Jag känner mig inte attraktiv: vad kan jag göra?

Om du ofta säger till dig själv att du inte känner dig attraktiv, och denna uppfattning orsakar dig obehag, finns det sätt att övervinna det.
Jag känner mig inte attraktiv: vad kan jag göra?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2024

“Vad kan jag göra om jag inte känner mig attraktiv?” Denna negativa syn på sig själv är ett ganska utbrett fenomen. Partisk självuppfattning är nu vanligt bland män och kvinnor, oavsett ålder eller social status. I dessa fall är det bäst att omformulera många av dina övertygelser.

Samtidigt lever vi i ett samhälle dominerat av tyranni av vår image och hur vi ska se ut. Känslan av att inte passa in är förståelig med tanke på de artificiella skönhetsideal som påtvingas oss från olika håll. Att acceptera dig själv och ansluta till din image för att uppskatta den kräver ett djupt emotionellt och kognitivt attitydarbete som vi kommer att beskriva nedan.

“Du har kritiserat dig själv i flera år och det har inte fungerat. Försök att godkänna dig själv och se vad som händer.”

-Louis Hay (Du kan hela ditt liv, 1984)-

Vad kan jag göra om jag inte känner mig attraktiv?

Uppfattningen du har av ditt utseende påverkar många områden av ditt liv, särskilt mellanmänskliga relationer. En forskningsstudie publicerad i Biological Sciences visar att vissa mer graciösa ansiktsdrag ofta åtföljs av större social framgång. Vi vet alla att detta är sant. Men du bör också ha en detalj i åtanke.

Skönhet är en kulturell, pedagogisk och personlig konstruktion som du utvecklar i förhållande till allt omkring dig. Faktorer som jämförelse eller till och med de meddelanden du får från din omgivning villkorar hur du ser dig själv. Den goda nyheten är att du kan ändra detta förhållningssätt för att göra det hälsosammare och mer kärleksfullt. Det är möjligt att tycka om sig själv mer, och vi kommer att förklara hur man gör det.

Stäng av din negativa uppmärksamhetsbias

Var tittar du när du ser dig i spegeln? Vad tänker du när du tittar på dig själv? En av anledningarna till att du inte känner dig attraktiv har att göra med din självrefererande bearbetning och uppmärksamhetsbias. Faktum är att en studie publicerad i tidskriften Neuroscience Research belyser hur dessa faktorer bidrar till konstruktionen av din egen självkänsla.

Så vad innebär dessa begrepp och hur bör du arbeta med dem för att må bättre?

 • Fokusera inte på dina förmodade brister. Negativ uppmärksamhetsbias får dig att om och om igen fokusera på de aspekter av ditt ansikte eller din kropp som du gillar minst. För att undvika detta, ska du bortse från dem och acceptera dem som de är.
 • Värdera de attraktiva delarna av dig själv. Tänk på: Alla av oss har områden som är ofullkomliga och andra som är vackrare. Även om dina öron sticker ut lite kan dina ögon och läppar vara din starka sida. Värdera dessa delar och rikta din uppmärksamhet mot de områden av din kropp och ansikte som du gillar.
 • Medkännande självrefererande bearbetning. Om du tittar på dig själv varje dag och bara tänker på hur oattraktiv du är och fortsätter att säga till dig själv, “Jag känner mig inte attraktiv”, kommer du att förstärka din negativa uppmärksamhetsbias. För att omformulera den, ska du försöka att se på dig själv med medkänsla och respekt. Du förtjänar att behandla dig själv väl och uppskatta dig själv med integritet och empati.

Utöva neutralitet gällande ditt utseende

Fraser som “älska din kropp”, som vårt samhälle upprepar så mycket, är något vi har svårt att omsätta i praktiken. Du är inte den enda, vilket är anledningen till att ett annat perspektiv uppstod för flera år sedan.

Att utöva neutralitet när det gäller ditt utseende innebär att inte längre värdera dig själv utifrån hur du är och att istället uppskatta allt du kan göra. Detta är ett nytt tillvägagångssätt som är mycket mer berikande. För att uppnå detta syfte, ska du tänka på följande dimensioner:

 • Uppskatta här och nu utan att lämna utrymme för självkritik.
 • Du behöver inte älska ditt ansikte och din kropp, du behöver bara acceptera dem utan att döma dem.
 • Påbörja nya aktiviteter som får dig att må bra och som du trivs med.
 • Njut av varje aktivitet som din kropp tillåter dig att utföra (arbeta, dansa, kramas, gå etc.).

Vikten av egenvård när du inte känner dig attraktiv

Att du säger till dig själv att du inte känner dig attraktiv då och då är normalt. Det är trots allt svårt att tycka om sig själv varje dag. Huvudsaken är att denna negativa självuppfattning inte är konstant varje gång du tittar dig i spegeln. Den måste kontrolleras och regleras för att skydda ditt psykologiska välbefinnande.

Som du vet har missnöje med kroppen en enorm inverkan på vår ungdom. Att inte gilla sig själv är korrelerat med ångestproblem, vilket belysts i en studie publicerad av Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. För att förebygga och hantera den negativa bedömningen av din egen image, är det en bra idé att utöva god egenvård.

Att validera dina känslomässiga behov, omge dig med människor som uppskattar dig, vara vänlig mot dig själv och utöva hälsosamma vanor kommer att räcka långt.

Öka din självkänsla och ditt självförtroende

För att vara attraktiv behöver du inte ha perfekt kropp och ansikte. Din personlighet och ditt självförtroende bidrar långt till att göra dig mer attraktiv för andra och framförallt för dig själv. Faktum är att ju mer du värdesätter dig själv och uppskattar dina färdigheter, desto mer kommer uppfattningen du har av din image att förbättras.

Encyclopedia of Body Image and Human Appearance belyser hur samma koppling mellan kroppsbild och självkänsla kan påverka hela livscykeln för människor, och inte bara unga människor. För att förbättra dessa sfärer av ditt välbefinnande, är det användbart att omsätta följande i praktiken:

 • Lita på dina färdigheter.
 • Lär dig nya färdigheter.
 • Fråga din familj och dina vänner vad som är bäst med dig.
 • Var stolt över dina prestationer, oavsett om de är stora eller små.
 • Erkänn ditt värde, dina talanger och vad som gör dig unik.
 • Tänk på alla de som uppskattar dig precis som du är.
 • Leta efter den där stilen av klädsel och frisyr som får dig att må bra och få kraft.
 • Ge dig själv nya utmaningar. Du kommer att se hur ditt självförtroende förbättras när du klarar av dem.

Fysisk attraktionskraft svarar nästan alltid på en subjektiv uppfattning betingad av din sociala och kulturella miljö. Att arbeta med ditt självförtroende, din självkänsla och din attityd gör att du kan se dig på dig själv på ett bättre sätt och känna dig säkrare i dina mellanmänskliga relationer.

Undvik att jämföra dig med andra

Om du länge har sagt till dig själv att du inte känner dig attraktiv, finns det en annan variabel som du måste beakta. Det är dags att sluta jämföra dig själv med andra, vare sig det är med dem runt omkring dig eller personer på Instagram eller TikTok. På detta område publicerade tidskriften Frontiers in Psychology en studie som visar hur sociala nätverk kan påverka ditt subjektiva välbefinnande genom att göda denna jämförande mekanism.

Från och med idag ska du träna ditt sinne att fokusera uppmärksamheten på dig själv på ett hälsosamt sätt och inte så mycket på andra. Du är unik, med dina särdrag, dina skönheter och brister, precis som alla andra. Skönhet ligger i mångfald och inte i homogenitet. Undvik att försöka möta ett ideal om attraktionskraft som är lika omöjligt som ohälsosamt.

Filtrera de meddelanden som kommer till dig och behåll de positiva

“Du skulle vara mer attraktiv om du gick ner i vikt.” “Du skulle se mycket bättre ut med lite skönhetsbehandling.” Personer i din omgivning kan fälla kommentarer som invaliderar din självbild. Det är inte bara sociala nätverk som skickar partiska meddelanden till dig om skönhetsideal. Dina vänner och till och med din familj kan ge dig felaktiga och till och med skadliga omdömen.

Sätt upp filter och skyddsmekanismer mot de där orden från andra som försvagar din självkänsla. Behåll bara de ord och kommentarer som stärker dig.

Var uppmärksam på din inre dialog om du inte känner dig attraktiv

Sättet du pratar med dig själv påverkar hur du ser ut. Kultur och samhälle kan övertyga dig om att du inte passar in i det förvrängda idealet som stipulerar vad som anses vara vackert och attraktivt. Men din negativa inre dialog är det som bojkottar dig mest när det kommer till att ha en sund självbild.

Försök att omformulera den, ändra din konversationsdynamik och göra den mer respektfull och hälsosam. Avskeda din inre domare så att denne inte kan devalvera och kritisera dig igen.

Att vara attraktiv är en attityd

Mår du bra på insidan så mår du bättre på utsidan. Så när du säger till dig själv att du inte känner dig attraktiv är det viktigt att veta att denna uppfattning ofta är mycket subjektiv. Kom ihåg att det finns gott om människor med unika fysiska egenskaper vars attityder gör dem attraktiva.

Det här är en dimension som du kan träna och förbättra. Arbeta med dina känslor, hitta den där punkten av välbefinnande och inre lugn för att sedan öka din karisma, din charm och dina sociala färdigheter. Din självbild kommer att förbättras.

Att överleva i en värld dominerad av skönhetens tyranni

Vi lever i en värld där fysiskt utseende får mycket uppmärksamhet. Men skönheten som säljs till oss är inte alltid det som är verkligt eller hälsosamt. Försök därför att vara kritisk till de typer av idéer som kan komma till dig från nästan alla områden, inklusive människor du har nära.

Slutligen och viktigast av allt, tveka inte att rådfråga en specialiserad expert om denna negativa självuppfattning består över tid. Bakom dessa tillskrivningar och känslomässiga obehag, kan ibland ett kliniskt tillstånd dölja sig. Kom ihåg att det finns effektiva terapier som återställer ditt självförtroende och välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Little, A. C., Jones, B. C., & DeBruine, L. M. (2011). Facial attractiveness: evolutionary based research. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences366(1571), 1638–1659. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3130383/
 • O’Dea, J. A. (2012). Body Image and Self-Esteem. En T. F. Cash (Ed.), Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, 1, 141–147. https://psycnet.apa.org/record/2012-14627-021
 • Quittkat, H. L., Hartmann, A. S., Düsing, R., Buhlmann, U., & Vocks, S. (2019). Body dissatisfaction, importance of appearance, and body appreciation in men and women over the lifespan. Frontiers in Psychiatry10, 864. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00864/full
 • Salehinejad, M. A., Nejati, V., & Nitsche, M. A. (2020). Neurocognitive correlates of self-esteem: From self-related attentional bias to involvement of the ventromedial prefrontal cortex. Neuroscience Research161, 33–43. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31837992/
 • Vannucci, A., & Ohannessian, C. M. (2018). Body image dissatisfaction and anxiety trajectories during adolescence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology47(5), 785–795. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6072626/
 • Wang, J.-L., Wang, H.-Z., Gaskin, J., & Hawk, S. (2017). The mediating roles of upward social comparison and self-esteem and the moderating role of social comparison orientation in the association between social networking site usage and subjective well-being. Frontiers in Psychology8, 771.  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00771/full

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.