna tid att skriva och känner dig alltid slutkörd när du kommer hem från jobbet. Av den anledningen använder du din lediga tid åt att surfa på nätet, prata eller bara slöa på soffan.

I det läget är din önskan att bara ligga på soffan större än din önskan att skriva. Det första du kommer att tänka är att du vill fortsätta att jobba med din roman, men att du inte har tid eller lust. Du är bara så trött. Men du bör fråga dig själv: vad är syftet med att ligga på soffan eller bara surfa på nätet?

Kanske rör det sig om ett kortsiktigt försök att koppla av, känna dig väl till mods eller må bra, eftersom du inte behöver bekymra dig om att skriva. Men på längre sikt är inte detta något som kommer att hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Så när du säger att du inte är motiverad att göra något, så menar du egentligen att du vill göra något som är viktigt för dig själv, men att du saknar energin, förtroendet och glädjen att göra det. Med andra ord, om du får för dig att du är trött, osäker eller lat, så kommer du inte att börja jobba med saker.

“Viljan att vinna, önskan att lyckas och det trängande behovet av att uppfylla din potential… Detta är nycklarna som öppnar dörrarna till personlig kompetens.”

-Konfucius-

Om du väntar på motivation låter du känslorna styra ditt liv

Hur riskerar man att fastna i motivationsfällan?

Om du ser på motivationen som en förnimmelse, så kommer du att låsa dig. När du känner dig lättsinnig och gladlynt, kommer du i så fall att säga att du är motiverad. Men om du inte känner så, kommer du att säga att du är omotiverad. Varför?

Svaret är enkelt. Känslan av motivation förleder dig att försöka erfara rätt sorts känslor innan du företar dig något. Detta kan få dig att uppleva att du har kört fast i väntan på att dessa känslor ska infinna sig. Det är det vi menar med att fastna i motivationsfällan.

Men om du betraktar motivationen som en önskan, istället för en känsla, så har du möjlighet att ändra ditt beteende. Du kan erkänna ditt hjärtas innersta önskan och förstå vad som motiverar dig. Dessutom kan du göra åtskillnad mellan önskningar som är skadliga för dig och sådana som hjälper dig att uppnå dina mål.

Det är upp till dig om du vill leva ett liv där du undviker olika saker eller ett liv som styrs av dina värderingar. Glöm inte att en av människosläktets mest grundläggande instinkter är önskan att känna sig lycklig. Så detta kan vara lite klurigt att överkomma. Men du kan välja att agera i enlighet med dina övertygelser. Och för att göra det behöver du inte känna dig motiverad, bara du satsar helt på det du gör.

Enligt Harris är det satsningen som spelar störst roll, då motivationen kommer senare. Med andra ord är det handlingen som kommer först, och därpå känslorna. Det är mycket mer tillfredsställande och berikande att agera i överensstämmelse med sina värderingar och principer. Det värt att notera att emotionerna eller känslorna inte nödvändigtvis kommer att uppenbara sig, för känslor medför inga garantier.

Om du vill uppnå dina mål måste du veta vad du verkligen vill

Vad ditt psyke försöker tuta i dig

Motivationsfällan är kopplad till olika budskap som sprids via sociala medier, böcker och personer som hela tiden utformar strategier för att hålla motivationen uppe. Det finns två begrepp som vi ofta hör: disciplin och viljestyrka. Om du fixerar dig vid dessa löper du risk att fastna i motivationsfällan.

Då kommer du nämligen att sträva efter att hitta den magiska formeln för att känna dig motiverad, istället för att fokusera på att agera. Och om du inte finner motivationen kommer du att sluta göra det som är betydelsefullt för dig, eftersom du saknar disciplin för detta.

När du tänker efter inser du att det att vara disciplinerad och viljestark är ett sätt att efterleva dina värderingar. Det handlar om att göra vad som krävs för att uppnå det du vill, även om du inte alltid känner för det.

Därför måste du göra dig av med tanken att motivationen plötsligt kommer att dyka upp. Istället bör du sträva efter att fullfölja dina mål. Glöm inte att du måste vara konsekvent i din tro, oavsett hur du känner dig i en viss stund. När du väl odlat denna vana kommer du alltid ha disciplin eller viljestyrka att utföra det du föresatt dig.

Alltså är det dags att sluta vänta på att motivationen ska infinna sig och istället gå in helhjärtat för att uppnå dina mål. Först då kommer du att känna viljan att gå framåt och kämpa för att realisera dina drömmar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Harris, Russ (2012). Cuestión de confianza. Del miedo a la libertad. Sal Terrae.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.